Thứ bảy 22/06/2024 04:22 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh: Xã Quảng La đi lên từng ngày

11:16 | 24/05/2024

(Xây dựng) - Đầu năm 2024, Thành ủy Hạ Long (Quảng Ninh) ra Nghị quyết số 78/NQ-TU về ưu tiên nguồn lực, khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các xã đến năm 2025, xã Quảng La coi đó là cơ hội mới để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi; và giảm nghèo bền vững.

Quảng Ninh: Xã Quảng La đi lên từng ngày
Trường THPT và THCS Công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quảng Ninh, là 1 trong 22 trường THPT chất lượng cao của tỉnh.

Xã Quảng La thuộc khu vực I vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, diện tích đất tự nhiên 3.189ha, có trên 720 hộ với gần 3.000 nhân khẩu. Năm 2016, xã đã về đích nông thôn mới (NTM) với 19/19 tiêu chí, tương ứng 39/39 chỉ tiêu. Nhưng 8 năm nay chật vật phấn đấu mà chưa đạt NTM nâng cao, khi Quảng Ninh đã có 2 cấp huyện vùng sơn khu hải đảo đã về đích NTM nâng cao.

Quảng Ninh: Xã Quảng La đi lên từng ngày
Xã Quảng La triển vọng phát triển du lịch sinh thái, trồng hoa thương phẩm. Thiên đường hoa Quảng La thu hút khách du lịch thập phương hàng đầu 12 xã vùng rừng Hoành Bồ.

Nghị quyết số 78/NQ-TU của Thành ủy Hạ Long đang như cánh tay “bà đỡ” dìu dắt xã vươn lên. Đảng ủy, UBND thống nhất chương trình hành động, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức của các đơn vị, cán bộ công chức và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của phát triển kinh tế - xã hội lộ trình đến năm 2025; định hướng đến năm 2030 trọng tâm là phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, chất lượng đời sống nhân dân gắn với đô thị hóa và phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn.

Quảng Ninh: Xã Quảng La đi lên từng ngày
Ổi Hoành Bồ đặc sản dễ tiêu thụ kinh tế cao, Quảng La vận động các hộ mở rộng vườn ổi thêm 3ha, đưa diện tích trồng ổi lên 13ha.

Xã Quảng La đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 78/NQ-TU gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, giảm nghèo bền vững. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, khai thác thế mạnh, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế riêng có, khác biệt của xã gắn kết chặt chẽ với phát triển du lịch vùng núi cao với phát huy giá trị bản sắc văn hóa bản địa.

Quảng Ninh: Xã Quảng La đi lên từng ngày
Ông Bùi Xuân Lộc - Bí thư Chi bộ Trưởng thôn 3 vui mừng cho biết xã mình đạt chuẩn NTM năm 2016.

Tích cực thu hút các nhà đầu tư thực lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo. Tái cơ cấu lâm nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi theo hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa, tập trung, quy mô lớn, công nghệ cao, hữu cơ, xanh, tuần hoàn; sản xuất đạt tiêu chuẩn phổ biến về an toàn thực phẩm, gắn với công nghiệp, du lịch, dịch vụ để nâng cao giá trị sản phẩm và thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP); phát huy giá trị rừng, khu bảo tồn thiên nhiên trong bảo vệ môi trường, nguồn sinh thủy, an ninh nguồn nước mà địa phương là đầu nguồn sinh thủy hồ Yên Lập.

Quảng Ninh: Xã Quảng La đi lên từng ngày
Xã Quảng La đồng ruộng tốt tươi, thôn xóm trù mật.

Đảng ủy xã xác định mục tiêu ưu tiên nguồn lực, khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, được đặt trong mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. Bảo đảm đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển thành phố Hạ Long theo Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040.

UBND xã đề xuất các nhiệm vụ giải pháp khả thi, sáng tạo nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Khai thác tốt hệ thống hạ tầng giao thông đã và đang được đầu tư trên địa bàn để kết nối, liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển; định hướng phát triển đô thị ngay trong quá trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới văn minh, hiện đại.

Quảng Ninh: Xã Quảng La đi lên từng ngày
Gia đình ông Nguyễn Xuân Nhường đã sinh sống nhiều đời ở xã Quảng La có cảm nhận sự thay đổi của địa phương, nhà nhà kinh tế khấm khá hơn nhất là từ khi xã mình chuyển về thành phố Hạ Long.

