Thứ bảy 28/01/2023 08:04 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Rút khỏi Công ty đại chúng phải giảm vốn điều lệ là cổ phiếu?

15:30 | 29/08/2020

(Xây dựng) – Ông Nguyễn Phong Toàn (Hà Nội) có thắc mắc liên quan đến việc, Công ty của ông được Ủy ban chứng khoán Nhà nước đồng ý cho rút khỏi danh sách Công ty đại chúng thì có phải giảm vốn điều lệ là cổ phiếu, gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhờ hướng dẫn giải đáp.

rut khoi cong ty dai chung phai giam von dieu le la co phieu
Ảnh minh hoạ (nguồn: Internet).

Nội dung câu hỏi như sau: Năm 2008, Công ty của ông Nguyễn Phong Toàn (Hà Nội) hình thành cổ phiếu quỹ là 38.900 cổ phiếu (CP). Khi đó, trong Điều lệ và Đăng ký kinh doanh của công ty đã xác nhận và ghi: Vốn điều lệ là 20.150.000.000 đồng (chia làm 2.015.000 CP). Trong Sổ cổ đông của công ty ghi chi tiết là: Tổng số CP là 2.015.000 CP bao gồm cổ phiếu của các cổ đông là: 1.976.100 CP, cổ phiếu quỹ: 38.900.

Năm 2017, Công ty tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Trong Điều lệ và Đăng ký kinh doanh của công ty đã xác nhận và ghi: Vốn điều lệ là 34.970.750.000 đồng (chia thành 3.497.075 CP). Còn trong Sổ cổ đông của công ty ghi chi tiết là: Tổng số CP là 3.497.075 CP bao gồm cổ phiếu của các cổ đông là: 3.458.175 CP, cổ phiếu quỹ: 38.900.

Từ năm 2017 đến nay, Công ty được Ủy ban chứng khoán Nhà nước đồng ý cho rút khỏi danh sách công ty đại chúng. Mới đây Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu công ty phải ghi giảm vốn điều lệ trên Đăng ký kinh doanh (nghĩa là phải trừ đi 38.900 cổ phiếu quỹ).

Ông Toàn hỏi, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu như thế đúng không và cách xử lý như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 29, Điều 4 Luật Doanh nghiệp quy định: “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã đóng góp hoặc cam kết góp khi thành lập Công ty TNHH, Công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần”.

Khoản 2 Điều 131 Luật Doanh nghiệp quy định: “Cổ phần được mua lại theo quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này được coi là cổ phần chưa điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác”.

Luật Doanh nghiệp không có quy định về cổ phiếu quỹ.

Khoản 5 Điều 14 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định một trong các nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh là hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Do vậy, đề nghị ông Nguyễn Phong Toàn liên hệ với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để được hướng dẫn cụ thể.

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load