Thứ sáu 14/06/2024 14:05 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sở Xây dựng Thái Bình đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công việc của ngành trong năm 2024

12:12 | 31/01/2024

(Xây dựng) - Năm 2023, Sở Xây dựng Thái Bình đã thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Bước sang năm mới 2024, Xuân Giáp Thìn, Sở Xây dựng Thái Bình đã đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện một cách hiệu quả công việc của ngành.

Sở Xây dựng Thái Bình đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công việc của ngành trong năm 2024
Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình Phạm Việt Anh.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình Phạm Việt Anh đã bật mí các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2024, như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất xây dựng tăng khoảng 8,2%; Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 27%; Diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 28m2 sàn/người; Duy trì tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 100%; Sản phẩm vật liệu chủ yếu của ngành gồm gạch ốp lát đạt khoảng 75 triệu m2 (tăng 10,5% so cùng kỳ), sứ vệ sinh đạt khoảng 64 triệu sản phẩm (tăng 11% so cùng kỳ), gạch không nung đạt khoảng 50 triệu viên (tăng 12% so cùng kỳ), xi măng trắng đạt 12 nghìn tấn.

Năm 2024, Sở Xây dựng Thái Bình đã đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công việc của ngành cụ thể:

Về thể chế, hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, các Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên: Tiếp tục rà soát, kịp thời tham mưu UBND tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng theo hướng thống nhất, đồng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của Ngành, thường xuyên rà soát, đánh giá tác động của các văn bản pháp luật, chính sách mới ban hành, kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc để tham mưu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

Sở Xây dựng Thái Bình đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công việc của ngành trong năm 2024
Tuyến phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình.

Về quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị: Hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, đảm bảo sự phù hợp, thống nhất với nội dung quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố trình tự, thủ tục lập, trình phê duyệt Chương trình phát triển đô thị cho các đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh để triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố rà soát các đô thị thuộc địa bàn quản lý, trên cơ sở đó xây dựng Kế hoạch, Chương trình, dự án đầu tư để hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, còn nợ theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số số 06-NQ/TW.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch lập quy hoạch chung, điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch lập Đề án phân loại đô thị cho các đô thị giai đoạn 2021-2025 để UBND các huyện chủ động bố trí vốn ngân sách thực hiện góp phần từng bước thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về tỷ lệ đô thị hóa.

Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố lập, trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch các khu vực trong đô thị để tiếp nhận dự án đầu tư, từng bước đáp ứng tiêu chuẩn phân loại đô thị; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chi tiết các quỹ đất tạo nguồn vốn đầu tư công làm cơ sở lập, triển khai dự án, nâng cao giá trị sản xuất ngành Xây dựng. Tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị, đô thị ven biển, khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp; khu dân cư; quy hoạch xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu...

Cùng với các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đề xuất quy hoạch các dự án phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh; Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, phân cấp quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh.

Về quản lý hạ tầng kỹ thuật: Thực hiện tốt chất lượng công tác thẩm định, nâng cấp đô thị, đồng thời phát huy tối đa, huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện nhanh các dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn theo hướng hiện đại tiên tiến; đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các dự án cấp nước, thoát nước đô thị; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các dự án cấp nước sạch, thực hiện Chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch, góp phần hoàn thành mục tiêu về cung cấp nước sạch cho nhân dân. Triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn; tăng cường kiểm soát, bảo vệ nguồn nước, hệ thống cấp nước; đảm bảo chất lượng nước theo quy định và nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước; tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước tại các nhà máy, cơ sở cấp nước.

Sở Xây dựng Thái Bình đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công việc của ngành trong năm 2024
Bảo tàng Thái Bình.

Về quản lý và phát triển nhà ở và thị trường bất động sản: Triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030 sau khi được phê duyệt; hoàn thiện Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình 5 năm giai đoạn 2021-2025; Trên cơ sở đó, lập Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình hàng năm. Hướng dẫn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển nhà ở thương mại và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp; triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh; kịp thời đề xuất các giải pháp, tháo gỡ những khó khăn trong việc thực hiện các dự án phát triển nhà ở để đảm bảo thực hiện mục tiêu đô thị hóa và nâng tỷ lệ diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt việc quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, đảm bảo an ninh, bảo mật thông tin; điều chỉnh quy chế phối hợp trong việc xây dựng thông tin thị trường bất động sản; quản lý và khai thác sử dụng ký túc xá sinh viên thành phố Thái Bình hiệu quả, đảm bảo về an ninh trật tự cho học sinh, sinh viên đến ở.

