Thứ năm 30/05/2024 05:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sổ đỏ được cấp sai có bị thu hồi?

21:01 | 08/06/2021

Chú tôi được chính quyền địa phương cấp sổ đỏ, nhưng sau đó thanh tra kết luận cấp sai đối tượng. Chú tôi có bị thu hồi lại sổ đỏ không?

Bạn đọc có email [email protected] gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhờ tư vấn.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Sổ đỏ là cách người dân gọi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứ không được quy định trong luật.

Khoản 2, 3, Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định

2. Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

3. Việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại Điểm d, Khoản 2 Điều này do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 của Luật này quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

Điểm a, Khoản 4, Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai tại Điểm d, Khoản 2, Điều 106 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:

Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp xem xét, xác định giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra;

Như vậy, việc chú bạn có bị thu hồi sổ đỏ hay không còn phụ thuộc vào kết luận thanh tra đó có đúng hay không. Nếu kết luận đó là đúng thì chú bạn sẽ bị thu hồi sổ đỏ. Nếu kết luận thanh tra đó sai thì chú bạn không bị thu hồi sổ đỏ.

Theo Nam Dương/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load