Thứ năm 20/06/2024 06:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Nam: Yêu cầu xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản năm 2023

10:46 | 05/04/2024

(Xây dựng) – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị tập trung bố trí kế hoạch vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án hoàn thành quyết toán, các dự án chuyển tiếp. Sau khi bố trí thực hiện các nhiệm vụ trên mà còn thừa kế hoạch vốn thì mới bố trí khởi công các dự án mới.

Quảng Nam: Yêu cầu xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản năm 2023
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương lập thủ tục quyết toán các dự án, hạng mục dự án hoàn thành để đảm bảo cơ sở tham mưu cấp thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn thanh toán nợ.

Nợ đọng xây dựng cơ bản là 838,9 tỷ đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã có công văn gửi các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tập trung xử lý tình trạng phát sinh nợ đọng khối lượng xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Sau khi xem xét Công văn 570 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Quang Thử ngày 5/3/2024, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương lập thủ tục quyết toán các dự án, hạng mục dự án hoàn thành để đảm bảo cơ sở tham mưu cấp thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn thanh toán nợ.

Công văn số 570 được ông Nguyễn Quang Thử, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký ngày 5/3/2024 chỉ rõ trên cơ sở báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án đầu tư công tính đến ngày 31/12/2023 của các đơn vị là 838,9 tỷ đồng. Trong đó, nợ phát sinh năm 2023 tính từ 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023 là 251,1 tỷ đồng, giảm 125,7 tỷ đồng so với năm 2022 (số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản sau kiểm tra rà soát của Tổ Kiểm toán nhà nước Khu vực III tại Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Về nợ đọng xây dựng cơ bản cấp tỉnh là 242,7 tỷ đồng, chiếm 28,9% tổng nợ đọng xây dựng toàn tỉnh. Trong đó, nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh năm 2023 (tính từ 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023) là 48,6 tỷ đồng.

Một số chủ đầu tư có nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết năm 2023 lớn như: Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp 78,4 tỷ đồng (nợ chủ yếu của dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà 63,5 tỷ đồng); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 46,5 tỷ đồng (nợ chủ yếu của dự án Đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai 27,6 tỷ đồng; dự án đường Quốc lộ 40B (đoạn từ đường vào tuyến cao tốc đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ) 12,5 tỷ đồng); Sở Thông tin và Truyền thông 39,2 tỷ đồng (nợ chủ yếu của dự án Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 là 28,3 tỷ đồng; dự án Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung 8,1 tỷ đồng); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 29,3 tỷ đồng (nợ chủ yếu của dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại thành phố Hội An 24,2 tỷ đồng)...

Về cấp huyện, nợ đọng xây dựng cơ bản là 596,2 tỷ đồng chiếm 71,1% tổng nợ đọng xây dựng toàn tỉnh, trong đó nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh năm 2023 (tính từ 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023) là 202,6 tỷ đồng.

Một số huyện có nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết năm 2023 lớn như: Thăng Bình 134,6 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện và cấp xã 125,7 tỷ đồng; Đại Lộc 124,1 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện và cấp xã 89,2 tỷ đồng; Tiên Phước 69,9 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện và cấp xã 54,5 tỷ đồng; Tây Giang 60 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 27,1 tỷ đồng; Duy Xuyên 42,5 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện và cấp xã 42,5 tỷ đồng; Tam Kỳ 34,7 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện và cấp xã 34,7 tỷ đồng…

Về nợ đọng xây dựng cơ bản phân theo nguồn vốn, trong đó nguồn ngân sách Trung ương 168,6 tỷ đồng (cấp tỉnh nợ 125,1 tỷ đồng; cấp huyện và cấp xã nợ 43,5 tỷ đồng).

Nguồn ngân sách tỉnh 192,5 tỷ đồng (cấp tỉnh nợ 117,6 tỷ đồng; cấp huyện và cấp xã nợ 74,9 tỷ đồng). Nguồn ngân sách huyện và cấp xã 445,4 tỷ đồng (cấp huyện và cấp xã nợ 445,4 tỷ đồng). Nguồn khác 32,5 tỷ đồng (cấp huyện và cấp xã nợ 32,5 tỷ đồng).

Quảng Nam: Yêu cầu xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản năm 2023
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu xử lý dứt điểm nợ đọng trước khi triển khai thực hiện các dự án mới

Đề xuất kiểm soát nợ đọng, sớm thanh, quyết toán dự án hoàn thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đề xuất các nhiệm vụ kiểm soát nợ đọng xây dựng cơ bản gồm khẩn trương thực hiện quyết toán các dự án, hạng mục dự án hoàn thành để có cơ sở tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn thanh toán nợ.

Đối với nợ đọng xây dựng cơ bản của năm 2015 trở về trước đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, xác định rõ cơ cấu nguồn vốn trong tổng mức đầu tư, có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để bố trí kế hoạch vốn xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đối với nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc các dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách Trung ương từ năm 2020 trở về trước đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ động rà soát danh mục các dự án và số vốn bố trí còn thiếu của dự án chia theo cơ cấu nguồn vốn trong tổng mức đầu tư, xác định chính xác số nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách Trung ương theo quy định, có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 9170 ngày 2/11/2023.

Đối với nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp tỉnh đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương, quyết liệt thực hiện quyết toán hoàn thành dự án để bố trí vốn thanh toán nợ. Ngoài ra, đối với dự án quyết toán hoàn thành thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, cung cấp hồ sơ và phối hợp để Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kế hoạch vốn thanh toán nợ hoàn thành, đối với dự án quyết toán hoàn thành nhưng chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, xác định rõ nguồn vốn trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 làm cơ sở để bố trí kế hoạch vốn thanh toán dự điểm nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án hoàn thành.

Đối với nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện và cấp xã: Đề nghị UBND cấp huyện tập trung bố trí kế hoạch vốn thanh toán dứt điểm đối với các dự án nợ từ ngân sách cấp huyện, đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã bố trí kế hoạch vốn thanh toán dứt điểm các dự án nợ từ ngân sách cấp xã. Riêng đối với huyện Đại Lộc, Tiên Phước đề nghị rà soát, xác định rõ nguồn vốn đối với các dự án nợ từ nguồn vốn khác để tập trung bố trí vốn thanh toán dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản.

Ưu tiên tập trung bố trí kế hoạch vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án hoàn thành quyết toán, các dự án chuyển tiếp; sau khi bố trí thực hiện các nhiệm vụ trên mà còn thừa kế hoạch vốn mới bố trí khởi công mới các dự án thật sự cấp thiết.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các chủ đầu tư thường xuyên rà soát, chủ động tham mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn trả nợ dứt điểm các dự án hoàn thành, đã được thẩm tra phê duyệt quyết toán.

Đề nghị UBND cấp huyện tập trung kiểm soát nợ đọng xây dựng cơ bản từ ngân sách cấp huyện và chỉ đạo UBND cấp xã kiểm soát nợ đọng xây dựng cơ bản từ ngân sách cấp xã; đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh đối với việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

Đối với UBND các huyện Thăng Bình, Đại Lộc, Tiên Phước đề nghị ưu tiên tập trung bố trí kế hoạch vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, hạn chế khởi công mới các dự án, trừ các dự án thật sự cấp thiết. Đồng thời, khẩn trương xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản theo kế hoạch và lộ trình xử lý nợ xây dựng cơ bản từ ngân sách cấp huyện và cấp xã; báo cáo tiến độ xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản cụ thể về UBND tỉnh thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đình kỳ hằng quý để theo dõi, chỉ đạo.

Thanh Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load