Mục tiêu chung, khai thác phát triển kinh tế gắn với các chức năng bảo tồn sinh thái, sản xuất nông, lâm nghiệp chất lượng cao; các hoạt động dịch vụ hỗ trợ, du lịch sinh thái cộng đồng, khắc phục triệt để các tồn tại về môi trường. Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo kết cấu hạ tầng, môi trường sống, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, con người trở thành nguồn lực phát triển bền vững. Tạo việc làm ổn định, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang lĩnh vực du lịch, dịch vụ; nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn, khơi dậy tinh thần tự lực và ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, rút ngắn và tiến tới xóa bỏ khoảng cách chênh lệch kết cấu hạ tầng, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội giữa xã và các khu vực trung tâm thành phố. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Quảng Ninh: Xã Quảng La đi lên từng ngày
Đường vữa xi măng bê tông, cứng hóa vào tới cổng từng hộ gia đình.

Cụ thể đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt trên 100 triệu đồng/người/năm. Xã có ít nhất 1 mô hình phát triển sản xuất tập trung hoặc mô hình liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm hoặc mô hình du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm văn hóa, du lịch trải nghiệm nông nghiệp, nông thôn, bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc Dao (thanh y).

Quảng Ninh: Xã Quảng La đi lên từng ngày
Nhà văn hóa thôn luôn sáng màu sơn vôi, cảnh quan môi trường.

Xã vận động các hộ mở rộng vườn ổi thêm 3ha, để đưa tổng diện tích trồng ổi sản phẩm thịnh hành ở địa phương lên 13ha; trồng 10ha rau, hoa màu các loại; phát triển đàn gia súc trên 400 con (hiện có 380 con), hàng năm duy trì đàn gia cầm trên 10.000 con (hiện có 8.500 con); phát triển đàn lợn trên 100 con (hiện có 60 con); Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hình thành khu chế biến dược liệu 20 ha tại địa phương. Phấn đấu 5/6 thôn đạt NTM nâng cao, xã nâng cao chất lượng NTM nâng cao, phấn đấu xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Quảng Ninh: Xã Quảng La đi lên từng ngày
Các tuyến mương nội đồng vừa tiêu thoát nước bảo vệ đường sá, chống úng lụt vừa phục vụ nước tưới cho đồng ruộng.

Quảng La phấn đấu có thêm 1 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; 100% sản phẩm OCOP được dán tem điện tử, hoặc có mã số, mã vạch truy xuất nguồn gốc. Thu hút 1 doanh nghiệp trong lĩnh vực trồng cây ăn quả và dược liệu. Duy trì tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%, trong đó đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 65%; Duy trì 100% các trường đạt chuẩn Quốc gia; 100% giáo viên đạt chuẩn.

Tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 80%; sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; hoàn thành quy hoạch Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã; 100% các nhà văn hóa thôn được cải tạo, sửa chữa, đầu tư xây mới. Thành lập, duy trì hoạt động các câu lạc bộ như: Thể dục, thể thao; văn nghệ dân gian; văn nghệ quần chúng...

Quảng Ninh: Xã Quảng La đi lên từng ngày
Được thành phố đầu tư kinh phí, xã hoàn chỉnh mục tiêu kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng.

Định hướng đến năm 2030, cả 6/6 thôn đạt chuẩn NTM xã về đích NTM kiểu mẫu; 100% trục đường liên xã, thôn có hệ thống chiếu sáng công cộng. Nghị quyết số 78/NQ-TU của Thành ủy Hạ Long như cánh tay bà đỡ nâng xã Quảng La đi lên.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
 • Chi hội Nhà báo Văn phòng đại diện, Thường trú tại Khánh Hòa tặng 50 suất quà cho bệnh nhân khó khăn

  (Xây dựng) - Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024), sáng 21/6, Chi hội Nhà báo Văn phòng đại diện, Thường trú tại Khánh Hòa tổ chức thăm, tặng quà cho bệnh nhân già, neo đơn khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Da liễu tỉnh Khánh Hòa.

 • Thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”

  (Xây dựng) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 19/6/2024 ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”.

 • Lương hưu tăng 15%, trợ cấp người có công tăng từ 1/7

  (Xây dựng) - Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, từ 1/7 lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng 15%. Khi lương hưu được điều chỉnh với tỷ lệ trên, người đang hưởng lương hưu trước năm 1995 có mức lương thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng được tăng 0,3 triệu đồng/tháng. Người có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

 • Có được nhận tiền bồi thường khi dự án đã kết thúc?

  (Xây dựng) - Theo quyết định từ ngày 1/12/2016 của UBND thị xã về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng thực hiện công trình giao thông thì nguồn vốn thực hiện chi trả bồi thường là ngân sách Trung ương thuộc dự án đường nội thị thị xã, dự án đã kết thúc từ năm 2021, nguồn vốn còn tồn tại thời điểm kết thúc dự án đã bị hủy bỏ.

 • Cháy nhà ở Hà Nội lúc giữa trưa, cả xóm lao vào dập lửa

  Một ngôi nhà ở phố Hạ Yên Quyết (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy giữa trưa, nhiều người khẩn trương dùng dây dẫn nước sẵn có để hỗ trợ dập lửa.

