Thứ ba 16/07/2024 01:23 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đất cấp không đúng thẩm quyền, ai được phép thu hồi?

09:31 | 26/06/2024

(Xây dựng) - Theo quy định tại khoản 1 Điều 83 Luật Đất đai 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi đất trong trường hợp đất cấp không đúng thẩm quyền.

Đất cấp không đúng thẩm quyền, ai được phép thu hồi?
Luật Đất đai 2024 quy định, UBND tỉnh có quyền thu hồi đất trong trường hợp đất cấp không đúng thẩm quyền. (Ảnh: Kế Toại)

Theo đó, UBND tỉnh là cơ quan ra quyết định thu hồi đất trong các trường hợp được quy định tại Điều 81 Luật Đất đai 2024 như sau:

Sử dụng đất không đúng mục đích; đã bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích nhưng vẫn tái phạm.

Có hành vi hủy hoại đất; đã bị xử phạt về hành vi hủy hoại đất nhưng vẫn tái phạm.

Đất được giao hoặc cho thuê không đúng đối tượng hoặc thẩm quyền.

Đất nhận chuyển nhượng, tặng cho từ người được Nhà nước giao đất, cho thuê loại đất không được phép thực hiện việc chuyển nhượng, tặng cho.

Đất được Nhà nước giao cho quản lý mà để bị lấn/chiếm đất.

Không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản không được sử dụng trong thời gian 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời gian 18 tháng liên tục, đất trồng rừng không được sử dụng trong thời gian 24 tháng liên tục và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không đưa đất vào sử dụng theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đất được giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng, công nhận quyền sử dụng, quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư nhưng không được sử dụng trong 12 tháng liên tục kể ngày nhận bàn giao hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ.

Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng trong thời hạn không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng, tiền thuê đất với thời gian được gia hạn.

Trường hợp hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không thực hiện việc bồi thường về đất cũng như các chi phí đầu tư còn lại.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng là cơ quan có thẩm quyền thu hồi đối với những trường hợp được quy định tại Điều 82 Luật Đất đai 2024.

Thu Quỳnh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load