Thứ bảy 18/05/2024 14:04 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Dương: Nhà ở bị tháo dỡ một phần mà phần còn lại không sử dụng được thì bồi thường toàn bộ

15:12 | 28/12/2022

(Xây dựng) – Đây là một trong những nội dung mà UBND tỉnh Bình Dương đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn.

Theo dự thảo nội dung Quyết định thì nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ: Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường. Chỉ thực hiện bồi thường, hỗ trợ tài sản tồn tại trên đất bị thu hồi trước ngày có thông báo thu hồi đất của UBND cấp có thẩm quyền được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; đồng thời đã được kiểm kê của cơ quan chức năng. Không bồi thường, hỗ trợ tài sản do người bị thu hồi đất xây dựng, trồng hoặc nuôi sau ngày có thông báo thu hồi đất của UBND cấp có thẩm quyền.

Bình Dương: Nhà ở bị tháo dỡ một phần mà phần còn lại không sử dụng được thì bồi thường toàn bộ
Ảnh minh họa.

Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định, thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Nếu phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định thì tính bồi thường phần giá trị nhà, công trình xây dựng bị phá dỡ từ ranh giải tỏa đến cột chịu lực gần nhất bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. Đồng thời được cấp hỗ trợ thêm 30% giá trị công trình đã bị tháo dỡ để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình xây dựng trước khi bị tháo dỡ.

Riêng nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt không đủ điều kiện được bồi thường về đất nhưng được chứng minh là tài sản sở hữu hợp pháp. Tại thời điểm xây dựng chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền công bố hoặc xây dựng phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật thì được hỗ trợ bằng 70% giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình được tính theo diện tích xây dựng của nhà ở, công trình nhân với đơn giá xây dựng mới của nhà ở, công trình được UBND tỉnh quy định.

Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần mà phần còn lại không còn sử dụng được thì bồi thường cho toàn bộ nhà, công trình. Trường hợp nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, nhưng phần còn lại vẫn sử dụng được thì bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ và được cấp hỗ trợ thêm 30% giá trị công trình đã bị tháo dỡ để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình xây dựng trước khi bị tháo dỡ.

Đối với nhà, công trình thuộc sở hữu Nhà nước thì không được bồi thường diện tích nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và diện tích cơi nới trái phép. Riêng chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp được cấp có thẩm quyền cho phép thì được hỗ trợ 100% theo đơn giá quy định. Trường hợp đặc biệt khi thu hồi không có nhà tái định cư để bố trí cho thuê theo quy định thì được hỗ trợ 60% giá trị nhà đang thuê.

Ngoài ra, dự thảo Quyết định còn quy định cụ thể về bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi; đơn giá bồi thường nhà ở, nhà xưởng, các công trình phụ và vật kiến trúc… Thời gian để người góp ý đến hết ngày 19/02/2023.

Cao Cường

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load