Thứ sáu 14/06/2024 06:02 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh phấn đấu trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu từ biển

20:53 | 15/11/2023

(Xây dựng) – Ngày 15/11, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hà Tĩnh phấn đấu trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu từ biển
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tập trung phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã báo cáo Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương về tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu và giải pháp của Nghị quyết, tỉnh Hà Tĩnh đã đặt ra mục tiêu “Đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu từ biển”, phát huy lợi thế bờ biển dài 137km với nhiều cửa biển, cảng nước sâu, có thềm lục địa rộng, ngư trường rộng.

Hà Tĩnh phấn đấu trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu từ biển
Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.

Thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết, Hà Tĩnh đã đạt được một số kết quả đáng chú ý. Chỉ số phát triển con người (HDI) duy trì vị trí thứ 17/63 tỉnh, thành phố trong giai đoạn 2018-2022, tương đương mức bình quân chung của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt gần 44 triệu đồng, tăng gần 10 triệu đồng so với năm 2018, nhưng vẫn còn thấp so với bình quân chung cả nước. Tốc độ đổi mới công nghệ năm 2022 đạt 23%, tăng 2% so với năm 2020.

Sự cố môi trường biển trước đây được khắc phục, các hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với biển trở lại bình thường. Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường vùng ven biển đã được xây dựng và hoàn thiện.

Thực hiện 3 đột phá chiến lược, Hà Tĩnh đã từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo sự chỉ đạo của Đảng, đồng bộ hóa các cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kinh tế biển theo hướng phát triển bền vững. Tỉnh cũng đa dạng hóa công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động trong các ngành nghề kinh tế biển; Ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; Tập trung đầu tư hạ tầng các tuyến giao thông chiến lược. Trong phát triển kinh tế biển, tỉnh chú trọng phát triển các ngành kinh tế biển và ven biển như du lịch biển, kinh tế hàng hải, nuôi trồng và khai thác thủy, hải sản; phát triển công nghiệp ven biển.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội từ biển, Hà Tĩnh cũng chú trọng tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng, an ninh thực thi pháp luật trên biển; chủ động, tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển; huy động nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển bền vững biển.

Hà Tĩnh phấn đấu trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu từ biển
Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã báo cáo khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong giai đoạn 2021 - 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt khoảng 6%. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được công bố; thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tích cực. Công tác an sinh xã hội được quan tâm. Giáo dục đào tạo đạt kết quả cao. Hợp tác đối ngoại, nhất là với các tỉnh của nước bạn Lào ngày càng thắt chặt, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kinh tế biển Hà Tĩnh phát triển tích cực, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Nghị quyết 36-NQ/TW nêu rõ: Nghị quyết số 36-NQ/TW có ý nghĩa rất quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước ta, một quốc gia có đường bờ biển dài hơn 3.200km với hơn 3.000 đảo và quần đảo lớn nhỏ.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết số 36-NQ/TW đã tạo nên chuyển biến tích cực và rõ ràng, đạt được những kết quả quan trọng giúp phát triển đất nước. Du lịch biển đã có sự phát triển nhanh, khẳng định được vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, tạo ra diện mạo mới cho hệ thống đô thị ven biển.

Kinh tế hàng hải đạt được nhiều thành tựu quan trọng, năng lực vận tải ngày càng tăng, dần đáp ứng nhu cầu vận chuyển. Ngành dầu khí, thủy sản giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước. Các nguồn năng lượng tái tạo cho sản xuất điện được đẩy mạnh khai thác và sử dụng tối đa.

Các khu kinh tế ven biển đã thu hút được lượng vốn đầu tư lớn, bổ sung nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hà Tĩnh phấn đấu trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu từ biển
Tỉnh Hà Tĩnh đã thu về những kết quả tích cực sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW.

Đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao những kết quả tích cực mà tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW và những chủ trương, định hướng của Đảng trong phát triển bền vững kinh tế biển. Tỉnh đã khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều cơ chế chính sách phù hợp, tạo điều kiện phát triển các ngành kinh tế biển và ven biển, kinh tế hàng hải. Các ngành Du lịch biển, nuôi trồng và khai thác thủy, hải sản đạt được những kết quả tích cực.

Ngoài ra, tỉnh còn đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ; tích cực chủ động huy động nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển bền vững kinh tế biển; tập trung đầu tư phát triển Khu kinh tế Vũng Áng và các khu, cụm công nghiệp ven biển.

Đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao sự vào cuộc, triển khai quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao của Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW và các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong công tác phát triển bền vững kinh tế biển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trần Tuấn Anh cũng chỉ ra, công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh còn một số tồn tại, hạn chế như cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế biển còn thiếu đồng bộ, thiếu liên kết.

Kinh tế biển chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Công nghiệp ven biển chưa thực sự tạo ra động lực tăng trưởng rõ rệt cho nền kinh tế. Hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng và các khu, cụm công nghiệp ven biển chưa đồng bộ. Quy mô sản xuất ngành thủy sản còn nhỏ. Hoạt động du lịch biển còn mang tính thời vụ…

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 36-NQ/TW trong thời gian tới, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị tỉnh Hà Tĩnh nghiên cứu, triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng như tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao và thống nhất nhận thức trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về biển, đảo, về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.

Bên cạnh đó, tỉnh phải tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế biển, nâng cao tỉ trọng đóng góp của kinh tế biển vào GRDP của tỉnh, phát triển theo hướng bền vững.

Một số nhiệm vụ quan trọng khác là tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp ven biển; Sớm hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch các khu kinh tế ven biển; Quan tâm đầu tư phát triển khoa học, công nghệ biển…

Mặt khác, tỉnh Hà Tĩnh cũng phải tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm hài hòa giữa khai thác, sử dụng tài nguyên với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; ngăn chặn triệt để ô nhiễm môi trường biển.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã khảo sát, nắm tình hình thực tế về công tác phát triển kinh tế biển ở tỉnh Hà Tĩnh, thăm một số doanh nghiệp, cơ sở nuôi trồng thủy sản tại địa phượng.

Dịch Phong

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load