Thứ ba 16/07/2024 06:36 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tiến độ xử lý 712 dự án “đắp chiếu” trên địa bàn Thành phố Hà Nội

15:47 | 26/06/2024

(Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND Thành phố về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Tiến độ xử lý 712 dự án “đắp chiếu” trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Nhiều dự án chậm tiến độ, gây lãng phí nguồn lực của Thủ đô.

Theo đó, UBND Thành phố xác định công tác xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; đã xây dựng Kế hoạch thực hiện, tập trung rà soát số lượng và tổ chức xử lý có trọng tâm, trọng điểm đối với 712 dự án.

Kết quả chỉ đạo xử lý lũy kế đến ngày 15/6/2024 (dự kiến kết quả thực hiện đến hết tháng 6/2024): 705 dự án (chiếm 99% tổng số dự án) với tổng diện tích 11.345ha đất đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và chỉ đạo xử lý, giao các đơn vị tiếp tục giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa đất vào sử dụng; 7 dự án (chiếm 1% tổng số dự án) với tổng diện tích 88,5ha đất, đã có quyết định chủ trương nhưng chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục rà soát để đề xuất phương án xử lý.

Tiến độ xử lý 712 dự án “đắp chiếu” trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Hà Nội đã thanh, kiểm tra đối với 705/712 dự án.

Cụ thể, đối với 404 dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Có 196 dự án với tổng diện tích 1951,7ha đất được đưa ra khỏi danh sách hoặc đã chỉ đạo xử lý, tiếp tục giám sát thực hiện theo quy định của pháp luật.

208 dự án với tổng diện tích 1225,3ha đất đã có chỉ đạo thực hiện, tiếp tục giám sát, đôn đốc và tổ chức hậu kiểm sau thời gian gia hạn 24 tháng, thời gian kéo dài gia hạn 24 tháng do nguyên nhân bất khả kháng dịch bệnh Covid-19 theo quy định của pháp luật.

73 dự án với tổng diện tích 125,7ha đất chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, UBND Thành phố quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng và Chủ đầu tư phải nộp thêm cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian gia hạn 24 tháng (trong đó: 42 dự án được kéo dài thời gian gia hạn 24 tháng do nguyên nhân bất khả kháng dịch bệnh Covid-19 theo quy định của pháp luật).

135 dự án với tổng diện tích 1.099,6ha đất, đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm; UBND thành phố giao các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện giám sát, tiếp tục đôn đốc thực hiện đối với từng dự án.

Về kết quả xử lý đối với 135 dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư): Có 134 dự án với tổng diện tích 1253,1ha đất được đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai, tiếp tục giám sát theo quy định của pháp luật. 1 dự án với diện tích 6,9ha đất Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục rà soát để xem xét phương án xử lý theo quy định.

Về kết quả xử lý đối với 173 dự án do UBND các quận, huyện, thị xã đề xuất mới, tiếp tục kiến nghị xử lý: Có 80 dự án với tổng diện tích 5884,7ha đất được đưa ra khỏi danh sách hoặc đã chỉ đạo xử lý, tiếp tục giám sát thực hiện theo quy định của pháp luật.

93 dự án với tổng diện tích 1111,8ha đất đã có chỉ đạo thực hiện, tiếp tục giám sát, đôn đốc và tổ chức hậu kiểm sau thời gian gia hạn 24 tháng, thời gian kéo dài gia hạn 24 tháng do nguyên nhân bất khả kháng dịch bệnh Covid-19 theo quy định của pháp luật.

37 dự án với tổng diện tích 205ha đất, đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất 24 tháng và chủ đầu tư phải nộp thêm cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian gia hạn 24 tháng.

50 dự án với tổng diện tích 825,2ha đất, đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm; UBND Thành phố giao các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện giám sát, tiếp tục đôn đốc thực hiện đối với từng dự án.

6 dự án với tổng diện tích 81,6ha đất, đã có quyết định chủ trương nhưng chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục rà soát để xem xét phương án xử lý theo quy định.

Tuấn Nghĩa

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load