Thứ ba 23/07/2024 00:17 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bắc Kạn: Phân công lãnh đạo tỉnh trực tiếp theo dõi tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công

20:17 | 18/10/2023

(Xây dựng) - Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã phân công cụ thể lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án.

Bắc Kạn: Phân công lãnh đạo tỉnh trực tiếp theo dõi tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công
Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn kiểm tra, đôn đốc dự án thi công.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn phân công lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công do tỉnh quản lý.

Cụ thể: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên theo dõi tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công thuộc các lĩnh vực giao thông vận tải, công nghiệp, xây dựng, môi trường, quy hoạch, phát triển đô thị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng theo dõi tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công thuộc các lĩnh vực văn hoá, xã hội, du lịch, chính quyền điện tử, thông tin và truyền thông, quốc phòng, an ninh; các dự án đầu tư công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất theo dõi tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công thuộc các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, khoa học và công nghệ, thương mại dịch vụ (trừ lĩnh vực du lịch), kinh tế tập thể, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; các dự án đầu tư công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Được biết, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh Bắc Kạn là 2.850,4 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương 768,9 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung 2.081,5 tỷ đồng. Bắc Kạn đã thực hiện phân bổ chi tiết 2.723,7 tỷ đồng, đạt 95%; số chưa phân bổ chi tiết là 126,7 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2023, toàn tỉnh mới giải ngân vốn đầu tư công đạt 623 tỷ đồng, bằng 22% kế hoạch vốn năm 2023, trong đó nguồn cân đối ngân sách địa phương là 266 tỷ đồng, đạt 28%; nguồn vốn ngân sách Trung ương là 406 tỷ đồng, đạt 19,5%.

Nguyên nhân dẫn tới giải ngân vốn đầu tư công chậm là do một số văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền còn chưa ban hành kịp thời, nhất là trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Một số khó khăn, vướng mắc về cơ chế còn chậm được giải quyết. Bắc Kạn là địa phương có diện tích đất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ cao, đa số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là dự án giao thông đi qua nhiều diện tích rừng muốn triển khai được đòi hỏi phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, những thủ tục trong lĩnh vực này qua nhiều khâu, mất rất nhiều thời gian, dẫn đến làm chậm tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Thái Nguyên Nhân

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load