Chủ nhật 03/03/2024 10:05 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Xem xét quyết định, cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

17:57 | 07/12/2023

(Xây dựng) - Sáng 7/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 22 xem xét quyết định, cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; chương trình phát triển công nghiệp, đô thị và một số nội dung quan trọng khác.

Vĩnh Phúc: Xem xét quyết định, cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại hội nghị.

Cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đều nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh đánh giá rõ hơn những khó khăn, vướng mắc tác động đến tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công, dự án khu công nghiệp; tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới; xây dựng trường chuẩn quốc gia; việc cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn, các vùng chăn nuôi tập trung…

Cùng với đó, đề xuất các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở bám sát các chỉ đạo của Trung ương, tình hình phát triển kinh tế trong nước, thế giới, tình hình thực tế của tỉnh để xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế phù hợp với thực tiễn. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược; tập trung phát triển kinh tế số, nhất là đưa kinh tế số vào phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch.

Tăng cường nguồn lực để triển khai giai đoạn 2 xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu và có quyết định công nhận danh hiệu thôn, tổ dân phố đạt chuẩn Làng văn hóa kiểu mẫu. Tăng cường xử lý các vi phạm về đất đai; tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển…

Đối với Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đến năm 2030; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các ý kiến thảo luận đề nghị UBND tỉnh đánh giá rõ hơn hiện trạng cơ sở hạ tầng, các tiêu chí để đánh giá, xác định đô thị bền vững, chất lượng đô thị, công tác quản lý, phát triển đô thị, nguồn lực đầu tư cho xây dựng, phát triển, quản lý đô thị gắn với Quy hoạch phát triển đô thị vùng đồng bằng sông Hồng.

Các đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh đánh giá rõ tình hình phát triển, những khó khăn, thách thức trong phát triển công nghiệp; nội hàm phát triển công nghiệp theo chiều sâu; trình độ khoa học công nghệ, hàm lượng, chất lượng ứng dụng khoa học công nghệ cao; việc xây dựng chính sách phát triển công nghiệp theo Nghị quyết số 23, ngày 23/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với định hướng phát triển công nghiệp công nghệ số, công nghiệp xanh…

Vĩnh Phúc: Xem xét quyết định, cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh những điểm sáng, kết quả quan trọng, cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023, nhất là những khó khăn để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải… theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đồng chí đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh hoàn thành các báo cáo, tờ trình, bảo đảm chất lượng, sát với thực tế và có tính khả thi cao trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí với các chỉ tiêu trong báo cáo của UBND tỉnh. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường năng lực phân tích dự báo, nắm chắc tình hình để kịp thời có các giải pháp phù hợp, hiệu quả với các vấn đề mới phát sinh. Rà soát lại toàn bộ tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chỉ tiêu khó đạt; từ đó xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể, có tính đột phá, hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra ở mức cao nhất, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong quý I/2024.

Tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đối với các khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021-2023.

Tập trung giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao nhằm thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Khẩn trương tiến hành cơ cấu, sắp xếp lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, không để xảy ra tình trạng phê duyệt nhưng không cân đối được nguồn.

Quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi ngân sách, bảo đảm tiết kiệm, đúng mục đích, đối tượng, trình tự, thủ tục và tính hiệu quả. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tiêu cực trong quản lý kinh tế - xã hội.

Ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư. Hoàn thành việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh chậm nhất trong tháng 2/2024; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 cấp huyện chậm nhất trong tháng 3/2024; phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất và Kế hoạch xác định giá đất năm 2024 của cấp huyện chậm nhất trong tháng 2/2024.

Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, tập trung các vào lĩnh vực nóng, nhạy cảm, các lĩnh vực còn nhiều tồn tại cần khắc phục. Tiếp tục quan tâm đến nhiệm vụ phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội.

Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đối với Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đến năm 2030; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, làm rõ các vấn đề đã nêu, hoàn thiện đề án và báo cáo Tỉnh ủy.

Vĩnh Phúc: Xem xét quyết định, cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị cũng cho ý kiến vào Tờ trình ban hành 4 Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Tờ trình về báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa 2 kỳ họp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2023.

Bích Huệ - Ngọc Minh

Theo

Cùng chuyên mục
 • Các tỉnh Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C

  Ngày 3/3, Thủ đô Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 18-20 độ C.

 • Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy hai ngôi nhà tại quận Hà Đông

  Ngọn lửa bắt nguồn từ tầng thượng của ngôi nhà trên đường Bắc Lãm (Tổ dân phố 17, phường Phú Lương, quận Hà Đông), bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút, xốp, rổ nhựa...

 • Tình người Bình Định trên vùng đất phía Nam

  (Xây dựng) - Ngày hội người Bình Định là dịp bà con người Bình Định tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận gặp nhau, thăm hỏi, chia sẻ với nhau về công việc, cuộc sống và tạo không gian đậm đà tinh thần văn hóa con người Bình Định để bà con tham quan, vui chơi giải trí, gắn kết tình đồng hương chuẩn bị tâm thế cho một năm mới đầy thắng lợi.

 • Bạc Liêu: Cánh quạt trụ tuabin điện gió rơi từ độ cao hơn 140m

  (Xây dựng) – Chiều 1/3, trên địa bàn huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) xảy ra vụ rơi cánh quạt tại một trụ tuabin điện gió thuộc Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 từ độ cao hơn 140m, gãy thành nhiều đoạn.

 • Lễ ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam

  (Xây dựng) - Chiều 1/3, BHXH Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam. Dự buổi lễ có Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh; Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn; đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

 • Bắc Ninh: Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra tiến độ một số dự án tại thành phố Từ Sơn

  (Xây dựng) – Mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm và kiểm tra tiến độ thực hiện dự án trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Ngoại Thương (cơ sở 2) tại phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load