Thứ tư 17/08/2022 20:29 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tổng Công ty Viglacera - CTCP: Phát huy sức mạnh nội lực trong các phong trào thi đua

16:39 | 25/11/2020

(Xây dựng) - Trong 46 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Viglacera - CTCP thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng. Các phong trào thi đua yêu nước tại Tổng Công ty luôn được coi trọng và được xem là một yếu tố đòn bẩy để nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động, góp phần xây dựng Tổng Công ty phát triển bền vững.

tong cong ty viglacera ctcp phat huy suc manh noi luc trong cac phong trao thi dua
Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật cũng là một trong những phong trào điển hình của Tổng Công ty Viglacera.

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Tổng Công ty Viglacera - CTCP luôn được coi trọng và duy trì thường xuyên, huy động được sức mạnh tổng hợp của cán bộ, công nhân lao động, là yếu tố quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra hàng năm của Tổng Công ty.

Qua các phong trào thi đua, cán bộ, công nhân viên - lao động của Tổng Công ty đã khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động sáng tạo, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại. Bàn tay tài hoa và sự sáng tạo của cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty đã tạo ra những sản phẩm, công trình xây dựng, góp phần cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật cũng là một trong những phong trào điển hình của Tổng Công ty Viglacera.

Hưởng ứng phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, ngay từ những ngày đầu năm, các đơn vị và cán bộ, công nhân viên - lao động trong Tổng Công ty đã tích cực nghiên cứu, rút kinh nghiệm từ thực tế công tác để đưa ra những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các giải pháp hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động.

Năm 2018, toàn Tổng Công ty đã được tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty và 01 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 01 cá nhân, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 cá nhân, Cờ thi đua của Bộ Xây dựng cho 05 tập thể; Tập thể Lao động xuất sắc cho 55 tập thể, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 26 tập thể và 93 cá nhân, Chiến sỹ thi đua Ngành cho 49 cá nhân có thành tích, sáng kiến hoặc giải pháp công tác trong quá trình lao động, sản xuất kinh doanh.

Cũng trong năm 2018, có 01 tập thể và 09 cá nhân được khen thưởng trong công tác khoa học công nghệ và sáng kiến cải tiến kỹ thuật; 07 tập thể được khen có thành tích đạt chất lượng sản phẩm 100% theo TCCS và TCVN; có 01 tập thể và 30 cá nhân được khen thưởng trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Trong năm 2019, Tổng Công ty đã đề nghị Bộ Xây dựng xét, đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 04 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 03 cá nhân; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 tập thể: Tổng Công ty Viglacera - CTCP và 05 cá nhân; xét công nhận 266 cá nhân của Tổng Công ty đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2019.

Phong trào “Giữ gìn máy móc, thiết bị luôn như mới” được tiếp tục duy trì thường xuyên, liên tục, không những thế các đơn vị đã đồng thời đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhằm tăng năng suất lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Năm 2019, đã có 34 đợt phát động thi đua với kết quả thu được là 169 sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất được đăng ký, giá trị làm lợi trên 20 tỷ đồng/năm, các doanh nghiệp đã trích thưởng 1.621.000.000 đồng.

Bằng sự nhất trí, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên, phát huy nội lực của đơn vị, khai thác triệt để các thế mạnh; vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, vừa đẩy mạnh đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, gắn hiệu quả sản xuất kinh doanh với trách nhiệm xã hội; Viglacera đã tạo được sức mạnh tổng hợp, liên tục trong 5 năm qua đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao, góp phần vào phong trào thi đua yêu nước và thành tích chung của toàn ngành Xây dựng.

Kết quả của phong trào thi đua không chỉ tính bằng giá trị làm lợi, không phải bằng những danh hiệu hay phần thưởng, mà hơn thế nữa là hiệu quả toàn diện, người lao động trong doanh nghiệp đoàn kết nhất trí cao, môi trường làm việc đầy hứng khởi, tăng cường sức sản xuất, làm ra nhiều của cải cho xã hội, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Giai đoạn 2020 - 2025 là thời kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổng Công ty Viglacera đặt mục tiêu: Xây dựng và điều hành quản lý Tổng Công ty theo mô hình Công ty đại chúng thông qua các Quy chế quản trị tiệm cận với các doanh nghiệp có trình độ công nghệ sản xuất và quản trị hàng đầu trong nước và quốc tế; đáp ứng và tận dụng tối đa cơ hội hội nhập kinh tế quốc tế.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ lên cấp độ cao hơn, tăng cường khả năng cạnh tranh khi hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao năng suất lao động bằng các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cơ giới hóa và tự động hóa và cơ cấu lại mô hình tổ chức.

Đồng thời, tiếp tục tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh công tác xuất khẩu đạt kế hoạch xuất khẩu giai đoạn 2016 - 2020, đáp ứng điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; triển khai đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, hiệu quả cao như kính tiết kiệm năng lượng, pin năng lượng mặt trời...; triển khai đầu tư ra nước ngoài trên cơ sở hợp tác, liên doanh đầu tư bằng tài sản, dịch vụ kỹ thuật và công nghệ, thương mại; triển khai các công tác chuẩn bị đầu tư để mở rộng quỹ đất cho phát triển các dự án nhà ở và khu công nghiệp mới theo đúng kế hoạch; tập trung triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng kế hoạch đầu tư phát triển của Tổng Công ty.

Để có được những thành tựu mà Viglacera đạt được trong 46 năm xây dựng và phát triển, thì một trong những nguyên nhân chủ yếu và quan trọng hàng đầu là do Tổng Công ty đã làm tốt các phong trào thi đua. Các tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể, người lao động trong toàn Tổng Công ty đã tích cực quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong nhiều năm qua, đưa công tác thi đua có những chuyển biến tích cực, nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, qua quá trình này đã xuất hiện những cách làm mới, những mô hình tốt được sơ kết, tổng kết và biểu dương kịp thời.

Với truyền thống, nền tảng và thành tựu đã đạt được, chắc chắn phong trào thi đua của Tổng Công ty Viglacera – CTCP sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và giành được nhiều thắng lợi mới, ngày càng có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực, các đơn vị, góp phần đưa Tổng Công ty và ngành Xây dựng phát triển bền vững, đáp ứng những yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Linh Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load