Thứ ba 23/04/2024 09:30 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Tháo gỡ khó khăn xây dựng Nông thôn mới

11:42 | 13/01/2023

(Xây dựng) - Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới (NTM) nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, sau khi được Chính phủ bổ sung, phần lớn các địa phương hiện nay đều khó đạt nhiều tiêu chí. Tỉnh Vĩnh Phúc cần có giải pháp căn cơ, kịp thời tháo gỡ khó khăn để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được triển khai theo đúng lộ trình.

Vĩnh Phúc: Tháo gỡ khó khăn xây dựng Nông thôn mới
Hệ thống cảnh quan nông thôn từng bước được cải thiện.

Năm 2022, tỉnh đặt ra mục tiêu có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt NTM kiểu mẫu, 60 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu, 4 huyện hoàn thành các tiêu chí thẩm định nhưng đều không đạt mục tiêu đề ra.

Tại huyện Vĩnh Tường, địa phương đã hoàn thành bộ tiêu chí, chờ xét công nhận đạt chuẩn huyện NTM năm 2021; tuy nhiên, theo Bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được Chính phủ bổ sung, huyện mới chỉ đạt 6/9 tiêu chí huyện NTM. Bên cạnh đó, các xã đã về đích xã NTM nâng cao hiện nay phát sinh thêm nhiều tiêu chí chưa đạt.

Bà Lê Thị Lý - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Tường cho biết: Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 được Chính phủ bổ sung và theo Quyết định số 36 của UBND tỉnh quy định cụ thể về một số tiêu chí huyện NTM, xã NTM, xã NTM nâng cao, 100% các xã trên địa bàn huyện đã được công nhận NTM, bao gồm các xã đã về đích NTM nâng cao đều khó duy trì thành quả vì phần lớn đều chưa đạt 4 tiêu chí cơ bản: Quy hoạch, môi trường, chất lượng môi trường sống và hộ nghèo.

Về quy hoạch, theo Quyết định số 36 của UBND tỉnh, hiện nay, một số xã dự kiến nằm trong khu vực nội thị của huyện không thể lập quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 điểm dân cư nông thôn hay khu trung tâm xã.

Đối với tiêu chí môi trường, việc phân loại rác thải tại nguồn, quy trình thu gom, vận chuyển rác tại các địa phương còn bộc lộ nhiều bất cập, chưa đúng quy định.

Về chất lượng môi trường sống, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung yêu cầu đạt trên 65%, trong khi đó, một số xã đến nay vẫn chưa có công trình cấp nước sinh hoạt tập trung.

Về tiêu chí hộ nghèo, đối với thôn NTM kiểu mẫu yêu cầu không còn hộ nghèo, song, trong thôn khó tránh trường hợp hộ nghèo thuộc gia đình neo đơn, hoàn cảnh bất khả kháng, không có khả năng thoát nghèo.

Ngoài ra, các xã Nông thôn mới nâng cao hiện nay gặp rất nhiều khó khăn để duy trì thành quả đối với các tiêu chí liên quan đến hạ tầng giao thông, thủy lợi và tổ chức sản xuất do thiếu kinh phí đầu tư các hạng mục.

Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM; trong đó Hải Lựu (Sông Lô), Bình Dương (Vĩnh Tường) mới đạt 9/19 tiêu chí; Xuân Hòa (Lập Thạch), Trung Kiên (Yên Lạc), Tân Phú (Vĩnh Tường) đạt 10/19 tiêu chí; Cao Đại (Vĩnh Tường), Xuân Lôi (Lập Thạch) đạt 11/19 tiêu chí; Bắc Bình (Lập Thạch), Đại Tự (Yên Lạc) đạt 12/19 tiêu chí; Hợp Thịnh (Tam Dương) đạt 15/19 tiêu chí.

Về chỉ tiêu huyện đạt chuẩn NTM theo kế hoạch của UBND tỉnh, năm 2022 phát sinh thêm huyện Vĩnh Tường chưa đạt chuẩn huyện NTM. Sau khi rà soát theo Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ, huyện Vĩnh Tường, Tam Đảo mới đạt 6/9 tiêu chí, huyện Sông Lô đạt 5/9 tiêu chí, huyện Lập Thạch và Tam Dương đạt 4/9 tiêu chí.

Hiện nay, quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tại các địa phương gặp khó khăn về vốn, một số tiêu chí mới được bổ sung trong Bộ tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025 khó thực hiện như quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, các tiêu chí về môi trường sống…

Trong khi đó, các cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội trong xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu của tỉnh vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện.

Ông Đỗ Hải Triều - Phó chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được triển khai theo đúng lộ trình, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản quy định về quản lý, triển khai chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó, tập trung vào 5 vấn đề chính bao gồm: Quy định mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương, định mức phân bổ ngân sách thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025; quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia, cơ chế huy động nguồn vốn khác trong xây dựng NTM; quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; quy định về kinh phí hỗ trợ đầu tư, quản lý các công trình NTM; quy định quản lý, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước giao cho cộng đồng thực hiện xây dựng công trình NTM; thông qua kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện các chương trình chuyên đề trong xây dựng NTM theo chỉ đạo của Chính phủ.

Mặt khác, UBND các huyện, thành phố cần tập trung chỉ đạo các xã trên địa bàn xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt chuẩn, tham mưu cấp trên kịp thời triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn, tập trung mọi nguồn lực hoàn thành xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra.

Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load