Thứ sáu 02/06/2023 06:12 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sóc Trăng: Vì sao nhà đầu tư trả lại chủ trương đầu tư dự án xây dựng Kho trung chuyển xăng dầu tại Ngã Năm?

17:34 | 20/03/2023

(Xây dựng) – Ngày 29/8/2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 2179/QĐ-UBND chấp thuận nhà đầu tư Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu) thực hiện dự án đầu tư Kho trung chuyển xăng dầu, Nhà máy trộn xăng sinh học, trạm chiết nạp gas, trạm cung cấp xăng sinh học, trên diện tích 108.000m2, tại Cụm công nghiệp Ngã Năm, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, với tổng vốn đầu tư 210 tỷ đồng.

Sóc Trăng: Vì sao nhà đầu tư trả lại chủ trương đầu tư dự án xây dựng Kho trung chuyển xăng dầu tại Ngã Năm?
Phối cảnh dự án Ngã Năm.

5 năm qua, nhà đầu tư đã nỗ lực tạm ứng cho UBND thị xã Ngã Năm gần 39 tỷ đồng để chi hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án. Hiện nay, đã giải phóng mặt bằng xong nhà đầu tư có thể xây dựng kho, nhà máy… nhưng vì không được đáp ứng nguyện vọng nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu xin trả lại chủ trương đầu tư dự án Kho trung chuyền xăng dầu tại Ngã Năm

Nhà đầu tư tích cực triển khai dự án tạm ứng tiền giải phóng mặt bằng

Ngày 29/8/2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 2179/QĐ-UBND chấp thuận Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu (ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đầu tư Kho trung chuyển xăng dầu, Nhà máy trộn xăng sinh học, trạm chiết nạp gas, trạm cung cấp xăng sinh học, trên diện tích 108.000m2, tại Cụm công nghiệp Ngã Năm, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, với tổng vốn đầu tư 210 tỷ đồng. Trong đó, xây dựng Kho trung chuyển xăng dầu với sức chứa 4.800m3; Nhà máy sản xuất xăng sinh học công suất 150.000 tấn/năm; Trạm chiết nạp khí hóa lỏng sức chứa 4.000m3; Trạm xăng dầu cấp 1. Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm, kể từ ngày được cấp chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Thời gian xây dựng từ tháng 12/2018 đến tháng 11/2019; Thời gian vận hành đưa vào hoạt động tháng 12/2019.

Đến ngày 14/9/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng trao Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 4118718643, chứng nhận Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu đầu tư Kho trung chuyển xăng dầu, Nhà máy trộn xăng sinh học, trạm chiết nạp gas, trạm cung cấp xăng sinh học, trên diện tích 108.000m2, tại Cụm công nghiệp Ngã Năm, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, với tổng vốn đầu tư 210 tỷ đồng, theo như Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Sau đó, UBND tỉnh Sóc Trăng đã 03 lần điều chỉnh tiến độ dự án: Quyết định số 2420/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng ngày 26/8/2019, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án là thời gian hoàn thành đi vào hoạt động tháng 12/2020; Ngày 24/8/2021, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 642/QĐ-UBND điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án tháng 12/2021; Đến ngày 26/7/2022, UBND tỉnh Sóc Trăng tiếp tục ban hành Quyết định số 1943/QĐ-UBND điều chỉnh lần thứ 3 là tiến độ hoàn thành dự án tháng 12/2023.

Trước đó, ngày 14/12/2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn tài chính nhưng Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu đã ký Hợp đồng số 03/HĐGPMB với Hội đồng bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Theo Hợp đồng này, Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu cấp tạm kinh phí 01 lần cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã Ngã Năm 20 tỷ đồng trước ngày 30/12/2020 và chuyển hết số tiền còn lại cho Hội đồng bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư thị xã Ngã Năm, để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án Kho trung chuyển xăng dầu, Nhà máy trộn xăng sinh học, trạm chiết nạp gas, trạm cung cấp xăng sinh học, tại Cụm công nghiệp Ngã Năm, thị xã Ngã Năm. Theo đó, ngày 21/12/2020, Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu đã chuyển cho Hội đồng bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư thị xã Ngã Năm 20 tỷ đồng tạm ứng theo hợp đồng. Đến 15/6/2022, Công ty Dầu khí Nam sông Hậu tiếp tục chuyển cho cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã Ngã Năm 18.925.703.933 đồng theo hợp đồng hai bên đã ký.

UBND thị xã Ngã Năm cũng đã xác nhận Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu đã tạm ứng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án Kho trung chuyển xăng dầu, Nhà máy trộn xăng sinh học, trạm chiết nạp gas, trạm cung cấp xăng sinh học, trên diện tích 108.000m2, tại Cụm công nghiệp Ngã Năm, số tiền 38.925.703.993 đồng.

