Thứ tư 24/04/2024 20:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cần Thơ: Đầu tư xây dựng Nâng chất lượng nước thải sau xử lý

22:15 | 20/09/2021

(Xây dựng) – UBND thành phố Cần Thơ vừa mới ban hành Công văn số: 4001/UBND-XDĐT Về việc điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng chất lượng nước thải sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ từ cột B lên cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT.

can tho dau tu xay dung nang chat luong nuoc thai sau xu ly
Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy nước thải thành phố Cần Thơ.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ thống nhất về chủ trương điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng chất lượng nước thải sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ từ cột B lên cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT tại Khoản 14, Điều 1 Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số: 2679/TTr-SXD ngày 07/9/2021.

Chủ tịch UBND giao Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc điều chỉnh nêu trên theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành. Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức thực hiện.

Trước đó, ngày 07/9/2021, Sở Xây dựng Cần Thơ đã gửi Tờ trình số: 2679/TTr-SXD Về việc xin điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án tại Khoản 14, Điều 1

Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2019 của UBND thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng chất lượng nước thải sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ từ cột B lên cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT đến UBND thành phố Cần Thơ.

Theo Tờ trình, Sở Xây dựng Cần Thơ là chủ đầu tư dự án Nâng chất lượng nước thải sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ từ cột B lên cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT. Địa điểm xây dựng: Khu đất dành cho khu vực xử lý nước thải thuộc Hệ thống xử lý nước thải Cần Thơ tại nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Dự án nhóm C, loại công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình cấp III.

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước. Tổng mức đầu tư hơn 36,3 tỷ đồng, trong đó, giá trị xây dựng hơn 24,1 tỷ đồng, chi phí thiết bị hơn 5 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án gần 670 triệu đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 1,7 tỷ đồng, chi phí khác hơn 1,7 tỷ đồng, chi phí dự phòng hơn 2,9 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án: năm 2020 - 2022.

Về quy mô xây dựng, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thực hiện của dự án:

Chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo nhằm không làm thay đổi nội dung và mục tiêu theo Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2019 và Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2019 đã được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt chủ trương và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng chất lượng nước thải sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ từ cột B lên cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT.

Hiện tại Chủ đầu tư cùng các nhà thầu lập thiết kế xây dựng và thẩm tra thiết kế xây dựng rà soát các chi phí trong cơ cấu tổng mức đầu tư dự án tại khoản 14 Điều 1 Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2019 của UBND thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng chất lượng nước thải sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ từ cột B lên cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT nhằm đảm bảo việc thực hiện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án theo đúng quy định.

Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ trình điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án tại Khoản 14 Điều 1 Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2019 của UBND thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng chất lượng nước thải sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ từ cột B lên cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT: Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án gồm chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác; dự phòng phí và giữ nguyên các chi phí còn lại trong cơ cấu chi phí tổng mức đầu tư được duyệt tại Khoản 14 Điều 1 Quyết định số 2628/QĐ- UBND ngày 30 tháng 10 năm 2019 của UBND thành phố. Tổng mức đầu tư điều chỉnh (điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư): 36.324.696.000 đồng.

Lý do điều chỉnh: Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng chất lượng nước thải sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ từ cột B lên cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT đã được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt tại Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2019 với tổng mức đầu tư dự án là 36.324.696.000 đồng.

Trước đây, tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng chất lượng nước thải sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ từ cột B lên cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT được lập căn cứ Nghị định số

68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Tuy nhiên trong quá trình triển khai dự án Nghị định số 68/2019/NĐ- CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ được thay thế bởi Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, do vậy cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư dự án có sự thay đổi.

Dự án được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt bổ sung cấp công trình là cấp III theo Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021. Theo đó, một số chi phí trong cơ cấu chi phí thay đổi như chi phí thiết kế bản vẽ thi công và chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn.

can tho dau tu xay dung nang chat luong nuoc thai sau xu ly
Sau khi xử lý nước thải được lắng lọc tại hồ trước khi thải ra sông Hậu.

Điều chỉnh các chi phí trong cơ cấu tổng mức đầu tư dự án tại Khoản 14 Điều 1 Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2019 của UBND thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng chất lượng nước thải sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ từ cột B lên cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT nhằm đảm bảo việc thực hiện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án theo đúng quy định.

Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cần Thơ, bao gồm 10/13 phường thuộc quận Ninh Kiều: An Lạc (nay sáp nhập vào phường Tân An), An Cư, An Hội (nay sáp nhập vào phường Tân An), An Phú, An Nghiệp, An Hòa, Tân An, Cái Khế, Thới Bình, Xuân Khánh. Công suất xử lý: 30.000m3/ngày đêm. Quy mô dự án: 249.162.9m2 (khoảng 25ha); Diện tích khu xử lý nước thải: 54.081m2; Diện tích xây dựng: 63.740m2. Nhà máy xử lý nước thải được xây dựng tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Nguồn vốn đầu tư bao gồm nguồn vốn ODA (của Chính phủ Đức thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức-KFW) và ngân sách Nhà nước. Tổng vốn đầu tư: 455.501.670.796 đồng, trong đó, vốn ODA là 266.173.293.772 đồng, tương đương 10.417.973,56 Euro) và vốn ngân sách 189.328.377.024 đồng. Hiện nay, nhà máy xử lý nước thải đã đưa vào hoạt động.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load