Thứ hai 04/03/2024 09:20 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên – Huế: Xây dựng huyện Quảng Điền đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

21:02 | 28/11/2022

(Xây dựng) - Sau hơn 10 năm nỗ lực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến năm 2020, huyện Quảng Điền được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Thừa Thiên – Huế: Xây dựng huyện Quảng Điền đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao
Từ khi triển khai xây dựng Nông thôn mới hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn ở huyện Quảng Điền đã đổi thay, khởi sắc rõ nét.

Hơn 10 năm triển khai xây dựng Nông thôn mới, đến năm 2020, toàn huyện Quảng Điền có 10/10 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,5%; 100% xã bãi ngang thoát khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng ven biển và hải đảo; cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 38 triệu đồng/năm.

Năm 2020, huyện Quảng Điền được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Theo kế hoạch của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, huyện Quảng Điền tiếp tục triển khai xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao, xã Nông thôn mới nâng cao và thôn Nông thôn mới kiểu mẫu. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, huyện Quảng Điền có 7 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu có 20 thôn được công nhận thôn Nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục duy trì và phát triển thêm 100 vườn mẫu…

Nhiệm vụ trong năm 2022 sẽ đưa xã Quảng Phú, Quảng Thọ về đích xã Nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu đưa các xã Quảng Công, Quảng Thành, Quảng Vinh, Quảng An, Quảng Phước về đích Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2023-2025.

Theo UBND huyện Quảng Điền, phấn đấu đến năm 2030, toàn huyện có 10/10 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 5 xã Nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Quảng Điền trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, huyện đang đẩy mạnh thực hiện chương trình sản phẩm Ocop giai đoạn 2021-2025.

Bộ mặt Nông thôn mới của các địa phương trên địa bàn huyện Quảng Điền đã đổi thay, khởi sắc rõ nét, đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương được giữ vững...

Theo lãnh đạo UBND huyện Quảng Điền, hàng năm, căn cứ tình hình tiến độ thực hiện và điều kiện thực tế, danh sách các xã, đơn vị cấp huyện phấn đấu đạt chuẩn sẽ được rà soát, điều chỉnh phù hợp nhằm bảo đảm hoàn thành cao nhất mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành dịch vụ đạt 13-14%/năm; tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu ngành kinh tế chiếm trên 45%; lao động dịch vụ chiếm 35%; nguồn thu cho ngân sách từ dịch vụ chiếm 67%. Thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo quy định, huyện Quảng Điền tập trung xây dựng và giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng xanh - sạch - sáng và đẹp; các khu dân cư, thôn kiểu mẫu.

Tập trung xây dựng Đề án chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới, hướng tới Nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nông thôn và đô thị, tạo điều kiện để người dân nông thôn được hưởng chất lượng các dịch vụ như đô thị, phát triển kinh tế số, xã hội số ở nông thôn. Thực hiện xây dựng mô hình “xã thông minh”, thí điểm tại xã Quảng Thọ theo kế hoạch 265/KH-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ứng dụng chuyển đổi số với các ứng dụng công nghệ thông tin như: Nông nghiệp thông minh; hệ thống thông tin trực tuyến; đánh giá sự hài lòng của người dân và cộng đồng trong xây dựng Nông thôn mới. Hệ thống giám sát trực tuyến, bảo vệ và giữ gìn an ninh trật tự nông thôn. Hệ thống giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường nông thôn. Hệ thống giáo dục trực tuyến thông minh kết nối với hệ thống giáo dục trực tuyến quốc gia. Hệ thống y tế trực tuyến thông minh.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng theo “Đề án phát triển du lịch huyện Quảng Điền đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; thúc đẩy phát triển dịch vụ du lịch nông thôn trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Lãnh đạo huyện Quảng Điền cho biết: Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Quảng Điền chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng Nông thôn mới để huyện Quảng Điền giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí huyện Nông thôn mới và sớm xây dựng thành công huyện Nông thôn mới nâng cao theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Theo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên - Huế, giai đoạn 2021-2025, Thừa Thiên - Huế tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án của Trung ương như: thực hiện Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình OCOP; Đề án môi trường và cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2021-2025; Đề án về phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn các giá trị văn hoá trong xây dựng nông thôn mới; Đề án chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh; Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn 2021-2025; Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng Nông thôn mới.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load