Phối hợp cùng các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở ổn định, lành mạnh, bền vững.

Sở Xây dựng Thái Bình đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công việc của ngành trong năm 2024
Toà nhà Thành Công Tower – điểm nhấn không gian đô thị của thành phố Thái Bình.

Về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng: Nâng cao chất lượng thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, thi công xây dựng thực hiện quản lý chất lượng; quản lý chi phí xây dựng, thanh quyết toán vốn đúng quy định hiện hành; xây dựng và công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng kịp thời, sát với thị trường.

Sở Xây dựng Thái Bình đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công việc của ngành trong năm 2024
Sở Xây dựng cùng các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đề xuất quy hoạch các dự án phát triển đô thị, phát triển kinh tế- xã hội theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Xây dựng và công bố đơn giá nhân công xây dựng, bảng giá ca máy và thiết bị thi công trong tháng 01/2024; phối hợp cùng với các ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục và giải phóng mặt bằng để thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm tạo động lực để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp xây dựng của tỉnh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xây dựng đối với chất lượng công trình xây dựng, công tác an toàn và vệ sinh môi trường trong xây dựng; kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư; kịp thời ngăn chặn và kiên quyết xử lý những sai phạm trong đầu tư xây dựng ngay từ khi mới phát sinh.Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện sai phạm, xử lý hành vi vi phạm trật tự xây dựng; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân biết, chấp hành các quy định pháp luật về trật tự xây dựng tránh trường hợp vi phạm buộc phá dỡ gây lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Về quản lý và phát triển vật liệu xây dựng: Tăng cường công tác quản lý và phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn theo đúng Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng trong sản xuất trên địa bàn tỉnh để góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng.

Về khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực: Tạo điều kiện và khuyến khích tổ chức, cá nhân tích cực nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ cả trong quản lý, sản xuất và kinh doanh; thực hiện các đề tài, nghiên cứu khoa học theo hướng cụ thể, thiết thực, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn của ngành xây dựng; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Xây dựng.

Về công tác cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính: Thực hiện tốt Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3723/UBND-NCKS ngày 24/10/2023 về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước. Xây dựng Kế hoạch thực hiện chủ đề của năm 2024: “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên”.

Tập trung triển khai hiệu quả các nền tảng chuyển đổi số và các nghị quyết, đề án, kế hoạch về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, kế hoạch phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số, quy chế quản lý vận hành và cập nhật thông tin đối với bảng tin điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh...; triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch, tăng cường thanh tra công vụ; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán; duy trì nền nếp tiếp công dân và giải quyết đơn thư.

Về phát triển ngành: Tập trung triển khai ngay từ đầu năm những giải pháp để thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra của ngành xây dựng tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh; bám sát tình hình để đề xuất kịp thời những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ dự án công trình, thúc đẩy phát triển ngành.

Tăng cường thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cùng với các ngành tập trung giải quyết các khó khăn, hướng dẫn, hỗ trợ tư pháp cho doanh nghiệp để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, không vi phạm pháp luật; xử lý các biểu hiện tiêu cực trong quản lý và hoạt động xây dựng; khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tích cực đầu tư, mở rộng theo chiều sâu, tăng năng suất lao động, đảm bảo sản xuất tăng trưởng, chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động và đóng góp cho ngân sách.

Một số hình ảnh sắc xuân trên đất Thái Bình:

Sở Xây dựng Thái Bình đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công việc của ngành trong năm 2024

Sắc xuân trên đường làng ngoại thị Thái Bình.

Sở Xây dựng Thái Bình đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công việc của ngành trong năm 2024

Khu du lịch Đồng Châu, Tiền Hải ngày xuân cảnh quan môi trường.

Sở Xây dựng Thái Bình đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công việc của ngành trong năm 2024

Khu du lịch Cồn Đen ngày xuân níu chân du khách, mở ra ngành dịch vụ du lịch ven biển Thái Bình.

Sở Xây dựng Thái Bình đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công việc của ngành trong năm 2024

Trụ sở các cơ quan không gian kiến trúc đẹp.

