Thứ sáu 01/03/2024 08:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu các xã trên địa bàn năm 2023

13:56 | 25/11/2023

(Xay dựng) – Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã ký và ban hành Quyết định số 4418/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 cho các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu các xã trên địa bàn năm 2023
Một góc xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa được công nhận danh hiệu xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Theo đó, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 cho 1 xã; xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 cho 9 xã; xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 cho 2 xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể: Xã đạt chuẩn nông thôn mới; Thạch Long, huyện Thạch Thành. Các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Đông Tiến; Đông Thịnh, Đông Phú; Đông Nam, huyện Đông Sơn. Các xã Thọ Lộc; Nam Giang, huyện Thọ Xuân. Các xã Thiệu Viên; Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa và xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương.

Các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Y tế.

Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và được hỗ trợ 500 triệu đồng/xã theo quy định tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và được hỗ trợ 800 triệu đồng/xã theo quy định tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và được hỗ trợ 01 tỷ đồng/xã theo quy định tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Giao, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Chủ tịch UBND các xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Tiến Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load