Thứ năm 25/04/2024 12:34 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

An Giang: Xây dựng quảng cáo ngoài trời phải đảm bảo phù hợp theo quy chuẩn

22:14 | 04/03/2024

(Xây dựng) – Ông Nguyễn Quốc Cường - Giám đốc Sở Xây dựng An Giang vừa ký ban hành Công văn số 586/SXD-QH về việc cấp giấy phép xây dựng bảng quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh yêu cầu xây dựng quảng cáo ngoài trời phải đảm bảo phù hợp theo Quy chuẩn QCVN 17:2018/BXD của Bộ Xây dựng.

An Giang: Xây dựng quảng cáo ngoài trời phải đảm bảo phù hợp theo quy chuẩn
Xây dựng quảng cáo ngoài trời phải đảm bảo phù hợp theo Quy chuẩn QCVN 17:2018/BXD và phù hợp theo quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt.

Sở Xây dựng An Giang thông tin cho biết, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn cơ bản đảm bảo phù hợp theo quy định hiện hành và theo Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh An Giang quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tuy nhiên, việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, đặc biệt công tác cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo ngoài trời mà vừa qua, Chánh Thanh tra tỉnh đã có Kết luận thanh tra số 01/KL-TTT ngày 26/01/2024 Chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang đã chỉ ra một số nội dung tồn tại, hạn chế như: “Một số giấy phép bảng quảng cáo đứng độc lập có thiết kế không đúng QCVN 17:2018/BXD”.

Do đó, để chấn chỉnh, nâng cao công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế và căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành trong công tác cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn khi thẩm định cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo ngoài trời trên địa bàn, ngoài việc tuân thủ theo các quy định hiện hành của Luật Xây dựng, Luật Quảng cáo, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện dưới Luật và các quy định khác liên quan, còn phải tuân thủ và thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời (QCVN 17:2018/BXD), trong đó đặc biệt lưu ý về: Vị trí, quy mô, hình thức, kích thước, chiều cao bảng quảng cáo... phải đảm bảo phù hợp theo Quy chuẩn QCVN 17:2018/BXD và phù hợp theo quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt.

Theo Quyết định số 28/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2026 của UBND tỉnh An Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh trực tiếp quản lý, theo dõi thực hiện quy hoạch quảng cáo, có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến công khai quy hoạch tới các tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện quảng cáo theo đúng quy hoạch và đúng theo quy định của pháp luật. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ vào quy hoạch đã được phê duyệt hướng dẫn, tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch và tổng hợp báo cáo kết quả quy hoạch theo lộ trình về UBND tỉnh; Tiếp nhận kế hoạch đăng ký sử dụng đất hàng năm của các đơn vị thực hiện quảng cáo để thông UBND cấp huyện và các ngành chức năng cấp tỉnh hoặc cho thuê đất theo quy định của pháp luật. Báo cáo định kỳ với UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo.

An Giang: Xây dựng quảng cáo ngoài trời phải đảm bảo phù hợp theo quy chuẩn
Một quảng cáo ngoài trời tại An Giang.

Sở Xây dựng thực hiện cấp giấy phép xây dựng đối với những trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo thẩm quyền được phân cấp theo quy định hiện hành. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện quy hoạch, kịp thời trao đổi, giải quyết những trường hợp vi phạm trong hoạt động quảng cáo so với quy hoạch đã được phê duyệt.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp quản lý, thực hiện quy hoạch trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tiến hành hướng dẫn quy hoạch quảng cáo đã được phê duyệt và thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo tại địa phương. Thực hiện cấp giấy phép xây dựng đối với những trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo thẩm quyền được phân cấp theo quy định hiện hành.

Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thực hiện công tác quản lý Nhà nước, kiểm tra xử lý vi phạm đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về tình trạng dựng biển quảng cáo không phép, không đúng vị trí địa điểm đã quy định.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load