Thứ hai 05/06/2023 07:50 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Xác định “đúng”, “trúng” những vấn đề đối với vùng Trung du và miền núi Bắc bộ

12:39 | 04/12/2021

(Xây dựng) – Ngày 3/12, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020.

xac dinh dung trung nhung van de doi voi vung trung du va mien nui bac bo
Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập; các đồng chí trong Tổ Thư ký, giúp việc Ban Chỉ đạo.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cho biết: Quá trình Tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị được thực hiện trong 02 giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất, thực hiện nhiệm vụ tổng kết theo Chương trình làm việc số 106-CTr/TW ngày 22/12/2018 của Bộ Chính trị khóa XII, Ban Kinh tế Trung ương được giao chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai Đề án Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020.

Giai đoạn thứ hai, thực hiện nhiệm vụ tổng kết theo Chương trình làm việc số 05-CTr/TW ngày 16/3/2021 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và theo sự phân công của Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã ban hành Quyết định số 98-QĐ/BKTTW ngày 25/05/2021 thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW và tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Trung du và miền núi Bắc bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh khẳng định, Bộ Chính trị khóa IX đã xác định “đúng” và “trúng” những vấn đề đặt ra đối với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; thể hiện rõ tư duy và tầm nhìn trong các chủ trương của Đảng nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của vùng.

Nghị quyết 37-NQ/TW ban hành đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển và phù hợp với tiềm năng, lợi thế của vùng. Nghị quyết được tổ chức triển khai chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương, từ việc thể chế hóa thành các chương trình, kế hoạch, chính sách đặc thù và bổ sung nguồn lực đáng kể cho vùng.

Qua hơn 17 năm thực hiện, Nghị quyết 37-NQ/TW đã đi vào cuộc sống và có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong vùng.

Tuy nhiên, trước bối cảnh tình hình và các yêu cầu phát triển mới, phát triển kinh tế xã hội vùng Trung du và miền núi Bắc bộ cũng bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế và đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Điều đó đòi hỏi Đảng, Nhà nước cần phải có một chủ trương mới, toàn diện tập trung, xuyên suốt với tư duy và tầm nhìn mới và phù hợp với thực tiễn đặt ra với vùng.

Đề án tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW được triển khai, làm cơ sở quan trọng giúp Bộ Chính trị định hướng phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc bộ trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Tuấn Anh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cho ý kiến về các nhận định, đánh giá về những kết quả đạt được của các ngành, lĩnh vực và các địa phương trong vùng Trung du và miền núi Bắc bộ trong quá trình thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW cũng như 5 nhóm tồn tại hạn chế, các nguyên nhân; 6 bài học kinh nghiệm đã được dự thảo Báo cáo chỉ ra...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý nhiều nội dung cho dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị, nhất là dự thảo Báo cáo mà Thường trực Ban Chỉ đạo đã chuẩn bị. Các ý kiến cũng cho ý kiến về 06 quan điểm, mục tiêu, 06 nhóm chỉ tiêu và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà dự thảo Báo cáo đã đề ra. Nhiều nội dung được đề xuất từ góc nhìn của bộ, ngành, địa phương như đảm bảo về quốc phòng an ninh; tính liên kết vùng để phát huy nội lực của các tỉnh, các hành lang kinh tế; phát triển hạ tầng giao thông vùng Trung du và miền núi Bắc bộ; phát triển kinh tế rừng...

xac dinh dung trung nhung van de doi voi vung trung du va mien nui bac bo
Toàn cảnh Hội nghị.

Đánh giá cao sự tích cực làm việc, đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị tất cả các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phát huy tinh thần sáng tạo, vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện sự phân công của Ban Chỉ đạo nhằm hoàn thành các mốc tiến độ đề ra, xây dựng thành công Báo cáo tổng kết.

Đồng chí cho rằng, các ý kiến tham gia, góp ý đều thẳng thắn, xuất phát từ thực tiễn công tác và kinh nghiệm chỉ đạo, quản lý điều hành của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, là nguồn tư liệu quý, góp phần quan trọng giúp Ban Chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Báo cáo tổng kết, Tờ trình và Nghị quyết mới để Báo cáo phản ánh khách quan, toàn diện hơn về những thành tựu đã đạt được sau 17 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW và những chủ trương, định hướng lớn nhằm phát triển nhanh và bền vững vùng Trung du và miền núi Bắc bộ thời gian tới. Một số ý kiến cũng đã gợi mở thêm một số vấn đề mới, cần thiết bổ sung vào Báo cáo và hoặc trực tiếp điều chỉnh, bổ sung vào các nội dung cụ thể cho phù hợp.

Đồng chí Trần Tuấn Anh cho rằng, các ý kiến tại Hội nghị đã thống nhất cao về phương pháp tiếp cận, nghiên cứu, bố cục, kết cấu của Báo cáo. Dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW do Thường trực Tổ biên tập chuẩn bị công phu, chất lượng, đảm bảo bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và Đề cương được Ban Chỉ đạo đã thông qua, phù hợp với thực tiễn phát triển của vùng; cập nhật được các chủ trương, nhiệm vụ của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ được đề ra tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 được thông qua tại Đại hội XIII của Đảng.

Các nội dung Dự thảo Báo cáo tổng kết, Tờ trình và Nghị quyết mới là đã tổng hợp, chọn lọc đầy đủ, toàn diện kết quả tổng kết từ Báo cáo của các Bộ ngành, các địa phương vùng Trung du và miền núi Bắc bộ; từ các chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu của các Viện, Trường đại học, Trung tâm nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học; từ các góp ý của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các Bộ ngành và các địa phương trong vùng.

Dự thảo Báo cáo tổng kết đã phản ánh khách quan, toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội vùng Trung du và miền núi Bắc bộ sau gần 17 năm triển khai Nghị quyết 37-NQ/TW.

Đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất với các kiến nghị, đề xuất được nêu trong Dự thảo Báo cáo, đặc biệt là sự thống nhất cao của các Bộ, ngành, địa phương đề nghị Bộ Chính trị sớm ban hành Nghị quyết mới của Bộ Chính trị đối với vùng với tư duy, quan điểm, tầm nhìn mới phù hợp với bối cảnh mới; kiến nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện quy hoạch vùng để quy hoạch vùng định hướng cho các địa phương và trở thành công cụ quản lý vùng, địa phương; kiến nghị thêm về một số cơ chế, chính sách có tính đặc thù cho vùng; kiến nghị sớm hoàn thiện thể chế, mô hình tổ chức, bộ máy, nguồn lực đủ mạnh để tăng cường liên kết phát triển vùng, để liên kết vùng trở thành động lực tăng trưởng cho vùng.

Đồng chí đề nghị Thường trực Tổ Biên tập tiếp tục tiếp thu, cập nhật các ý kiến đóng góp tại Hội nghị để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết, Tờ trình và Nghị quyết mới để trình Bộ Chính trị đảm bảo đúng thời gian, tiến độ đã đề ra.

Minh Hằng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load