Sóc Trăng: Vì sao nhà đầu tư trả lại chủ trương đầu tư dự án xây dựng Kho trung chuyển xăng dầu tại Ngã Năm?
Doanh nghiệp đã tạm ứng tiền giải phóng mặt bằng xong nhưng không thể xây dựng được vì chưa giao đất.

Nhưng doanh nghiệp xin trả chủ trương đầu tư vì không được chọn phương án trả tiền thuê đất một lần

Ngày 01/8/2022, Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu đã ban hành Công văn số 010108/CV-NSH về việc xác nhận hình thức thuê đất tại dự án Ngã Năm, gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng, UBND thị xã Ngã Năm, Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu bày tỏ nguyện vọng: “Doanh nghiệp chúng tôi đầu tư trên địa bàn vùng sâu, vùng xa của thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng và đã nộp tiền giải phóng mặt bằng đầy đủ. Khi có Quyết định giao đất cho doanh nghiệp, chúng tôi có nguyện vong được nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê…”.

Mặc dù nhà đầu tư có nguyện vọng chọn phương án được nộp tiền thuê đất một lần cho dự án đầu tư như vậy nhưng ngày 04/10/2022 Sở Tài Nguyên và Môi trường Sóc Trăng đã ban hành Công văn số 2414/STNMT-CCQLĐĐ về việc phân tích rõ những ưu điểm, hạn chế của phương án cho thuê đất trả tiền một lần và phương án cho thuê đất trả tiền hàng năm, gửi UBND tỉnh Sóc Trăng. Theo Công văn này, Sở Tài Nguyên và Môi trường Sóc Trăng phân tích cho biết: Phương án cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê phù hợp với quy định Điều 56, 172 Luật Đất đai năm 2013; Phù hợp với đề nghị của nhà đầu tư, thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án (không phải điều chỉnh dự án, lập lại thủ tục ký quỹ, kế hoạch sản xuất kinh doanh…) sớm hoàn thiện dự án đi vào hoạt động, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước địa phương”.

Mặc dù Sở Tài Nguyên và Môi trường cho rằng phương án được nộp tiền thuê đất một lần dự án đầu tư phù hợp với Luật Đất đai năm 2013 có nhiều thuận lợi nhà đầu tư như vậy nhưng Công văn số 24144/STMT-CCQLĐĐ gửi UBND tỉnh Sóc Trăng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đề xuất phương án trả tiền thuê đất hàng năm. Lý do phương án trả tiền thuê đất một lần có nguy cơ gây thất thoát ngân sách Nhà nước nhiều hơn; trong khi chọn phương án trả tiền thuê đất hàng năm thì đơn giá chỉ ổn định 5 năm, sau đó được quyền xác định lại theo bảng giá đất mới.

Chính vì đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng phương án chọn cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không đáp ứng như nguyện vọng của nhà đầu tư theo Công văn 010108/CV-NSH của Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu nên nhà đầu tư xin trả chủ trương đầu tư.

Tại điểm đ khoản 1 Điều 56 của Luật Đất đai quy định Nhà nước cho thuê đất thu tiền đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê là “Các tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất đai xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê”. Và tại Điều 172 của Luật Đất đai quy định về quyền lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất “Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật Đất đai được lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian”.

Luật Đất đai năm 2013 đã quy định rõ ràng là nhà đầu tư được lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần nhưng vì sao Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng không đồng thuận theo nguyện vọng nhà đầu tư mà đề xuất hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm? Việc Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng đơn phương đề xuất thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm như vậy trái với Luật Đất đai năm 2013 và gây khó khăn cho nhà đầu tư, để rồi hôm nay doanh nghiệp xin trả lại chủ trương đầu tư.

Ngày 07/10/2022, Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu đã ban hành Công văn số 01.0710/CV-NSH về việc xin không thực hiện dự án Kho trung chuyển xăng dầu tại Ngã Năm gửi: UBND thị xã Ngã Năm. Công văn này, Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định theo Quyết định chủ trương đầu tư số 2179/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng và khi thực hiện dự án chúng tôi đã ký Hợp đồng số 03/HĐGPMB ngày 14/12/2020 giữa Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư thị xã Ngã Năm để ký quý hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Công ty đã chuyển tiền đầy đủ số tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 38.925.703.993 đồng.

Hiện nay theo quy định của Luật Đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư đã được gia hạn lần cuối đến ngày 31/12/2023 là hết hạn. Do vậy, Công ty chúng tôi không thể thực hiện được dự án do UBND thị xã Ngã Năm và Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng không giao đất cho chúng tôi thuê. Công ty xin trả chủ trương đầu tư lại và kính đề nghị UBND Ngã Năm tạo điều kiện cho chúng tôi được nhận lại số tiền tạm ứng cho thị xã”.

