Thứ hai 24/06/2024 09:45 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Nam: Hơn 1,3 nghìn tỷ đồng thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2024-2025

11:48 | 30/01/2024

(Xây dựng) – Dự kiến, tổng kế hoạch vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh Quảng Nam thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) trong giai đoạn 2024- 2025 là 1.307 tỷ đồng, trong đó năm 2024 là 726,276 tỷ đồng và năm 2025 là 581,332 tỷ đồng.

Quảng Nam: Hơn 1,3 nghìn tỷ đồng thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2024-2025
Tỉnh Quảng Nam phấn đấu đến cuối năm 2025, tổng số thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu đạt tỷ lệ ít nhất 60%, trong đó miền núi đạt ít nhất 50% số thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024-2025, mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2021-2025 có thêm ít nhất 42 xã đạt chuẩn NTM; đồng thời, duy trì, nâng chuẩn 112 xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020 theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên ít nhất 154 xã/193 xã, chiếm tỷ lệ 80%.

Có thêm ít nhất 58 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; đồng thời, duy trì 06 xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2016-2020 để nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 lên ít nhất 64 xã, chiếm tỷ lệ ít nhất 40%.

Tiếp tục xây dựng xã NTM kiểu mẫu đối với các xã đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao. Phấn đấu giai đoạn 2021-2025, có thêm ít nhất 15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; đồng thời, duy trì 01 xã đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 lên ít nhất 16 xã, chiếm tỷ lệ ít nhất 10%. Đến năm 2025, không còn xã dưới 15 tiêu chí, không còn huyện không có xã đạt chuẩn NTM (hiện nay còn huyện Nam Giang chưa có xã đạt chuẩn NTM).

Phấn đấu đến cuối năm 2025 có thêm 4 huyện đạt chuẩn NTM và thành phố Hội An hoàn thành nhiệm vụ NTM, nâng tổng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ NTM lên 8-9 đơn vị cấp huyện. Huyện Phú Ninh, Duy Xuyên: Hoàn thành hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2025 trước tháng 6/2025 (trình UBND tỉnh trước ngày 30/6/2025).

Phấn đấu đến cuối năm 2025, tổng số thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu đạt tỷ lệ ít nhất 60%, trong đó miền núi đạt ít nhất 50% số thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

Ngoài ra, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2025 tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm bình quân hằng năm từ 0,3 - 0,4%/năm trở lên. Đến năm 2025, địa bàn nông thôn không còn nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt ít nhất 96%, trong đó sử dụng nước sạch đạt ít nhất 60%; tỷ lệ dân số ở nông thôn tham gia BHYT đạt 96% trở lên; tỷ lệ lao động khu vực nông thôn có bằng cấp, chứng chỉ đạt ít nhất 30%. Đến năm 2025, tỷ lệ mạng thông tin ở nông thôn: phấn đấu 100% thôn được phủ sóng thông tin di động 3G, 4G, 100% thôn NTM kiểu mẫu có mạng cáp quang; ít nhất 70% xã đã đạt chuẩn nông thôn mới thực hiện đạt Bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp xã.

Đồng thời, củng cố, nâng cấp hơn 200 sản phẩm OCOP đã có và phát triển mới ít nhất 200 sản phẩm, nâng tổng số sản phẩm OCOP đến cuối năm 2025 lên ít nhất 400 sản phẩm. Phát triển ít nhất 200 km đường hoa (mỗi xã bình quân ít nhất 1km) và ít nhất 1.000 km đường cây xanh bóng mát. Nhân rộng ít nhất 300 mô hình điển hình, tiên tiến trong giai đoạn 2021-2025…

Dự kiến, tổng kế hoạch vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh Quảng Nam thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trong giai đoạn 2024- 2025 là 1.307 tỷ đồng, trong đó năm 2024 là 726,276 tỷ đồng và năm 2025 là 581,332 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Nam sẽ đẩy mạnh thực hiện, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; các phong trào, mô hình: “Dân vận khéo”; “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”, “Thanh niên tình nguyện”; “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Giỏ rác đồng ruộng”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Tuyến đường tự quản”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững”, “Tuổi cao - gương sáng”… qua đó tiếp tục làm thay đổi nhận thức phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm bằng phương châm nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ để phát động phong trào xây dựng hạ tầng ở nông thôn, nhất là những công trình như đường giao thông, môi trường, cảnh quan nông thôn, nhà văn hóa thôn…

Xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trong xây dựng NTM từ năm 2024 để làm cơ sở tổ chức cuộc thi trên địa bàn cấp huyện, xã, làm cơ sở để lựa chọn thi cấp tỉnh đầu năm 2025; các huyện, xã chủ động bố trí ngân sách cấp mình để tổ chức cuộc thi cấp huyện, xã. Đồng thời, nghiên cứu hỗ trợ kinh phí cho các Hội đoàn thể để tổ chức thi các nội dung gắn với nhiệm vụ của Hội khi tham gia xây dựng NTM.

Thanh Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load