Thứ tư 29/11/2023 02:36 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Rà soát, xử lý tài sản dôi dư sau khi sáp nhập

19:46 | 28/09/2023

(Xây dựng) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Văn bản số 14477/UBND-KTTC về việc rà soát, báo cáo, đề xuất xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa: Rà soát, xử lý tài sản dôi dư sau khi sáp nhập
Nhiều công sở tại Thanh Hóa mới đưa vào sử dụng chưa được bao lâu đã bị bỏ hoang sau khi sáp nhập xã.

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-TTg ngày 29/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023 - 2030; Công văn số 9899/BTC-QLCS ngày 15/9/2023 của Bộ Tài chính về việc xử lý trụ sở, tài sản công đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Thông báo số 254-TB/VPTU ngày 13/9/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện hoàn thành sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh; trong đó, tập trung và khẩn trương thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở (nhà, đất), tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp, theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017, Nghị định số 167/2017/NĐCP ngày 31/12/2017, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018, Thông tư số 125/2021/TTBTC ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản triển khai, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện của Sở Tài chính.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý khẩn trương thực hiện rà soát, lập danh sách; trên cơ sở đó, tổng hợp, báo cáo tổng thể thực trạng công tác quản lý và sử dụng tài sản công và đánh giá hiện trạng, tình hình sử dụng các trụ sở công ở các đơn vị hành chính sau khi sắp xếp các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn (bao gồm các đơn vị đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021 mà cho đến nay vẫn chưa được bố trí sắp xếp, sử dụng hiệu quả và các đơn vị dự kiến sẽ sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2030).

Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa bàn sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030. Căn cứ phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của địa phương, UBND cấp huyện lập danh sách và dự kiến phương án xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp. Việc lập danh sách và dự kiến phương án xử lý phải được thực hiện đồng thời với quá trình xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, được tổng hợp vào Đề án để báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn cấp huyện phải sắp xếp, nhưng đơn vị hành chính cấp xã đó không thuộc đối tượng chia tách, sáp nhập, hợp nhất thì việc quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công thực hiện theo quy định của pháp luật về tài sản công, không thống kê vào danh mục tài sản phải sắp xếp lại, xử lý khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Đối với các cơ sở nhà, đất không có nhu cầu sử dụng của các Bộ, cơ quan Trung ương có trụ sở cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng tại các huyện, thị xã, thành phố thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 – 2021. Giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối của tỉnh, chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Trung ương, căn cứ các hình thức xử lý nhà, đất quy định tại Điều 7 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ) để thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; xây dựng phương án bố trí, sắp xếp trụ sở công tại các đơn vị hành chính dự kiến sắp xếp giai đoạn 2023 – 2030.

Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện và tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt xử lý trụ sở, tài sản công thuộc tỉnh quản lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, đảm bảo theo quy định.

Thảo Chi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Thành phố Hồ Chí Minh giao việc từng lãnh đạo, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công

  (Xây dựng) - Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký Văn bản số 5891 giao cụ thể Thường trực UBND Thành phố và các Sở, ngành, UBND quận, huyện, Thành phố Thủ Đức cùng các Ban Quản lý dự án, Công ty, Tổng Công ty trực thuộc Thành phố để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023.

  15:24 | 28/11/2023
 • Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Tài chính gỡ khó cho cơ quan báo chí

  Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh một số quy định về cơ chế để tháo gỡ khó khăn cho cơ quan báo chí.

  14:17 | 28/11/2023
 • Bình Dương: Đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Horasis 2023

  (Xây dựng) - Với mục tiêu xây dựng một nền kinh tế thế giới hòa bình, hợp tác và bền vững, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Horasis 2023 có sự tham gia của 250 khách mời thuộc cộng đồng Horasis và 400 lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương sẽ được tổ chức ngày 3 và 4/12 tại Bình Dương.

  10:09 | 28/11/2023
 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê Nhà nước

  (Xây dựng) – Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 27/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê Nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

  10:03 | 28/11/2023
 • Sắp diễn ra Hội nghị Phát triển thương mại điện tử Việt Nam

  (Xây dựng) - Trong khuôn khổ Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday lần thứ 10, sáng 01/12/2023 tới đây, tại Khách sạn Deawoo (Thành phố Hà Nội), Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) sẽ tổ chức Hội nghị Phát triển thương mại điện tử Việt Nam với chủ đề: Phát triển thương mại điện tử bền vững.

  22:54 | 27/11/2023
 • Loạt chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 12/2023

  Một loạt các chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh tế như Bổ sung quy định về chuyển nhượng phần vốn góp của ngân hàng liên doanh; Quy định mới về mức thu phí khai thác, sử dụng dữ liệu về môi trường; Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió; Bãi bỏ 04 Thông tư về quản lý tài chính trong lĩnh vực ngoại giao sẽ có hiệu lực từ tháng 12/2023.

  19:29 | 27/11/2023
 • Cà Mau: Kêu gọi đầu tư 6 dự án

  (Xây dựng) – UBND tỉnh Cà Mau đang kêu gọi đầu tư nhiều dự án có quy mô lớn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong 6 dự án trên, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đề xuất 3 dự án.

  19:16 | 27/11/2023
 • Quảng Ngãi: Dự án Kè ở huyện Sơn Hà chuẩn bị nghiệm thu lại phát hiện sai sót trong đấu thầu

  (Xây dựng) - Dự án Kè từ cầu sông Rin đến trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Sơn Hà do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà làm chủ đầu tư, liên danh Công ty Thuận Nguyên – Công ty Phú Hưng Gia là đơn vị trúng thầu. Dự án thi công chuẩn bị nghiệm thu thì phát hiện trong quá trình lựa chọn nhà thầu đã có nhiều thiếu sót.

  18:18 | 27/11/2023
 • Cần phải dỡ bỏ rào cản pháp lý để khai thác tiềm năng của năng lượng tái tạo tại châu Á

  (Xây dựng) – Báo cáo mới nhất của công ty kiểm toán EY Singapore cho biết, những trở ngại liên quan đến chính sách và khuôn khổ pháp lý là rào cản chính cản trở sự phát triển của năng lượng tái tạo ở châu Á.

  15:14 | 27/11/2023
 • Thủ tướng phê bình, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm chậm giải ngân đầu tư công

  Phê bình và yêu cầu các cơ quan, địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp phải kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân, Thủ tướng đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu, cần nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm với dân với nước để “không cần phải họp nhiều mà công việc vẫn chạy”, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quyết tâm giải ngân ít nhất 95% kế hoạch được giao năm 2023.

  14:24 | 27/11/2023
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load