Thứ ba 23/04/2024 07:50 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thu nhập của người lao động VICEM Hải Phòng tăng 89,3%

16:45 | 08/03/2023

(Xây dựng) - Ngày 7/3, Công ty Xi măng VICEM Hải Phòng tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 139 đại biểu ưu tú đại diện cho 768 đoàn viên, công nhân người lao động đã tới dự.

Thu nhập của người lao động VICEM Hải Phòng tăng 89,3%
Công đoàn VICEM Hải Phòng đã có nhiều thành tích xuất sắc.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn

Đánh giá nhiệm kỳ 2017 - 2022, đại diện Công đoàn VICEM cho biết: Công đoàn tích cực tham gia, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến công nhân lao động và tổ chức Công đoàn; tham gia xây dựng nội quy, quy chế, thang bảng lương mới theo chức danh công việc, quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn với Ban Tổng giám đốc Công ty.

Ngoài đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn theo hướng sâu sát cơ sở, Công đoàn VICEM Hải Phòng tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, nội quy sản xuất và các quy định, quy chế của Công ty.

Công đoàn Công ty phối hợp với các phòng ban chuyên môn phát động các phong trào thi đua yêu nước; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công ty đã áp dụng 15 đề tài khoa học kỹ thuật, 225 sáng kiến cải tiến và giải pháp quản lý, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động, làm lợi 63,8 tỷ đồng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty đã biểu dương khen thưởng 253 công nhân, lao động và 76 tổ đội là những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu.

Thu nhập của người lao động tăng 89,3%

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng, VICEM về đề án tái cấu trúc, cổ phần hóa doanh nghiệp, thời gian qua, VICEM Hải Phòng đổi mới sắp xếp, cơ cấu tổ chức, rà soát lao động, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cuối năm 2017, số CBCNV Công ty là 935 người (nữ 211 người), đến cuối 2022 giảm còn 770 người (nữ 175 người) chiếm 22,7%.

5 năm qua, cơ cấu tổ chức sản xuất sắp xếp hợp lý, sản phẩm tiêu thụ tăng năm sau cao hơn năm trước, cụ thể: Lượng tiêu thụ năm 2017 đạt 1.685.708 tấn, năm 2022 là 3.101.839 tấn; sản lượng tự sản xuất xi măng năm 2017 đạt 1.412.137 tấn, đến năm 2022 là 1,796.746 tấn, clinker là 1.084.844 tấn (năm 2017) lên 1.338.980 (năm 2022).

Tổng doanh thu tăng, năm 2017 đạt 1.676.137 triệu đồng, năm 2022 đạt 3.278.768 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế và nộp ngân sách đều tăng tương ứng 45.735 triệu đồng và 51.896 triệu đồng (năm 2917) lên 86.336 triệu đồng và 74.088 triệu đồng năm 2022. Đặc biệt, thu nhập của người lao động tăng 89,3%, năm 2017 tiền lương bình quân là 11,89 triệu đồng/người/tháng; năm 2022, đạt 22,51 triệu đồng/người/tháng.

Biểu dương kết quả công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, Tổng Giám đốc VICEM Hải Phòng Trần Văn Toan nhấn mạnh: Trong bối cảnh khó khăn, thách thức, VICEM Hải Phòng đạt kết quả quan trọng như thu nhập bình quân người lao động cao nhất VICEM hiện nay; quy mô thương hiệu được mở rộng tại các tỉnh Tây Bắc thông qua sáp nhập thương hiệu VICEM Sông Thao vào VICEM Hải Phòng, đưa sản lượng tiêu thụ lên 3,1 triệu tấn/năm... Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp to lớn của công nhân, lao động và tổ chức Công đoàn Công ty.

“Trong nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm đẩy mạnh. Nội dung phương thức hoạt động của Công đoàn có nhiều đổi mới.

Thu nhập của người lao động VICEM Hải Phòng tăng 89,3%
Đại hội đã bầu ra 13 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa mới.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được quan tâm. Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng số hoá như cải tạo tháp sấy, nâng công suất lò nung từ 3.300 tấn clinker/ngày đêm lên 4.000 tấn clinker/ngày đêm, tăng cường sử dụng chất phế thải thay phụ gia, nguyên liệu không tái tạo; số hóa trong tiêu thụ, xuất hàng, quản trị nhân lực... đã góp phần khơi dậy và phát huy tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ công nhân, người lao động“ – Tổng Giám đốc VICEM Hải Phòng nhấn mạnh.

Với quy trình sản xuất được sắp xếp, cơ cấu hợp lý, xây dựng và ban hành bộ định mức tiên tiến, yêu cầu các đơn vị có biện pháp thực hiện, nhằm giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu, nâng cao sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, kiểm soát chặt chất lượng sản phẩm, làm động lực cho công tác tiêu thụ ngày càng được đẩy mạnh, luôn giữ uy tín, niềm tin đối với các nhà phân phối, người tiêu dùng trong và ngoài thành phố… góp phần làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Công ty VICEM Hải Phòng tập trung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Chủ động tham mưu xây dựng quy định chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn. Tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện chính sách đối với người lao động.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhằm nâng cao chất lượng gắn với quy hoạch, sử dụng cán bộ; đổi mới xếp loại công đoàn cơ sở cho phù hợp với mô hình cơ cấu tổ chức và công tác cổ phần hóa của Công ty trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Giám đốc VICEM Hải Phòng Trần Văn Toan đề nghị: Giai đoạn tới, Công đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến để công nhân và người lao động nắm vững Nghị quyết của Đảng bộ, chủ trương định hướng của Hội đồng thành viên; sự điều hành, giải pháp của Ban Tổng giám đốc trên cơ sở đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để kinh doanh hiệu quả. Nâng cao nhận thức, rèn luyện tác phong công nghiệp và kỷ luật của người lao động.

Phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn trong tham gia quản lý. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, làm tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố tổ chức Công đoàn thực sự trong sạch, vững mạnh, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên. Đẩy mạnh việc bồi dưỡng, phát triển Đảng trong công nhân lao động.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, nhiều tập thể và cá nhân được các cấp công nhận khen thưởng, cụ thể: 04 cá nhân được trao tặng Bằng khen Thủ tướng; 21 Tập thể Lao động Xuất sắc Bộ Xây dựng; 22 Chiến sỹ Thi đua ngành Xây dựng; 9 Tập thể và 38 cá nhân được tặng Bằng khen Bộ Xây dựng; 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam... Đại hội đã bầu Ban Chấp hành lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm 13 đồng chí.

Vũ Huyền

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load