Hiện nay, Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu gặp nhiều khó khăn “tiến không được, lùi cũng không xong” vì theo Công văn số 849/UBND-VP ngày 28/11/2022 về việc báo cáo, đề xuất đối với Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu không thực hiện Dự án Kho trung chuyển xăng dầu, nhà máy phối trộn xăng sinh học, trạm chiết nạp gas, trạm cung cấp xăng dầu sinh học tại Cụm công nghiệp Ngã Năm, của UBND thị xã Ngã Năm gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, đề xuất, kiến nghị: “Do ngân sách thị xã Ngã Năm không đảm bảo kinh phí để hoàn trả tạm ứng cho nhà đầu tư theo yêu cầu nên báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm xem xét, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí với số tiền 38.925.703.993 đồng để hoàn tạm ứng chi phí giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư”.

Tuy thời gian đã trôi qua hơn gần 5 tháng nhưng nhà đầu tư chưa nhận được thông tin phản hồi nào của các cơ quan chức năng của tỉnh Sóc Trăng. Hiện nay, nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn, đang trông chờ vào Chính quyền, các Sở, ngành liên quan sớm giải quyết dứt điểm dự án đầu tư xây dựng Kho trung chuyển xăng dầu, Nhà máy trộn xăng sinh học, trạm chiết nạp gas, trạm cung cấp xăng sinh học, tại Cụm công nghiệp Ngã Năm, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
 • Ngang nhiên xây dựng biệt phủ sân vườn “khủng” trái phép trên đất nông nghiệp

  Cơ quan chức năng huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre phát hiện vợ chồng ông Trương Văn Thắng (ngụ thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú) xây dựng “chui” công trình biệt phủ sân vườn “khủng” rộng hàng ngàn m2 trên đất nông nghiệp nhưng không xử lý dứt điểm mà có dấu hiệu làm ngơ cho sai phạm tiếp diễn. Hiện công trình xây dựng trái phép này trong giai đoạn hoàn thành.

 • Đồng Xoài (Bình Phước): Người dân bị “tra tấn” bởi những “lô cốt yến” giữa khu dân cư

  (Xây dựng) - Tiếng chíp chíp liên tục phát ra từ những chiếc loa đặc chủng được gắn trên những căn nhà xây cất kiên cố để nuôi yến, sừng sững giữa khu dân cư mà người dân ở thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) gọi là “lô cốt yến”. Người dân sống xung quanh như bị “tra tấn” mỗi ngày, bởi âm thanh này cứ lặp đi lặp lại gây khó chịu cho cuộc sống thường ngày của họ.

 • Cần cẩn trọng trước khi “xuống tiền” mua thẻ dịch vụ du lịch của Crystal Bay

  (Xây dựng) – Chỉ cần tìm cụm từ “thẻ du lịch Crystal Bay” trên thanh công cụ tìm kiếm, người dùng không khó gì để thấy hơn 200.000 kết quả chỉ sau 0,2 giây. Hàng loạt những lời “có cánh” về kỳ nghỉ dưỡng trong mơ của Crystal Bay của tư vấn viên khiến không ít khách hàng “xuôi tai” và quyết định bỏ ra từ vài chục đến cả trăm triệu đồng để sử dụng dịch vụ này. Tuy nhiên, khách hàng cần cẩn trọng, tìm hiểu và đọc kỹ hợp đồng, điều khoản trước khi “xuống tiền” mua Crystal Bay card để tránh lâm vào tình trạng “dở khóc dở cười” như một vài khách hàng đã gặp phải.

 • Nam Từ Liêm (Hà Nội): Thu hồi đất làm vườn hoa tại phố Nguyễn Hoàng có phù hợp quy định pháp luật?

  (Xây dựng) – Người dân sinh sống tại tổ dân phố Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2 bày tỏ nhiều băn khoăn khi chính quyền thu hồi đất thực hiện dự án công viên, vườn hoa phục vụ lợi ích công cộng (gọi tắt là dự án công viên) tại khu đất nông nghiệp xen kẹt giáp đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2. Người dân cho rằng, dự án này không đáp ứng diện tích tối thiểu theo quy định của pháp luật. Vấn đề này cần được UBND Thành phố Hà Nội kiểm tra, xem xét kiến nghị của người dân.

 • UBND tỉnh Quảng Ninh cần làm rõ việc cho mượn và thuê tài sản công tại huyện Đầm Hà

  Khu vui chơi thanh thiếu niên, Trường THPT huyện Đầm Hà cũ là tài sản công được cho thuê và mượn có dấu hiệu sai mục đích, gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước.

 • Đồng Hỷ (Thái Nguyên): Cần sớm làm rõ và xử lý nghiêm việc chặt phá rừng phòng hộ

  (Xây dựng) – Mới đây, tại khu vực rừng phòng hộ thuộc xóm Khe Cạn, xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên), nhiều cây gỗ rừng tự nhiên có đường kính lớn bị các đối tượng ngang nhiên khai thác, chặt phá trước sự bức xúc của nhân dân, nhất là khi các cơ quan chức năng địa phương chưa kịp thời ngăn chặn, xử lý do chậm phát hiện.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load