Thứ hai 15/07/2024 08:35 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Tăng cường kiểm soát việc thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường

10:27 | 05/10/2023

(Xây dựng) - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có thêm chỉ đạo, về việc tăng cường kiểm soát việc thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường theo Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường.

Thái Nguyên: Tăng cường kiểm soát việc thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khảo sát về công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Thái Nguyên (tháng 5/2023).

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm 2023, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu, triển khai thực hiện các giải pháp quản lý kịp thời để tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về môi trường.

Cụ thể: Công văn số 759/UBND-CNNXD ngày 01/3/2023, về việc lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 16/3/2023 triển khai chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1374/UBND-CNNXD ngày 03/4/2023 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 ban hành quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1590/UBND-CNNXD ngày 13/4/2023 về việc tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường của các cơ sở khai thác khoáng sản; Công văn số 1765/UBND-CNNXD ngày 20/4/2023 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023-2030;

Công văn số 2500/UBND-CNNXD ngày 29/5/2023 về việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại Báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 đối với Luật Bảo vệ môi trường; Công văn số 2717/UBND-CNNXD ngày 8/6/2023 về việc khẩn trương thực hiện việc cấp giấy phép môi trường và quan trắc tự động liên tục theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường; Công văn số 4466/UBND-CNNXD ngày 5/9/2023 về việc thực hiện kiến nghị của Đoàn Công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Quốc hội khóa XV; Công văn số 4697/UBND-CNNXD ngày 18/9/2023, về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão.

Để tiếp tục tăng cường giám sát, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, ngày 3/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 4986/UBND-CNNXD, về việc tăng cường kiểm soát việc thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường theo Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường giám sát, kiểm tra, yêu cầu các chủ dự án, chủ cơ sở theo thẩm quyền thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp, công trình, yêu cầu về bảo vệ môi trường theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường đã được cấp;

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm được UBND tỉnh ủy quyền tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 của UBND Tỉnh ủy quyền thực hiện một số nội dung, trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, đôn đốc các đối tượng theo quy định thực hiện việc lập hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường, lắp đặt quan trắc tự động hoàn thành trong năm 2023 đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 2717/UBND-CNNXD ngày 8/6/2023 và Công văn số 4466/UBND-CNNXD ngày 5/9/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố: Kiểm soát chặt chẽ hoạt động thẩm định hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền. Giám sát việc chủ dự án, cơ sở trên địa bàn quản lý thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường đã được cấp; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý trường hợp phát hiện ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp: Rà soát, thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường đã được phê duyệt tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đang triển khai thực hiện; thực hiện nghiêm việc đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng: Không để nguyên vật liệu xây dựng, chất thải phát tán ra môi trường xung quanh ảnh hưởng đến mỹ quan, môi trường, cuộc sống của nhân dân trong khu vực; đặc biệt là các dự án đầu tư xây dựng công trình đang triển khai trong các khu đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh.

Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm rà soát và tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; có trách nhiệm tăng cường giám sát, tham mưu công tác bảo vệ môi trường theo thẩm quyền, đặc biệt là tăng cường vai trò giám sát việc chủ dự án, chủ cơ sở theo thẩm quyền thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp, công trình, yêu cầu về bảo vệ môi trường theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường đã được cấp.

Sau 2 năm thực hiện Đề án bảo vệ môi trường, dù tỉnh Thái Nguyên đã có những bước khởi sắc trong công tác này như ý thức chấp hành pháp luật, về bảo vệ môi trường của người dân và doanh nghiệp được nâng lên, nhiều chỉ tiêu về môi trường đã được cải thiện hạn chế tốc độ gia tăng ô nhiễm trong bối cảnh kinh tế - xã hội tăng trưởng ở mức cao. Theo Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khảo sát về công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Thái Nguyên hồi tháng 5/2023: Thái Nguyên phải nhanh chóng khắc phục 1 số vấn đề lớn trong công tác bảo vệ môi trường, việc mới chỉ có 4/7 khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt trên 50% đã cho thấy vấn đề này còn chưa được quan tâm triệt để. Đáng nói là có những vi phạm tồn tại từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, theo luật bảo vệ môi trường năm 2014 nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Thái Nguyên Nhân

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load