 • Vĩnh Phúc: Gỡ khó dự án Khu công nghiệp Sông Lô II

  (Xây dựng) - Để có mặt bằng sạch giao chủ đầu tư, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, huyện Sông Lô đang tập trung giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng (GPMB) KCN Sông Lô II. Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng phần diện tích đã GPMB.

Xem thêm
 • Thành lập Trung tâm Quản lý nhà Thành phố Hà Nội: Nâng cao hiệu quả quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước

  (Xây dựng) - Với tinh thần quyết tâm cao, việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác theo tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ hiệu quả"; Tháng 4/2024, Sở Xây dựng Hà Nội đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng là thông qua Đề án tổ chức lại Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở và đổi tên thành Trung tâm Quản lý nhà TP Hà Nội.

  11:15 | 21/06/2024
 • Ông Lê Văn Dũng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

  (Xây dựng) – Sáng 21/6, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa X) đã quyết định tổ chức Kỳ họp thứ 23 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất) tại Hội trường số 2, trụ sở Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh, số 62, đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ.

  11:11 | 21/06/2024
 • Hà Nội: Đường đê Âu Cơ mở rộng sắp về đích, hứa hẹn giải quyết ùn tắc nhiều năm qua

  (Xây dựng) - Dự án mở rộng đường đê Âu Cơ - Nghi Tàm được khởi công từ năm 2019, là công trình đê điều cấp đặc biệt với tổng vốn đầu tư 815 tỷ đồng. Sau vài năm thi công, đoạn đường này dự kiến sẽ hoàn thành cuối tháng 6 này, giúp việc di chuyển từ trung tâm Thủ đô tới sân bay Nội Bài thuận tiện hơn bao giờ hết.

  10:51 | 21/06/2024
 • Bình Định: Hơn 400 tỷ đồng hỗ trợ công tác an sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo

  (Xây dựng) – Trong giai đoạn 2022 – 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định đã tuyên truyền vận động, ủng hộ nguồn kinh phí hơn 400 tỷ đồng để tổ chức các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo.

  10:29 | 21/06/2024
 • Công tác phòng cháy, chữa cháy ở Hà Nội: Siết chặt quản lý, nâng cao ý thức người dân

  (Xây dựng) - Trong thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội liên tục xảy ra những vụ cháy nhà dân, cơ sở cho thuê trọ… gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Trước những nguy cơ cháy nổ vẫn còn đang tiềm ẩn, UBND TP Hà Nội đã có những chỉ đạo, biện pháp quyết liệt, siết chặt công tác quản lý PCCC trên địa bàn để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

  10:16 | 21/06/2024
 • Báo chí Đông Nam Bộ trong dòng chảy thông tin

  (Xây dựng) - Song hành với sự phát triển mạnh mẽ của vùng Đông Nam Bộ, các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và địa phương liên tục đổi mới, sáng tạo nhằm hiện thực hóa hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, từ đó, góp phần thúc đẩy vào sự phát triển của vùng trọng điểm kinh tế phía Nam nói riêng, cả nước nói chung.

  10:00 | 21/06/2024
 • Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng

  (Xây dựng) - Cục Quản lý hoạt động xây dựng với vai trò là cơ quan nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, thời gian qua đã có những đóng góp quan trọng trong công tác tham mưu hoạch định chính sách, kiến tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, thông thoáng và tổ chức thực thi kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động xây dựng...

  09:30 | 21/06/2024
 • Khắc phục ngập úng đô thị: Nguyên nhân và giải pháp

  (Xây dựng) - Hiện tượng ngập úng, nhất là ở các đô thị đang trở thành nỗi lo của người dân. Những năm gần đây, chúng ta ghi nhận hiện tượng này ở nhiều đô thị trên cả nước. Để hiểu rõ nguyên nhân và giải pháp, phóng viên Báo Xây dựng đã có cuộc trao đổi với ông Tạ Quang Vinh - Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng.

  09:00 | 21/06/2024
 • Quảng Trị: Tổng kết và trao Giải báo chí lần thứ 7

  (Xây dựng) – Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024), ngày 20/6 UBND tỉnh Quảng Trị - Hội đồng giải Báo chí tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ tổng kết, trao Giải báo chí lần thứ 7 năm 2023.

  08:20 | 21/06/2024
 • Bắc Giang: Sống tiết kiệm, an toàn trong những khu nhà ở công nhân

  (Xây dựng) - Những năm qua, tỉnh Bắc Giang là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), đặc biệt là NƠXH cho công nhân và người có thu nhập thấp, nhờ đó, đã tạo điều kiện cho hàng nghìn công nhân được tiếp cận với môi trường sống tiết kiệm, an toàn và văn minh.

  08:00 | 21/06/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load