Thứ sáu 14/06/2024 15:52 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bắc Kạn: Cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã

15:56 | 24/10/2023

(Xây dựng) - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đăng Bình - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tại Hội nghị Gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư năm 2023 vừa được tổ chức.

Bắc Kạn: Cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã
UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà đầu tư trên địa bàn.

Hội nghị Gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư năm 2023 đã có hơn 150 doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tham dự.

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp và các ý kiến kiến nghị tới hội nghị bằng văn bản do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo. Bên cạnh đó, có 12 ý kiến của các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trực tiếp.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đăng Bình - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tham gia, đóng góp, đề xuất, hiến kế đầy trách nhiệm, tâm huyết của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho rằng: Trong bối cảnh chung của nền kinh tế còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư đã nỗ lực vượt khó, chủ động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh; xây dựng môi trường làm việc tốt, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển, thu hút nhân lực chất lượng cao; xây dựng mạng lưới hợp tác và đối tác, tạo ra các liên kết quan trọng để mở rộng thị trường và tăng trưởng doanh thu, có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thu ngân sách nhà nước và góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tốc độ phục hồi của các doanh nghiệp chưa đạt như kỳ vọng, đóng góp vào ngân sách nhà nước còn chưa được như mong muốn, một số doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư có hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn, tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm so với tiến độ, công tác lập quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng còn chậm...

Để khắc phục những tồn tại hạn chế, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút, hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp thu các ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư và ý kiến phát biểu chỉ đạo, làm rõ của Lãnh đạo UBND tỉnh, tiếp tục nghiên cứu, khẩn trương giải quyết, hướng dẫn, trả lời các doanh nghiệp theo thẩm quyền. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu, quy định.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp của các cấp chính quyền. Đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục cải cách hành chính trên môi trường điện tử để nâng cao tính công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Đẩy nhanh tiến độ công tác lập quy hoạch, công khai các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, nhất là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, định hướng thu hút đầu tư…

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng giao thông kết nối, khu, cụm công nghiệp, tạo mặt bằng thu hút đầu tư.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đảm bảo tính chuyên nghiệp, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là cán bộ, công chức thường xuyên làm việc, tiếp xúc với doanh nghiệp, người dân; Tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát cán bộ công chức, viên chức trong thực thi công vụ, không để xảy ra tình trạng sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực của địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp, đôn đốc các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát cụ thể, giải quyết và hướng dẫn, trả lời các doanh nghiệp theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, tham mưu những nội dung cần chỉ đạo giải quyết, những vấn đề cần có giải pháp chỉ đạo, điều hành tổng thể của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, hỗ trợ đầu tư của các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp và người dân về những chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư của Trung ương, của tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ, xem xét giải quyết theo thẩm quyền; chủ động báo cáo, tham mưu đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Đăng Bình khẳng định: Tỉnh Bắc Kạn cam kết làm hết sức mình để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh và ngoài tỉnh, doanh nghiệp FDI đến nghiên cứu đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Thái Nguyên Nhân

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load