Thứ năm 23/05/2024 15:55 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Văn phòng Bộ Xây dựng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

18:52 | 11/05/2023

(Xây dựng) – Ngày 11/5, Văn phòng Bộ Xây dựng đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng.

Văn phòng Bộ Xây dựng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028
Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Đậu Minh Thanh phát biểu tại Đại hội.

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Bộ, giai đoạn 2018 - 2023, ngành Xây dựng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức như tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và của dịch bệnh Covid -19... Điều đó đã tác động đến việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng cũng như tư tưởng, đời sống, việc làm của công chức, viên chức và người lao động và hoạt động công đoàn các cấp.

Tuy nhiên, nhận được sự lãnh đạo của đảng uỷ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Văn phòng, Công đoàn Văn phòng Bộ đã phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng đơn vị, động viên cán bộ, công chức, viên chức tin tưởng đường lối của Đảng và Nhà nước, phát huy tinh thần trách nhiệm với công viêc; đoàn kết, giúp đỡ nhau khắc phục mọi khó khăn. Nhờ đó, hoạt động của Văn phòng Bộ và tổ chức công đoàn nhanh chóng ổn định, phát triển, hoàn thành tốt các công tác được giao.

Văn phòng Bộ Xây dựng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng Đỗ Duy Hiển phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Văn phòng Bộ đã triển khai thực hiện tốt công tác chuyên môn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khối cơ quan Bộ giúp Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ thực hiện chức năng quản lý và điều hành các hoạt động của Ngành.

Sau khi có sự biến động về số lượng, chất lượng, tổng số cán bộ, viên chức và người lao động của Văn phòng Bộ đến năm 2023 là 82 người. Chất lượng đoàn viên công đoàn ngày càng được nâng cao về trình độ, hiện nay với 1 tiến sỹ, 15 thạc sỹ, 29 cử nhân, 7 kỹ sư.

Về hoạt động Công đoàn, Công đoàn Văn phòng Bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ, phong trào công đoàn trong nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, Công đoàn Văn phòng Bộ đã chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn Văn phòng Bộ; thường xuyên động viên đoàn viên công đoàn nâng cao lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách pháp luât, bảo đảm quyền lợi cùa đoàn viên. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chông lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao đông và thưc hiên các quyền của công đoàn cơ sờ theo quy định cùa pháp luật…

Văn phòng Bộ Xây dựng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028
Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội.

Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, các nội quy, quy chế liên quan; Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị trong công tác thi đua khen thưởng hàng năm, xét lên lương, trợ cấp khó khăn, tổ chức thăm hỏi đoàn viên kịp thời; Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật; Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động của công đoàn.

Bên cạnh đó, Công đoàn Văn phòng Bộ luôn chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động như tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chăm lo đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch; Tổ chức các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, nghỉ dưỡng; Thực hiện các hoạt động tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội…

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch của đơn vị và mục tiêu kinh tế xã hội của Ngành.

Trong giai đoạn 2023 - 2028, Công đoàn Văn phòng Bộ sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Chăm lo lợi ích thiết thực; Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức chính trị, ý thưc pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động và kỹ năng nghề nghiệp; Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, thích ứng với tình hình mới…

Văn phòng Bộ Xây dựng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đoàn viên thực hiện công tác bầu cử Ban chấp hành Công đoàn khóa mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Đậu Minh Thanh đánh giá cao và biểu dương sự nỗi lực của Công đoàn Văn phòng Bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó, Công đoàn đã thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn và các nhiệm vụ trọng tâm khác; chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn, động viên tinh thần đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chánh Văn phòng Bộ Đậu Minh Thanh đề nghị Công đoàn Văn phòng Bộ cần tiếp tục kế thừa thành tích đạt được trong nhiệm kỳ cũ, nỗ lực vượt qua khó khăn; làm tốt công tác quán triệt tư tưởng đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ; bám sát nhiệm vụ chính trị của Văn phòng; chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp…

Văn phòng Bộ Xây dựng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ban Chấp hành khóa mới của Công đoàn Văn phòng Bộ Xây dựng ra mắt Đại hội.

Thay mặt Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Duy Hiển nhấn mạnh, Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ mới cần tiếp tục bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên trong đơn vị.

Cấp ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ phải chỉ đạo, hỗ trợ, quan tâm tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động hiệu quả hơn nữa trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời Công đoàn Văn phòng Bộ cần phải chú trọng công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động…

Văn phòng Bộ Xây dựng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028
Các đoàn viên Công đoàn Văn phòng Bộ Xây dựng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công đoàn Bộ, lãnh đạo Văn phòng.

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Đỗ Duy Hiển kỳ vọng, Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028 sau khi được bầu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị và tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 7 đồng chí; bầu 3 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng chính thức và 1 đại biểu dự bị.

Yến Mai

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load