Thứ bảy 13/07/2024 19:51 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị

15:27 | 17/06/2024

(Xây dựng) - Pháp luật về nhà ở quy định dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên tại các đô thị loại đặc biệt và loại I hoặc từ 5ha trở lên tại các đô thị loại II và loại III phải dành 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2 ha trở lên tại các đô thị loại đặc biệt và loại I hoặc từ 5 ha trở lên tại các đô thị loại II và loại III phải dành 20% tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến quy định pháp luật về dành quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội đối với các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị thuộc trường hợp chuyển tiếp theo khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP, Bộ Xây dựng cho biết, tại thời điểm Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (kể từ ngày 10/12/2015 đến hết ngày 31/3/2021), dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10ha thì chủ đầu tư dự án được lựa chọn hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước (khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP).

Theo Bộ Xây dựng, tại thời điểm Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (kể từ ngày 01/4/2021), pháp luật về nhà ở quy định dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2 ha trở lên tại các đô thị loại đặc biệt và loại I hoặc từ 5ha trở lên tại các đô thị loại II và loại III phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội (sau đây viết tắt là quỹ đất 20%).

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô dưới 10 ha, chủ đầu tư dự án đã được chấp thuận thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội theo hình thức nộp bằng tiền trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng đến thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chủ đầu tư chưa nộp tiền thì chủ đầu tư thực hiện nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% tại thời điểm hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (khoản 3 Điều 2 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP).

Cụ thể, thời điểm hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng. Việc xác định chi phí đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong tổng chi phí phát triển giả định của bất động sản khi xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với diện tích quỹ đất 20% thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đất đai.

Triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, Bộ Xây dựng cho biết, qua tổng hợp báo cáo của các địa phương tính đến tháng 6/2024, trên địa bàn cả nước có 503 dự án NƠXH đã được triển khai với quy mô 418.200 căn (tăng 4 dự án, 6.950 căn so với thời điểm báo cáo ngày 15/3/2024).

Cụ thể, hoàn thành 75 dự án với quy mô 39.884 căn; khởi công xây dựng 128 dự án với quy mô 115.379 căn; chấp thuận chủ trương đầu tư 300 dự án với quy mô 262.937 căn.

Ý Nhi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load