Sở Xây dựng Thái Bình đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công việc của ngành trong năm 2024

Những con đường mới mở trong nằng xuân.

Sở Xây dựng Thái Bình đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công việc của ngành trong năm 2024

Người dân Thái Bình chuẩn bị đón Mùa Xuân Giáp Thìn.

Sở Xây dựng Thái Bình đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công việc của ngành trong năm 2024

Nhân viên Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Bình đang chăm sóc hoa chuẩn bị đón Xuân.

Kim Oanh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Hội An sắp khánh thành công viên sinh thái cộng đồng góp phần hồi sinh bãi biển Cửa Đại

  (Xây dựng) – Vào ngày 15/6, Doanh nghiệp xã hội Nghĩ về sân chơi trong phố (Think Playgrounds) cùng các đối tác, chính quyền thành phố Hội An, UBND phường Cửa Đại và cộng đồng sẽ tổ chức trao tặng công trình công viên sinh thái Cửa Đại nhân dịp sự kiện Festival biển Hội An.

  21:57 | 13/06/2024
 • Đả thông mặt bằng đầu tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn

  (Xây dựng) – Sự quyết liệt, đeo bám với thử thách của chính quyền huyện Tư Nghĩa kết hợp với sự đồng hành, thông suốt với chủ trương chung của người dân diện giải toả đã giúp mặt bằng đầu tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua xã Nghĩa Kỳ được đả thông. Việc tưởng chừng không thể đã được hoá giải, dự án trọng điểm quốc gia qua Quảng Ngãi vì thế mà không tiếp tục chậm trễ.

  21:34 | 13/06/2024
 • Đại tá Nguyễn Thành Long: “Đừng để cháy rồi mới tăng cường rà soát kiểm tra”

  (Xây dựng) - Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy thương tâm với loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh... Trong bối cảnh trên, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Đại tá, TS. Nguyễn Thành Long - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), trường Đại học PCCC để có thêm những phân tích cụ thể về nội dung đang rất được quan tâm này.

  18:01 | 13/06/2024
 • Bắc Giang: Bàn giao hơn 200 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo

  (Xây dựng) – Kể từ khi triển khai Kế hoạch vận động, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh; đến nay, tỉnh Bắc Giang đã bàn giao được hơn 200 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo.

  17:34 | 13/06/2024
 • Nguy cơ hỏa hoạn rình rập trong ngõ hẻm Hà Nội

  (Xây dựng) - Sâu trong những con ngõ nhỏ của Hà Nội, hàng loạt ngôi nhà, khu trọ, loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ san sát nhau, ẩn chứa những nguy cơ về hoả hoạn.

  17:25 | 13/06/2024
 • Giảm giá vé tàu cho học sinh, sinh viên nhập học

  (Xây dựng) - Từ nay tới hết ngày 31/10, học sinh đi thi và nhập học vào các trường đại học, học viện, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề sẽ được giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu.

  17:16 | 13/06/2024
 • Cần Thơ: Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng

  (Xây dựng) – UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND thành phố Cần Thơ.

  16:53 | 13/06/2024
 • Nam Định: Dự án tuyến đường bộ ven biển sẽ đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 30/6

  (Xây dựng) - Dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Nam Định có tổng mức đầu tư gần 2.700 tỷ đồng, có điểm đầu kết nối với dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình tại Km0+00 (đê hữu sông Hồng, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy), điểm cuối kết nối với dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Ninh Bình tại Km65+580 (bờ tả sông Đáy, đê biển xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng).

  16:15 | 13/06/2024
 • Đồng Nai: Không cấp phép xây dựng cho doanh nghiệp tại những nơi không phù hợp quy hoạch

  (Xây dựng) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND về việc giao các địa phương tiến hành khảo sát nhu cầu doanh nghiệp và xây dựng xong phương án di dời trong năm 2024. Trên cơ sở đó, đến năm 2025, UBND tỉnh này sẽ lập đề án di dời cấp tỉnh.

  15:04 | 13/06/2024
 • Hà Nội: "Bà hỏa" lại ghé thăm một khu xưởng tại quận Cầu Giấy

  Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một kho xưởng trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội). Lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế đám cháy và vụ việc không có thiệt hại về người.

  14:43 | 13/06/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load