Thứ sáu 21/06/2024 20:26 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh: Sắp xếp 12 đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025

10:15 | 05/06/2024

(Xây dựng) – Theo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện sắp xếp 12 đơn vị hành chính cấp xã, dự kiến giảm 6 đơn vị cấp xã sau sắp xếp.

Quảng Ninh: Sắp xếp 12 đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025
Ngày 4/6/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức họp cho ý kiến về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. (Ảnh: QMG)

Thực hiện Kết luận số 48 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35 Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và Kế hoạch của Chính phủ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành rà soát, đánh giá tiêu chuẩn các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã một cách kỹ lưỡng, chặt chẽ, thận trọng. Trên cơ sở đó, ngày 28/3/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh cũng xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050, cũng như quy hoạch của từng địa phương, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, các quy hoạch khác có liên quan và tình hình thực tiễn của từng địa phương.

Theo đó, trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh Quảng Ninh thực hiện sắp xếp 12 đơn vị hành chính cấp xã. Dự kiến sau khi hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập, tỉnh Quảng Ninh sẽ còn 171 đơn vị hành chính cấp xã thay vì 177 như hiện nay. Trong đó, thị xã Đông Triều có số đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp, sáp nhập cao nhất tỉnh Quảng Ninh (xã Tân Việt được sáp nhập vào xã Việt Dân, phường Đông Triều sáp nhập vào phường Đức Chính).

Tại các địa phương khác, huyện Ba Chẽ tiến hành sáp nhập xã Minh Cầm vào xã Lương Mông; Thành phố Cẩm Phả sẽ thực hiện việc sáp nhập xã Cẩm Hải vào xã Cộng Hòa; Thành phố Móng Cái sẽ sáp nhập phường Hòa Lạc vào phường Trần Phú; Thành phố Hạ Long sẽ sáp nhập phường Trần Hưng Đạo vào phường Yết Kiêu.

Quảng Ninh: Sắp xếp 12 đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025
Thành phố Hạ Long sẽ sáp nhập phường Trần Hưng Đạo vào phường Yết Kiêu trong năm 2024.

Theo thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, việc xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 đã được tỉnh thực hiện đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo đó, các địa phương có các đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp đã tập trung triển khai xây dựng Đề án; tổ chức lấy ý kiến cử tri đảm bảo công khai, minh bạch, với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đồng ý đạt từ 97% trở lên. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri, HĐND cấp xã, cấp huyện đã tổ chức kỳ họp để thảo luận. Kết quả, 100% đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đều biểu quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Ngày 4/6/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thống nhất với tờ trình, đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, đồng thời yêu cầu tiếp tục tổ chức các công việc trên cơ sở quán triệt đầy đủ những yêu cầu trong Nghị quyết 37-NQ/TW và Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Mục tiêu cao nhất là đảm bảo lợi ích của nhân dân; giữ được sự ổn định trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn để tạo ra động lực mới, niềm tin mới cũng như tạo ra nguồn lực mới, huy động được sức mạnh tổng hợp cho phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân, cán bộ, đảng viên.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo UBND chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương rà soát kỹ các cơ chế, chính sách đặc thù mà tác động đến đời sống nhân dân khi thực hiện sắp xếp để thống nhất chỉ đạo theo đúng chủ trương của Trung ương cũng như giải thích cho nhân dân nắm được; rà soát kỹ danh sách cán bộ, công chức, nhất là người hoạt động không chuyên trách cấp xã bị tác động trong đợt sắp xếp để làm tốt chế độ chính sách, công tác tư tưởng và đảm bảo công khai, minh bạch trong thực hiện sắp xếp.

UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo xây dựng các phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ công chức viên chức, người lao động, chế độ chính sách khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; phương án và lộ trình sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Việc xây dựng các phương án được thực hiện thận trọng, kỹ lưỡng, bài bản từ dưới lên, dựa trên cơ sở pháp lý và điều kiện thực tiễn địa phương để đảm bảo không gây xáo trộn lớn, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Dự kiến trong tháng 6/2024, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ trình Chính phủ hồ sơ Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Sau khi Đề án được phê duyệt, địa phương sẽ tổ chức triển khai, thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập. Đồng thời, kiện toàn tổ chức bộ máy và áp dụng các chế độ, chính sách đặc thù của đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp.

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập, tỉnh Quảng Ninh giảm 6 đơn vị cấp xã, từ 177 xã, phường như hiện nay sẽ giảm xuống còn 171 xã, phường. Việc sắp xếp, sáp nhập góp phần góp phần tăng quy mô của đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp cơ sở.

Hoàng My

Theo

Cùng chuyên mục
 • Thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”

  (Xây dựng) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 19/6/2024 ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”.

 • Lương hưu tăng 15%, trợ cấp người có công tăng từ 1/7

  (Xây dựng) - Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, từ 1/7 lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng 15%. Khi lương hưu được điều chỉnh với tỷ lệ trên, người đang hưởng lương hưu trước năm 1995 có mức lương thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng được tăng 0,3 triệu đồng/tháng. Người có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

 • Có được nhận tiền bồi thường khi dự án đã kết thúc?

  (Xây dựng) - Theo quyết định từ ngày 1/12/2016 của UBND thị xã về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng thực hiện công trình giao thông thì nguồn vốn thực hiện chi trả bồi thường là ngân sách Trung ương thuộc dự án đường nội thị thị xã, dự án đã kết thúc từ năm 2021, nguồn vốn còn tồn tại thời điểm kết thúc dự án đã bị hủy bỏ.

