Thứ sáu 12/07/2024 17:25 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ngãi: Cho phép sử dụng bê tông thương phẩm để thi công “siêu” dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

21:42 | 25/06/2024

(Xây dựng) - Chủ đầu tư chấp thuận cho các nhà thầu tạm thời sử dụng bê tông thương phẩm để thi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi trong thời gian chờ 9 mỏ cát khoanh định cho dự án được cấp phép khai thác, nhằm đẩy nhanh tiến độ và giải ngân.

Quảng Ngãi: Cho phép sử dụng bê tông thương phẩm để thi công “siêu” dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi
Nhà thầu được mua, sử dụng bê tông thương phẩm từ các trạm trộn cho đến khi các mỏ cát chỉ định được cấp phép.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi - Chủ đầu tư dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi vừa có văn bản chấp thuận tạm thời sử dụng bê tông thương phẩm để thi công gói thầu số 22 thuộc dự án gửi liên danh nhà thầu và tư vấn giám sát.

Động thái trên được đưa ra dựa trên đề nghị của các nhà thầu thi công và đề xuất của Văn phòng Tư vấn giám sát dự án. Với quyết định này, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu thi công khẩn trương triển khai các thủ tục đề xuất các trạm trộn bê tông, đồng thời thực hiện nghiêm túc các nội dung đã cam kết.

Quảng Ngãi: Cho phép sử dụng bê tông thương phẩm để thi công “siêu” dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi
Các trạm trộn phải đảm bảo tính pháp lý, sử dụng nguồn vật liệu hợp pháp và đạt chuẩn.

Trong đó, cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý của các trạm trộn được đề xuất sử dụng cho dự án, trình Chủ đầu tư (thông qua Tư vấn giám sát) kiểm tra, xem xét chấp thuận trạm trộn phục vụ cho công trình, cũng như cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý các nguồn vật liệu đưa vào sử dụng, đặc biệt là các mỏ cát sử dụng để sản xuất bê tông thương phẩm, tránh trường hợp đưa vào sử dụng cát không đảm bảo về pháp lý (cát lậu), cát nhiễm mặn, kém chất lượng…

Các trạm trộn phải sử dụng đúng loại xi măng đã cam kết, có Silo xi măng riêng; các nguồn vật liệu sản xuất bê tông (cát, đá các loại, phụ gia...) được trữ riêng biệt để phục vụ cho công trình.

Đồng thời, nhà thầu phải có thỏa thuận ràng buộc chặt chẽ bằng các điều khoản tại Hợp đồng kinh tế ký kết với các đơn vị cung cấp bê tông thương phẩm, về việc chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng các nguồn vật liệu không hợp pháp, không đảm bảo yêu cầu (không chứng từ, nguồn gốc không rõ ràng, không đảm bảo chất lượng,...) đưa vào sử dụng cho dự án.

Quảng Ngãi: Cho phép sử dụng bê tông thương phẩm để thi công “siêu” dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi
Chủ đầu tư nghiêm cấm việc sử dụng cát “lậu” để phối trộn bê tông thương phẩm rồi đưa vào công trình.

Bên cạnh đó là khẩn trương tổ chức lập và trình kế hoạch theo dõi, biện pháp quản lý chất lượng bê tông sử dụng cho công trình (có ý kiến của Tư vấn giám sát chấp thuận) nhằm đảm bảo chất lượng công trình khi thay đổi biện pháp tổ chức thi công theo thiết kế được duyệt.

Nhà thầu thi công chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng bê tông thương phẩm được đưa vào công trình. Trường hợp đơn giá của hạng mục công việc khi sử dụng bê tông thương phẩm thấp hơn so với hợp đồng đã ký kết, nhà thầu chấp thuận việc điều chỉnh giảm theo đơn giá thực tế để làm cơ sở điều chỉnh dự toán xây dựng và ký kết Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh trước khi thanh toán.

Quảng Ngãi: Cho phép sử dụng bê tông thương phẩm để thi công “siêu” dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi
Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng bê tông thương phẩm sử dụng cho các hạng mục công trình.

Trường hợp đơn giá của hạng mục công việc khi sử dụng bê tông thương phẩm cao hơn so với hợp đồng đã ký kết, nhà thầu chấp thuận việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo phương án không làm tăng chi phí vữa bê tông của hạng mục công việc theo hợp đồng đã ký kết (phương án sử dụng vữa bê tông sản xuất tại trạm trộn đặt tại công trường với vật liệu cát được khai thác tại các mỏ chỉ định phục vụ cho dự án).

Nhà thầu có trách nhiệm tập trung, phối hợp với các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị có liên quan để rút ngắn tối đa thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền cấp phép khai thác cát tại các mỏ đã được khoanh định sử dụng cho dự án theo đúng thời gian đã cam kết. Cũng như hoàn thành công tác lắp dựng trạm trộn bê tông xi măng đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt chậm nhất trong tháng 8/2024 để phục vụ cho công trình.

Quảng Ngãi: Cho phép sử dụng bê tông thương phẩm để thi công “siêu” dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi
Hàng loạt yêu cầu được đưa ra để đảm bảo chất lượng bê tông thương phẩm sử dụng cho công trình.

