Thứ bảy 13/04/2024 00:28 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ngành làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình

21:27 | 23/01/2024

(Xây dựng) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ngành làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về tình hình kinh tế - xã hội, công tác tổ chức xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023 và 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ngành làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ đạo phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và thành viên Đoàn công tác về tình hình kinh tế - xã hội, công tác tổ chức xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023 và 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; định hướng phát triển và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các giai đoạn tiếp theo. Qua 3 năm khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trong bối cảnh rất khó khăn, song được sự lãnh đạo, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp phù hợp với thực tế ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ với quyết tâm cao và sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; nỗ lực phấn đấu, tranh thủ tốt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung phòng, chống dịch bệnh hiệu quả và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội đạt được những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; tổ chức triển khai bài bản, đồng bộ, toàn diện, thường xuyên, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu, đặc thù của tỉnh Thái Bình. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch bệnh được thực hiện quyết liệt, linh hoạt; chủ động triển khai đầy đủ các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, khơi thông nguồn lực và các nhiệm vụ, giải pháp mang tính toàn diện, được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, có lộ trình, bước đi vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đúng định hướng của Trung ương và phát huy tính năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ngành làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
Ông Ngô Đông Hải - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Kinh tế - xã hội của tỉnh có sự phát triển khá nhanh và toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 3 năm 2021 - 2023 đạt 8,18%. Quy mô nền kinh tế năm 2023 ước đạt 67.948 tỷ đồng, gấp 1,3 lần năm 2020. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân ước đạt 9,7%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 62,4 triệu đồng/người, gấp 1,2 lần so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực. Riêng năm 2023, công nghiệp và xây dựng chiếm 45%, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 chiếm 19,9%. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong GRDP tăng lên 78,9%; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội giảm từ 30,7% xuống khoảng 25,5%.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nhiều năm liền thuộc tốp đầu cả nước. Tỉnh Thái Bình cũng hoàn thành nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm chất lượng, khoa học, có tầm nhìn và nhiều định hướng, đột phá, phát triển mới; đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 29/12/2023.

Khu kinh tế Thái Bình đã hình thành rõ nét và đạt nhiều kết quả quan trọng, khẳng định được vai trò động lực phát triển của tỉnh, tạo được niềm tin, sức hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư có uy tín trên thế giới. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giai đoạn 2021 – 2023 có sự tăng trưởng vượt bậc, đạt trên 4,1 tỷ USD. Riêng năm 2023, thu hút FDI đạt gần 3 tỷ USD, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố. Tổng vốn đầu tư đăng ký trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2023 đạt 153.011 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với giai đoạn 2016 – 2020, trong đó năm 2023 tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 98.256,6 tỷ đồng. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới hằng năm tăng mạnh, hai năm liền (2022 - 2023) vượt mốc 1.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới/năm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ngành làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi làm việc.