 • Cháy nhà ở Hà Nội lúc giữa trưa, cả xóm lao vào dập lửa

  Một ngôi nhà ở phố Hạ Yên Quyết (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy giữa trưa, nhiều người khẩn trương dùng dây dẫn nước sẵn có để hỗ trợ dập lửa.

 • Vĩnh Phúc: Gỡ khó dự án Khu công nghiệp Sông Lô II

  (Xây dựng) - Để có mặt bằng sạch giao chủ đầu tư, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, huyện Sông Lô đang tập trung giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng (GPMB) KCN Sông Lô II. Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng phần diện tích đã GPMB.

 • Thành lập Trung tâm Quản lý nhà Thành phố Hà Nội: Nâng cao hiệu quả quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước

  (Xây dựng) - Với tinh thần quyết tâm cao, việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác theo tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ hiệu quả"; Tháng 4/2024, Sở Xây dựng Hà Nội đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng là thông qua Đề án tổ chức lại Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở và đổi tên thành Trung tâm Quản lý nhà TP Hà Nội.

Xem thêm
 • Ông Lê Văn Dũng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

  (Xây dựng) – Sáng 21/6, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa X) đã quyết định tổ chức Kỳ họp thứ 23 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất) tại Hội trường số 2, trụ sở Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh, số 62, đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ.

  11:11 | 21/06/2024
 • Hà Nội: Đường đê Âu Cơ mở rộng sắp về đích, hứa hẹn giải quyết ùn tắc nhiều năm qua

  (Xây dựng) - Dự án mở rộng đường đê Âu Cơ - Nghi Tàm được khởi công từ năm 2019, là công trình đê điều cấp đặc biệt với tổng vốn đầu tư 815 tỷ đồng. Sau vài năm thi công, đoạn đường này dự kiến sẽ hoàn thành cuối tháng 6 này, giúp việc di chuyển từ trung tâm Thủ đô tới sân bay Nội Bài thuận tiện hơn bao giờ hết.

  10:51 | 21/06/2024
 • Bình Định: Hơn 400 tỷ đồng hỗ trợ công tác an sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo

  (Xây dựng) – Trong giai đoạn 2022 – 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định đã tuyên truyền vận động, ủng hộ nguồn kinh phí hơn 400 tỷ đồng để tổ chức các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo.

  10:29 | 21/06/2024
 • Công tác phòng cháy, chữa cháy ở Hà Nội: Siết chặt quản lý, nâng cao ý thức người dân

  (Xây dựng) - Trong thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội liên tục xảy ra những vụ cháy nhà dân, cơ sở cho thuê trọ… gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Trước những nguy cơ cháy nổ vẫn còn đang tiềm ẩn, UBND TP Hà Nội đã có những chỉ đạo, biện pháp quyết liệt, siết chặt công tác quản lý PCCC trên địa bàn để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

  10:16 | 21/06/2024
 • Báo chí Đông Nam Bộ trong dòng chảy thông tin

  (Xây dựng) - Song hành với sự phát triển mạnh mẽ của vùng Đông Nam Bộ, các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và địa phương liên tục đổi mới, sáng tạo nhằm hiện thực hóa hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, từ đó, góp phần thúc đẩy vào sự phát triển của vùng trọng điểm kinh tế phía Nam nói riêng, cả nước nói chung.

  10:00 | 21/06/2024
 • Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng

  (Xây dựng) - Cục Quản lý hoạt động xây dựng với vai trò là cơ quan nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, thời gian qua đã có những đóng góp quan trọng trong công tác tham mưu hoạch định chính sách, kiến tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, thông thoáng và tổ chức thực thi kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động xây dựng...

  09:30 | 21/06/2024
 • Khắc phục ngập úng đô thị: Nguyên nhân và giải pháp

  (Xây dựng) - Hiện tượng ngập úng, nhất là ở các đô thị đang trở thành nỗi lo của người dân. Những năm gần đây, chúng ta ghi nhận hiện tượng này ở nhiều đô thị trên cả nước. Để hiểu rõ nguyên nhân và giải pháp, phóng viên Báo Xây dựng đã có cuộc trao đổi với ông Tạ Quang Vinh - Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng.

  09:00 | 21/06/2024
 • Quảng Trị: Tổng kết và trao Giải báo chí lần thứ 7

  (Xây dựng) – Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024), ngày 20/6 UBND tỉnh Quảng Trị - Hội đồng giải Báo chí tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ tổng kết, trao Giải báo chí lần thứ 7 năm 2023.

  08:20 | 21/06/2024
 • Bắc Giang: Sống tiết kiệm, an toàn trong những khu nhà ở công nhân

  (Xây dựng) - Những năm qua, tỉnh Bắc Giang là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), đặc biệt là NƠXH cho công nhân và người có thu nhập thấp, nhờ đó, đã tạo điều kiện cho hàng nghìn công nhân được tiếp cận với môi trường sống tiết kiệm, an toàn và văn minh.

  08:00 | 21/06/2024
 • Báo Xây dựng: Chặng đường hội nhập và phát triển

  (Xây dựng) - Trải qua chặng đường dài hình thành và phát triển, Báo Xây dựng - cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng đã tích cực đổi mới, vươn lên bứt phá, trở thành một tờ báo ngành uy tín, có bản sắc. Báo Xây dựng đã tham gia thể hiện vai trò quan trọng đối với sự phát triển của ngành Xây dựng, dần khẳng định được vị thế trong lòng độc giả.

  08:00 | 21/06/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load