Chủ nhật 10/12/2023 07:49 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Xác minh làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính

11:07 | 27/09/2023

(Xây dựng) – Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng trong việc chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai có hiệu quả, các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm từ nay đến hết năm 2023.

Thái Nguyên: Xác minh làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Đây cũng là nội dung quan trọng mà Thái Nguyên triển khai nhằm thực hiện Văn bản số 75/TCTCCTTHC ngày 19/9/2023 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết năm 2023.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố cần: Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định, TTHC; tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết TTHC theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng và của người dân, doanh nghiệp qua các kênh thông tin khác nhau; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách TTHC để công khai, minh bạch quy trình, thủ tục và giải quyết TTHC hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Trong đó, tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Đề án 06, bảo đảm gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa cải cách TTHC với chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 2453/UBND-TTPVHCC ngày 26/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tháo gỡ các điểm nghẽn triển khai Đề án 06, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất ngày 15/10/2023.

Thái Nguyên: Xác minh làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính
Thái Nguyên được biết đến là một trong những điểm sáng của cả nước về công tác cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư.

Nội dung chỉ đạo cũng nhấn mạnh, riêng các sở, ban, ngành phải: Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Định kỳ hàng tháng thống kê đầy đủ những thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện thủ tục hành chính, báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo cải cách thủ tục hành chính hằng tháng trước ngày 17 gửi UBND tỉnh qua Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Văn phòng Chính phủ theo quy định.

Tập trung cải cách quy trình, TTHC nội bộ để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Phân cấp mạnh mẽ trong giải quyết TTHC trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC, tránh phát sinh thủ tục gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp…

Việt Hoan

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load