Thứ hai 15/07/2024 17:42 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Nam: Tổ chức cuộc thi về xây dựng nông thôn mới năm 2025

11:36 | 26/06/2024

(Xây dựng) – UBND tỉnh Quảng Nam đã có Kế hoạch số 4486 về việc tổ chức cuộc thi ‘‘Vườn - Tường - Đường đẹp’’, ‘‘Mô hình phát triển sản xuất hiệu quả’’, “Cơ sở vật chất trường mầm non/mẫu giáo đạt chuẩn’’, ‘‘Điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi’’ và ‘‘Thôn nông thôn mới kiểu mẫu’’ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2025.

Quảng Nam: Tổ chức cuộc thi về xây dựng nông thôn mới năm 2025
Tỉnh Quảng Nam phát động cuộc thi ‘‘Thôn nông thôn mới kiểu mẫu’’ trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Cuộc thi với mục đích phát hiện những cá nhân, tập thể có vườn, tường, đường, mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, cơ sở vật chất trường mầm non/mẫu giáo đạt chuẩn, các khu vui chơi, giải trí cho trẻ em và thôn nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu nhất để các địa phương học tập và nhân rộng. Tạo tiền đề vững chắc cho việc duy trì, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã, hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đảm bảo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao, thiết thực hơn và bền vững.

Phát huy vai trò của hộ gia đình trong việc tạo cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”, nhằm tạo được phong trào thi đua đến từng thôn, từng khu dân cư, từng hộ gia đình, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi. Tiếp tục tìm kiếm, hỗ trợ nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân nông thôn và giảm nghèo bền vững.

Đối tượng dự thi gồm các hộ gia đình có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú ở các xã trên địa bàn tỉnh có vườn mẫu, tường rào - cổng ngõ đẹp tại nơi đăng ký dự thi; các thôn, xã, huyện có các tuyến đường đẹp. Hộ gia đình, cơ sở sản xuất, hợp tác xã có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú ở các xã trên địa bàn tỉnh có mô hình phát triển sản xuất hiệu quả tại nơi đăng ký dự thi. Các xã có cơ sở vật chất trường mầm non/mẫu giáo đạt chuẩn. Các xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi.

Tất cả các thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu đảm bảo duy trì đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu và các thôn được công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022-2025 tại Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh.

Đối với các nội dung dự thi đã đạt giải nhất, nhì, ba tại Cuộc thi “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021 và Cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp”, “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” năm 2023 không được tham dự thi trong cuộc thi năm 2025 này.

Số lượng cấp huyện đăng ký thi cấp tỉnh: Về vườn mẫu; tường rào – cổng ngõ; tuyến đường đẹp; mô hình phát triển sản xuất hiệu quả; cơ sở vật chất trường mầm non/mẫu giáo đạt chuẩn; điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi; thôn NTM kiểu mẫu có tối đa 5 mô hình tham gia dự thi.

Thời gian dự thi cấp huyện: Tổ chức thi hoặc xét chọn, lập hồ sơ dự thi cấp huyện và đăng ký, nộp hồ sơ tham gia dự thi cấp tỉnh về Văn phòng Điều phối NTM tỉnh trước 16h30 ngày 15/3/2025. Cấp tỉnh: Tổ chức xét chọn, công nhận nội dung đạt giải trong tháng 4/2025 và tổ chức Hội nghị trao giải trong tháng 5/2025.

Về giải thưởng cấp tỉnh, cuộc thi có 7 giải nhất, 14 giải nhì, 21 giải ba và 90 giải khuyến khích. Trong đó, giải nhất cho hộ gia đình có vườn đẹp và 1 giải nhất cho hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp gồm Cúp, giấy chứng nhận đạt giải của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 30 triệu đồng. Giải nhất cho đường đẹp gồm Cúp, giấy chứng nhận đạt giải của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 150 triệu đồng. Giải nhất cho mô hình phát triển sản xuất hiệu quả gồm Cúp, giấy chứng nhận đạt giải của Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 50 triệu đồng. Giải nhất cho cơ sở vật chất trường mầm non/mẫu giáo đạt chuẩn gồm Cúp, giấy chứng nhận đạt giải nhất của Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 150 triệu đồng.

Giải nhất cho điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi gồm Cúp, giấy chứng nhận đạt giải của Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 50 triệu đồng. Giải nhất cho thôn NTM kiểu mẫu gồm Cúp, giấy chứng nhận đạt giải của Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 200 triệu đồng.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Văn phòng điều phối NTM chủ trì, tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban tổ chức Cuộc thi để điều hành, tổ chức cuộc thi. Xây dựng kế hoạch chi tiết các nội dung hoạt động, dự toán chi để tham mưu tổ chức cuộc thi bảo đảm hiệu quả; đôn đốc các địa phương tham gia; tham mưu tổng kết trao giải và nhân rộng, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng, xuyên suốt để người dân hưởng ứng tham gia.

Xây dựng thể lệ cuộc thi trình Trưởng Ban tổ chức cuộc thi ban hành. Ủy quyền cho Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh thành lập Hội đồng chấm thi và tổ thư ký giúp việc.

Thanh Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load