Thứ ba 21/05/2024 17:04 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vì sao Thái Nguyên điều chỉnh giảm vốn Dự án Xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền?

22:42 | 25/09/2023

(Xây dựng) - Do chưa có nguồn vốn dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất khu vực trụ sở cũ của bệnh viện để đầu tư hoàn thành dự án, nên tỉnh Thái Nguyên đã đệ trình HĐND tỉnh điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án Xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền.

Vì sao Thái Nguyên điều chỉnh giảm vốn Dự án Xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền?
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên được xây dựng mới trên diện tích khoảng 3,5ha tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên.

Với mục tiêu xây dựng mới và đầu tư hoàn chỉnh Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên, hình thành bệnh viện vùng với 250 giường bệnh; đáp ứng yêu cầu thực hiện được các kỹ thuật y tế theo phân tuyến kỹ thuật đã được Bộ Y tế quy định, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận theo tinh thần Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua Đề án y tế chuyên sâu tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. Ngày 31/10/2016, HĐND tỉnh Thái Nguyên có Văn bản số 352b/HĐND-VP về việc Quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên được xây dựng mới trên diện tích khoảng 3,5ha tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên và diện tích đất tái định cư cho các hộ dân để giải phóng mặt bằng trong khu đất xây dựng bệnh viện khoảng 0,7ha. Tổng mức đầu tư dự án là 266.725 triệu đồng từ vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế - địa phương; vốn ngân sách tỉnh và nguồn vốn dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Trụ sở cũ của bệnh viện ở phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên.

Quy mô dự án bao gồm: Xây dựng khối khám, điều trị nội trú, hành chính quản trị; xây dựng khoa nhiễm khuẩn; khoa dược, khoa dinh dưỡng; nhà xử lý rác thải; hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư. Dự án được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 và Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 31/3/2021. Chủ đầu tư thực hiện Dự án là Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 11/12/2020, HĐND tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 58/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt. Theo đó cơ cấu nguồn vốn gồm: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế - địa phương. Vốn ngân sách tỉnh, nguồn vốn dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất khu vực trụ sở cũ của bệnh viện.

Do công tác tái định cư cho các hộ dân trong vùng dự án đã được UBND thành phố Thái Nguyên bố trí, nên không phải đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư cho dự án. Bên cạnh đó, hiện nay, Dự án Xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên đang triển khai thực hiện đầu tư xây dựng và chưa hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, nên Bệnh viện Y học cổ truyền chưa thể chuyển sang bệnh viện mới, để thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (bệnh viện hiện tại) theo quy định của pháp luật, vì vậy chưa có nguồn vốn dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất khu vực trụ sở cũ của bệnh viện để đầu tư hoàn thành dự án.

Vì vậy, UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp tục trình HĐND tỉnh điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn với nội dung: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế - địa phương: 53.525 triệu đồng. Vốn ngân sách địa phương (vốn xây dựng cơ bản tập trung, nguồn vốn thu tiền sử dụng đất và sắp xếp nhà đất trên địa bàn tỉnh (cấp tỉnh quản lý)) 185.000 triệu đồng. Nguồn vốn của bệnh viện (quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp) 15.000 triệu đồng và nguồn vốn xã hội hóa 13.200 triệu đồng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế - địa phương là 53.525 triệu đồng. Đã được phân bổ cho dự án tại Quyết định số 3053/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên. Vốn ngân sách địa phương (vốn xây dựng cơ bản tập trung, nguồn vốn thu tiền sử dụng đất và sắp xếp nhà đất trên địa bàn tỉnh (cấp tỉnh quản lý) là 185.000 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn ngân sách địa phương (xây dựng cơ bản tập trung) giai đoạn 2021- 2025 đã phân bổ cho dự án là 85.000 triệu đồng tại Quyết định số 4058/QĐUBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Theo Sở Tài chính Thái Nguyên về nguồn vốn của bệnh viện (Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp) 15.000 triệu đồng. Đề nghị Bệnh viện Y học cổ truyền cung cấp hồ sơ chứng minh số dư quỹ phát triển sự nghiệp của bệnh viện và văn bản cam kết sử dụng số vốn 15.000 triệu đồng để xây dựng bệnh viện.

Về nguồn vốn xã hội hóa là 13.200 triệu đồng: Đề nghị Sở Y tế và Bệnh viện Y học cổ truyền làm rõ căn cứ, khả năng huy động số vốn 13.200 triệu đồng làm cơ sở để Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực hiện dự án.

Thái Nguyên Nhân

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load