Thứ bảy 24/02/2024 00:08 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Dầu khí gắn với các quy hoạch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

04:52 | 07/04/2023

(Xây dựng) - Ngày 06/4, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu và khảo sát tại Giàn công nghệ trung tâm số 2, mỏ Bạch Hổ, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro về Đề án “Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về Định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Dầu khí gắn với các quy hoạch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Cùng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. Tham dự có một số đồng chí lãnh đạo, đại diện một số bộ, ngành, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án và lãnh đạo, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của đại diện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh có vai trò quan trọng hàng đầu trong phát triển ngành dầu khí tại các địa phương, được xem là cái nôi của ngành dầu khí. Hầu hết các đơn vị dầu khí quan trọng cả trong và ngoài nước đều có hoạt động dầu khí, cùng với đó là hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ dầu khí, công nghiệp hỗ trợ và nguồn nhân lực chất lượng cao cũng tập trung tại tỉnh.

Trong suốt quá trình phát triển, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã hỗ trợ cho ngành dầu khí có được nhiều vị trí hạ tầng cảng, kho, bãi chế tạo…

Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai kịp thời, đồng bộ Nghị quyết 41-NQ/TW, thể chế hóa Nghị quyết 41-NQ/TW và các nghị quyết liên quan đến kinh tế biển, năng lượng và công nghiệp…, qua đó tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, là nguồn lực quan trọng để phát triển các ngành, lĩnh vực khác, cũng như bảo đảm quốc phòng - an ninh…

Thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Dầu khí gắn với các quy hoạch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng tập trung trao đổi, thảo luận về một số nhóm vấn đề quan trọng như báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Nghị quyết 41-NQ/TW, tập trung vào quán triệt, tổ chức thực hiện, kết quả công tác thể chế hóa và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các đại biểu đồng thời làm rõ vai trò, vị trí của ngành dầu khí đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những vấn đề đặt ra trong phát triển của ngành dầu khí cũng như cơ chế phối hợp, hợp tác giữa ngành dầu khí và tỉnh. Trong đó chú trọng đến việc xây dựng và tổ chức triển thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành dầu khí gắn với các quy hoạch về sử dụng đất, mặt nước, hạ tầng giao thông, đô thị, phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ…; Việc phát triển hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng kỹ thuật ngành dầu khí tại địa phương gắn với vấn đề liên kết ngành, liên kết vùng trong quy hoạch và phát triển hạ tầng dầu khí, công nghiệp hỗ trợ cho ngành dầu khí; tham gia thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, nhất là điện gió ngoài khơi theo chủ trương của Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo biểu dương những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được trong trong việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Nghị quyết 41-NQ/TW.

Đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, những kết quả đạt được của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như luôn chú trọng đến việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành dầu khí tại tỉnh gắn với các quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng tài nguyên và phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan gắn với các cơ chế, chính sách cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho các dự án dầu khí cũng như các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh trong ngành dầu khí.

Tỉnh cũng đã chú trọng về phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, về công tác bảo đảm an toàn - sức khỏe - môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, về công tác bảo vệ an ninh, an toàn trong phát triển dầu khí…; đã và đang tạo các điều kiện thuận lợi cho phát triển nhanh, an toàn và bền vững cho ngành dầu khí và các doanh nghiệp dầu khí hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Dầu khí gắn với các quy hoạch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng.

Nhấn mạnh mục tiêu đã nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định mục tiêu tiếp tục phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, trong đó chú trọng ngành dầu khí…, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh về sự phối hợp giữa ngành dầu khí mà trực tiếp là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với UBND tỉnh và các sở ngành; yêu cầu Bà Rịa - Vũng Tàu chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục nghiên cứu, chủ động đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cần có cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, đồng thời phối hợp đào tạo với các các đô thị đặc biệt như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hoặc các trung tâm đô thị lớn như Đà Nẵng, Cần Thơ…; tận dụng những thành tựu và cơ hội của của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để thúc đẩy nhanh yêu cầu về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh cần phối hợp với các bộ ngành liên quan về một số nội dung có liên quan đến phát triển của ngành dầu khí, cần cụ thể hóa các chủ trương của Bộ Chính trị và kế hoạch hành động của Chính phủ bằng những chương trình, kế hoạch chi tiết trên cơ sở tính toán kỹ các nguồn lực thực hiện, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong từng giai đoạn.

Chú trọng triển khai có kế hoạch đồng bộ với chiến lược, kế hoạch phát triển của ngành dầu khí trong thời gian tới, đặc biệt là các nội dung về công nghiệp khai thác, chế biến dầu khí, công nghiệp hỗ trợ các dịch vụ ngành dầu khí.

Đồng chí Trần Tuấn Anh yêu cầu các bộ, ngành liên quan tập trung nghiên cứu, làm rõ trong thời gian sớm nhất, theo chức năng nhiệm vụ của các bộ, ngành.

Đối với phát triển điện gió ngoài khơi, liên quan đến sự tham gia, đầu tư của một số doanh nghiệp dầu khí trên địa bàn tỉnh, Ban Kinh tế Trung ương sẽ rà soát quy định liên quan để đề xuất tháo gỡ cho ngành dầu khí trong quá trình xây dựng Đề án theo hướng phù hợp với thực tiễn, xu thế phát triển và phát huy tốt nhất tiềm năng lợi thế của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển điện gió ngoài khơi.

Đồng chí Trần Tuấn Anh cũng khẳng định, trong quá trình xây dựng Đề án đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW để trình Bộ Chính trị trong Quý II/2023, Ban Kinh tế Trung sẽ nghiên cứu kỹ các cơ sở khoa học và thực tiễn để làm cơ sở báo cáo Bộ Chính trị sớm về một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng chí đề nghị Đoàn công tác tổng hợp, chắt lọc, tiếp thu tối đa các ý kiến tại buổi làm việc để phục vụ xây dựng Báo cáo Đề án trong thời gian sớm nhất.

Thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Dầu khí gắn với các quy hoạch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Toàn cảnh buổi làm việc.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu bày tỏ mong muốn sớm có buổi làm việc thêm với một số bộ, ngành, đặc biệt là Tập đoàn Dầu khí để làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến phát triển ngành dầu khí phù hợp với tình hình mới để đề xuất với Ban Chỉ đạo, báo cáo Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Trước đó, tại buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Giàn công nghệ trung tâm số 2, mỏ Bạch Hổ, thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao hoạt động của Petrovietnam đã có tác động trực tiếp, mạnh mẽ làm thay đổi sâu sắc đời sống kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, cũng như sự tăng trưởng kinh tế của Bà Rịa - Vũng Tàu và nhiều địa phương khác.

Petrovietnam đã tích cực góp phần đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và tham gia giữ gìn, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển. Đồng chí Trần Tuấn Anh cũng khẳng định, trong quá trình xây dựng Đề án đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW để trình Bộ Chính trị trong quý II/2023, Ban Kinh tế Trung ương sẽ nghiên cứu kỹ các cơ sở khoa học và thực tiễn sớm báo cáo Bộ Chính trị về một số kiến nghị, đề xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đặc biệt là tạo động lực về thể chế để Tập đoàn phát triển bền vững theo hướng là tập đoàn kinh tế, kỹ thuật, công nghiệp, năng lượng dầu khí.

Thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Dầu khí gắn với các quy hoạch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Dầu khí gắn với các quy hoạch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và đoàn công tác làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Giàn công nghệ trung tâm số 2, mỏ Bạch Hổ.

Yến Mai

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load