Thứ sáu 14/06/2024 13:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Có được miễn, giảm tiếp tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng dự án?

10:19 | 27/07/2023

(Xây dựng) - Bà Hồ Trường Kim Chi hỏi, những quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đã được cơ quan thuế ký sau ngày 1/7/2014 nhưng căn cứ để ký là những quy định về đất đai trước ngày 1/7/2014 thì khi chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất có được áp dụng Điểm a Khoản 5 Điều 2 Nghị định 123/2017/NĐ-CP không?

Có được miễn, giảm tiếp tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng dự án?
Nhà nước giao đất cho tổ chức kinh tế thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được thực hiện theo hình thức cho thuê đất.

Điểm a Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất bổ sung Khoản 10 Điều 10 như sau:

“Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 khi chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau thì xử lý như sau:

a. Đối với trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Trường hợp số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm không tính vào giá chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng tiếp tục thực hiện dự án thì người nhận chuyển nhượng tiếp tục được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đầu tư cho thời gian còn lại của dự án.

Trường hợp người nhận chuyển nhượng không tiếp tục thực hiện dự án thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định đối với dự án sau chuyển nhượng. Trường hợp người chuyển nhượng đã thực hiện một phần nghĩa vụ tài chính về đất đai thì người nhận chuyển nhượng được kế thừa phần nghĩa vụ mà người chuyển nhượng đã nộp".

Bà Hồ Trường Kim Chi hỏi, căn cứ theo quy định trên, những quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đã được cơ quan thuế ký sau ngày 1/7/2014 nhưng căn cứ để ký là những quy định của pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014 thì khi chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau ngày 1/7/2014 có được áp dụng theo Điểm a Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ không?

Cục Thuế tỉnh An Giang trả lời vấn đề này như sau:

Về nội dung áp dụng quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ như sau:

Kể từ ngày 1/7/2014, Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 có hiệu lực, Nhà nước chỉ giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng (Khoản 2, Khoản 4 Điều 55).

Đối với trường hợp Nhà nước giao đất cho tổ chức kinh tế thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được thực hiện theo hình thức cho thuê đất (Điểm d Khoản 1 Điều 56).

Trường hợp được Nhà nước giao đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, nhưng hồ sơ đề nghị xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất của tổ chức kinh tế đã nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc đã chuyển cho cơ quan thuế, cơ quan tài chính trước ngày 1/7/2014 thì tiếp tục xử lý theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định giao đất (Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 76/2014/TT-BTC).

Các trường hợp này, về nguyên tắc vẫn được xem xét tiếp tục được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP.

Nếu có vướng mắc liên quan đến chính sách thuế của tổ chức kinh tế nơi bà làm việc, đề nghị bà đề xuất tổ chức kinh tế đó có văn bản và nêu cụ thể vướng mắc vấn đề gì, dự án nào và các hồ sơ liên quan, Cục Thuế mới có cơ sở giải đáp cụ thể.

Ngọc Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load