Thứ bảy 13/07/2024 20:37 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh: Điều chỉnh các công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Lộc Hà

10:30 | 25/06/2024

(Xây dựng) - UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1483/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy mô diện tích, vị trí và số lượng các công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Lộc Hà.

Hà Tĩnh: Điều chỉnh các công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Lộc Hà
Một góc huyện Lộc Hà.

Theo đó, trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Lộc Hà, UBND tỉnh Hà Tĩnh điều chỉnh quy mô diện tích, số lượng và vị trí của 34 dự án phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lộc Hà với diện tích 76,73ha (gồm: 15 công trình cần điều chỉnh bổ sung và 19 công trình thay đổi quy mô diện tích để cân đối các loại đất).

Việc điều chỉnh quy mô diện tích, vị trí và số lượng các công trình, dự án nêu trên không làm thay đổi chỉ tiêu các loại đất theo quy hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 và Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 01/06/2023.

Vị trí các công trình, dự án được điều chỉnh và cập nhật vào bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Lộc Hà.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao UBND huyện Lộc Hà có trách nhiệm: Cập nhật số liệu điều chỉnh vào báo cáo thuyết minh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Lộc Hà; công bố công khai quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt điều chỉnh; tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm kiểm tra, chỉ đạo, giám sát việc tổ chức thực hiện, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh các nội dung liên quan.

Trần Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load