Thứ tư 17/04/2024 01:17 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Nam: Sai phạm tại dự án CCN Tam Mỹ Tây, đề nghị chuyển cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu hành vi trốn thuế, phí

10:26 | 16/02/2024

(Xây dựng) – Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chuyển thông tin sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với sai phạm có dấu hiệu trốn thuế và phí bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Đầu tư Xuân Vượng.

Quảng Nam: Sai phạm tại dự án CCN Tam Mỹ Tây, đề nghị chuyển cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu hành vi trốn thuế, phí
Dự án Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây vẫn nham nhở.

Công ty TNHH Đầu tư Xuân Vượng có dấu hiệu trốn thuế

Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã công bố kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản và triển khai thực hiện dự án trên đất quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 tại Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành.

Thanh tra tỉnh đã chỉ ra những sai sót của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Núi Thành trong việc phối hợp, rà soát cung cấp thông tin về quy hoạch lâm nghiệp để các quy hoạch bị chồng lấn tồn tại nhiều năm, không đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kịp thời.

Các đơn vị, cá nhân của UBND huyện Núi Thành còn chậm quyết toán hoàn thành dự án Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây của hạng mục san nền và chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, thu hồi, vận chuyển đất san lấp dư thừa và việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan của Công ty TNHH Đầu tư Xuân Vượng (các khoản thuế vãng lai; Thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng). Đến nay, Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây chưa đạt được mục đích đề ra, chưa hoàn thiện mặt bằng 201.250m2, khu vực khai thác khoáng sản đất san lấp dư thừa nham nhở, nhiều đồi đá cao chưa được san gạt, nhiều vị trí lồi, lõm, không hình thành mặt bằng phục vụ cho Cụm công nghiệp.

Công ty TNHH Đầu tư Xuân Vượng không kê khai, có dấu hiệu của hành vi trốn Thuế tài nguyên, Phí bảo vệ môi trường số tiền 1,24 tỷ đồng (theo khối lượng khai thác được các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định tại Biên bản ngày 9/11/2022) và còn nợ các khoản Thuế tài nguyên, Phí bảo vệ môi trường, phạt chậm nộp đối với số đã kê khai là 1,22 tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư Xuân Vượng đã khai thác khoảng 1 triệu m3 đất san lấp nhưng chỉ kê khai Thuế tài nguyên môi trường và Phí bảo vệ môi trường 600.000m3 đất. Thanh tra tỉnh xác định công ty này đã không kê khai (trốn thuế, phí) khoảng 400.000m3 đất.

So với hợp đồng thi công hạng mục san nền, khối lượng một số thành phần công việc như bóc đất hữu cơ, vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, đào đất san nền bằng máy đào… không đảm bảo cần phải giảm trừ khi quyết toán là 693.787.000 đồng (Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Nam Thắng nhận thầu thi công).

Chuyển thông tin sang Công an tỉnh Quảng Nam về hành vi trốn thuế, phí

Với những sai phạm đã nêu ra, Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất cho phép UBND huyện Núi Thành tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây (giai đoạn 2) và thu hút đầu tư đưa Cụm công nghiệp vào hoạt động.

Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Núi Thành nghiêm túc chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót trong phối hợp cung cấp thông tin trong quy hoạch lâm nghiệp, chồng lấn diện tích với quy hoạch đất Cụm công nghiệp như Kết luận Thanh tra đã nêu.

Chỉ đạo UBND huyện Núi Thành khẩn trương tiến hành lập thủ tục quyết toán hoàn thành dự án Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây, hạng mục san nền. Có phương án đề xuất, trình cấp có thẩm quyền xem xét để hoàn thiện khối lượng san nền, cải tạo mặt bằng, đầu tư kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh để đưa Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây vào hoạt động.

Tổ chức kiểm điểm các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc chậm quyết toán hoàn thành dự án Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây, hạng mục san nền và việc chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, thu hồi, vận chuyển đất san lấp, thực hiện các nghĩa vụ có liên quan của Công ty TNHH Đầu tư Xuân Vượng.

Các Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải giám sát việc nghiệm thu quyết toán hạng mục san nền Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành theo đúng quy định của pháp luật; hướng dẫn UBND huyện Núi Thành lập các thủ tục đầu tư tiếp để hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp theo mục tiêu đầu tư của dự án; nhằm thu hút, kêu gọi đầu tư để phát triển kinh tế địa phương.

UBND huyện Núi Thành cần nghiêm túc chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót trong việc phối hợp, rà soát cung cấp thông tin về quy hoạch lâm nghiệp để các quy hoạch bị chồng lấn tồn tại nhiều năm qua tại Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây.

Khẩn trương tiến hành lập thủ tục quyết toán dự án Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây, hạng mục san nền. Có phương án đề xuất, trình cấp có thẩm quyền xem xét để hoàn thiện khối lượng san nền, cải tạo mặt bằng, đầu tư kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh để đưa Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây vào hoạt động. Kiểm điểm các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc chậm quyết toán hoàn thành dự án Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây, hạng mục san nên và việc chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, thu hồi, vận chuyển đất san lấp, thực hiện các nghĩa vụ có liên quan của Công ty TNHH Đầu tư Xuân Vượng.

Về kinh tế, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND huyện Núi Thành lập thủ tục giảm trừ khi quyết toán so với giá trị hợp đồng (giá trị sau thuế) số tiền hơn 693 triệu đồng đối với hạng mục san nền.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh xác định tính chất vụ việc sai phạm của Công ty TNHH Đầu tư Xuân Vượng có dấu hiệu của hành vi trốn thuế, phí nên kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo về chuyển thông tin sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với sai phạm có dấu hiệu trốn thuế và phí bảo vệ môi trường của công ty.

Thanh Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load