Kinh tế nông nghiệp, nông thôn được chỉ đạo, phát triển toàn diện. Việc tích tụ đất đai được đẩy mạnh, hình thành nhiều mô hình hiệu quả, cơ bản khắc phục tình trạng bỏ ruộng hoang. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện có chiều sâu và thực chất. Nhiều cách làm hay, sáng tạo được thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Đến nay, 100% số xã trong tỉnh đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 34 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 14,1% tổng số xã), 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chỉ đạo toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế; tập trung thực hiện tốt việc chăm lo cho các đối tượng gia đình người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội. Các hoạt động đối ngoại, xúc tiến thu hút đầu tư được đổi mới toàn diện; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ngành làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
Ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội và thành viên Đoàn công tác các nội dung liên quan đến việc sớm triển khai quán triệt, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi) để các địa phương thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 - 2025 và những năm tiếp theo. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu, ban hành Nghị quyết quy định về lấn biển, tạo điều kiện cho các địa phương ven biển mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội, tạo đột phá với tầm nhìn dài hạn và đẩy mạnh phát triển kinh tế biển. Quan tâm chỉ đạo bộ, ngành liên quan xem xét hỗ trợ cho các địa phương bị giảm thu lớn vì nguyên nhân khách quan là các chính sách miễn giảm thuế do Trung ương ban hành; đồng thời có cơ chế đặc thù để hỗ trợ một phần nguồn thu thuế xuất nhập khẩu tại Khu kinh tế Thái Bình cho tỉnh để tái đầu tư hạ tầng Khu kinh tế và thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội cho các địa phương nơi địa bàn có Khu kinh tế. Quan tâm, hỗ trợ thêm cho tỉnh Thái Bình từ nguồn ngân sách Trung ương (ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phát huy hiệu quả đầu tư một số dự án trọng điểm của tỉnh như: Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, các tuyến đường trục kết nối các khu chức năng trong Khu kinh tế, đường từ thành phố Thái Bình đi Cồn Vành, cao tốc CT.08...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương và chúc mừng những nỗ lực và thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội khằng định: Với tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, vượt khó vươn lên đã giúp kinh tế - xã hội phát triển, đời sống của nhân dân tỉnh Thái Bình ngày một nâng cao. Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, thu ngân sách, cải cách hành chính của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi trội. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội được thực hiện tốt. Đây là nền tảng quan trọng, bền vững cho Thái Bình thực hiện nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ này và trong tương lai.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy tinh thần, truyền thống cách mạng của quê hương, không chỉ quan, tự mãn với những kết quả đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu duy trì đà tăng trưởng ở hai con số nhằm thực hiện hóa khát vọng xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu, đến năm 2045 là tỉnh phát triển phát triển trong khu vực đồng bằng Sông Hồng, xứng đáng là tỉnh gương mẫu về mọi mặt như mong muốn và căn dặn của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thái Bình tiếp tục rà soát các nghị quyết của Trung ương, Chính phủ và của tỉnh, tập trung đạt kết quả cao nhất trong nhiệm kỳ này. Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng năm 2050. Tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển đã được xác định tại Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, với không gian kinh tế - xã hội gồm một trung tâm (thành phố Thái Bình) – một hành lang kinh tế phía Đông (với 2 đô thị Tiền Hải và Thái Thụy)– một hành lang phát triển Tây Bắc kết nối các khu vực phụ cận ngoại biên với các tỉnh lân cận (Hưng Yên, Hà Nam và hướng về Hà Nội) – một hành lang Đông Bắc Tây Nam kết nối từ các tỉnh Bắc Trung Bộ về Hải Phòng, Quảng Ninh; đồng thời, Tỉnh Thái Bình cũng cần hết sức nỗ lực để trở thành Trung tâm phát triển công nghiệp, năng lượng – Trung tâm sản xuất nông nghiệp hàng đầu của Vùng đồng bằng sông Hồng – địa bàn trung chuyển, trung tâm phân phối hàng hóa của khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Coi trọng điều chỉnh quy hoạch cục bộ, quy hoạch đất đai và quy hoạch nông thôn, gắn phát triển không gian đô thị với phát triển kinh tế đô thị, Khu kinh tế và các khu công nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ngành làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tỉnh Thái Bình cần phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng trong tỉnh, đặc biệt là hạ tầng kết nối vùng; hoàn thiện các thủ tục về đầu tư theo hướng hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và lợi ích Nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện các dự án giao thông quan trọng kết nối vùng, khu vực nhằm tạo động lực phát triển, thu hút đầu tư như: tuyến đường ven biển, cao tốc CT.08, hệ thống trục giao thông kết nối Khu kinh tế, đường giao thông thành phố đi cồn Vành… Rà soát và có đề án duy tu, cải tạo, nâng cấp hệ thống đê biển; đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp Vsip, Hải Long, Liên Hà Thái, dự án điện khí LNG, nhà ở xã hội…

Quan tâm lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, của HĐND các cấp; tiếp tục đóng góp có hiệu quả đối với công tác lập pháp của Quốc hội, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, nhất là các chuyên đề giám sát của Quốc hội trong năm 2024; tham gia hiệu quả, đóng góp tích cực, chất lượng tại các Kỳ họp Quốc hội. Đảng đoàn HĐND cần phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Thái Bình rà soát lại các thể chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ để lập danh mục, báo cáo Tỉnh ủy có kế hoạch, lộ trình ưu tiên rà soát, sửa đổi với những vấn đề cấp bách. Trong nhiệm kỳ tới, đề nghị Tỉnh ủy Thái Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành định hướng cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh trong cả nhiệm kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị tỉnh Thái Bình tiếp tục quan tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; đồng thời đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực cao; tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý rừng, biển; đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, bảo đảm chất lượng, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh, tạo chuỗi giá trị và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa. Tiếp tục rà soát để sớm hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.

Quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Bám sát, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Văn Đạt

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load