Chủ đầu tư giao đơn vị Tư vấn giám sát chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi và đôn đốc các nhà thầu thi công tổ chức thực hiện theo đúng nội dung đã được chấp thuận. Trường hợp nhà thầu không tuân thủ các nội dung cam kết hoặc chậm triển khai các thủ tục liên quan thì phải báo cáo kịp thời về Chủ đầu tư để xem xét, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, đơn vị Tư vấn giám sát chịu trách nhiệm quản lý chất lượng, tổ chức nghiệm thu, xác nhận khối lượng thi công hoàn thành để có cơ sở lập dự toán điều chỉnh; tổng hợp đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan (nguồn gốc vật liệu, hóa đơn chứng từ, hợp đồng kinh tế, thanh lý hợp đồng cung cấp bê tông thương phẩm của các trạm trộn được chấp thuận...) để điều chỉnh hợp đồng.

Ngoài ra, Chủ đầu tư cũng giao đơn vị tư vấn thiết kế chịu trách nhiệm lập hồ sơ dự toán điều chỉnh trên cơ sở khối lượng thi công hoàn thành được nhà thầu thi công và tư vấn giám sát xác nhận.

Quảng Ngãi: Cho phép sử dụng bê tông thương phẩm để thi công “siêu” dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi
Từ lúc khởi công, dự án gặp nhiều vướng mắc khiến tiến độ bị chậm trễ.

Phòng Quản lý dự án 2 – Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (Quản lý trực tiếp dự án) chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc nhà thầu thi công, tư vấn giám sát thực hiện nghiêm túc các nội dung đã chấp thuận; có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị, phòng liên quan tổ chức lập dự toán điều chỉnh trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Trên cơ sở Bảng xác nhận khối lượng thi công hoàn thành, hồ sơ pháp lý kèm theo do nhà thầu thi công cung cấp và tư vấn giám sát đã kiểm tra, xác nhận; Hồ sơ tư vấn thiết kế lập được phòng Quản lý dự án 2 tổng hợp trình, giao các phòng: Kỹ thuật - thẩm định tổ chức thẩm định dự toán điều chỉnh trình phê duyệt và Phòng Kế hoạch - Đầu tư tham mưu ký kết phụ lục hợp đồng để có cơ sở thanh, quyết toán khối lượng.

Quảng Ngãi: Cho phép sử dụng bê tông thương phẩm để thi công “siêu” dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi
Hiện tại, chủ đầu tư đang nỗ lực tháo gỡ từng điểm vướng để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Việc chấp thuận cho phép nhà thầu sử dụng bê tông thương phẩm để thực hiện các hạng mục công trình được tính tới khi cả 9 mỏ cát khoanh định cấp chỉ định phục vụ dự án hiện đang được thực hiện rất chậm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ công trình và kế hoạch giải ngân vốn, khiến công trình trọng điểm của Quảng Ngãi rơi vào tình cảnh đìu hiu, vắng vẻ… thiết bị, vật liệu bắt đầu hoen gỉ, hư hỏng.

Dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi có tổng chiều dài tuyến 26,88km, được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn và chạy song song về phía Đông với Quốc lộ 1, đi qua 11 xã, thị trấn của huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi.

Dự án được thiết kế với hướng tuyến, cụ thể: Đầu tuyến tại Km1+300 – Kết nối với đường Trì Bình - Dung Quất, thuộc xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Khu Kinh tế Dung Quất) và cuối tuyến tại Km28+188 – Kết nối với đường Hoàng Sa, tại nút giao đầu cầu đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, thuộc địa phận xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi.

Đây là dự án nhóm A, công trình giao thông cấp I lớn nhất từ trước đến nay mà tỉnh Quảng Ngãi thực hiện vai trò là chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư lên đến 3.500 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương 1.300 tỷ đồng, phần còn lại là ngân sách tỉnh Quảng Ngãi, thời gian thực hiện từ năm 2022 – 2027.

Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi trong tương lai sẽ là tuyến đường phố chính đô thị, có quy mô mặt cắt ngang giai đoạn 1 gồm 4 làn xe chạy, bề rộng nền đường 46m, vận tốc thiết kế 60km/giờ. Trong đó, mặt đường bằng bê tông nhựa rộng 16m, mỗi bên 8m; vỉa hè mỗi bên rộng 6m; dải phân cách giữa rộng 18m được trồng cây xanh tán thấp và thảm cỏ giữ vai trò dự trữ để mở rộng mặt đường trong tương lai.

Trên tuyến xây dựng 9 cầu với quy mô cầu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực; tải trọng thiết kế HL-93. Trong đó cầu số 2 vượt sông Châu Ổ là cầu lớn nhất trên tuyến, được thiết kế với kết cấu cầu chính trụ tháp và dây văng, đảm bảo kỹ thuật, mỹ quan và là điểm nhấn về kiến trúc của tuyến đường và cả khu vực.

Dự án do Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng Khang Nguyên - Công ty TNHH Thiết bị Xây dựng Công nghệ Nam Anh - Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc - Công ty Cổ phần Trường Long trúng thầu thi công với giá trị hợp đồng hơn 2.596 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng là hơn 2.349 tỷ đồng, dự phòng chi và các chi phí khác hơn 250 tỷ đồng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện tối đa 24 tháng.

Cùng với đó, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hầm - Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng ECC – Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Minh Vũ - Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng Giao thông 4 là Liên danh trúng gói thầu số 12 – Giám sát thi công xây dựng công trình đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Gói thầu có giá trị hơn 16,2 tỷ đồng, hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện theo thời gian triển khai gói thầu thi công xây dựng công trình là 24 tháng.

Lê Danh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load