Thứ bảy 13/07/2024 20:06 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Bình: Đẩy mạnh đầu giá tăng thu tiền sử dụng đất năm 2014

17:05 | 15/06/2024

(Xây dựng) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Công văn số 1076/UB-TH đẩy mạnh đấu giá tăng thu tiền sử dụng đất năm 2024.

Quảng Bình: Đẩy mạnh đầu giá tăng thu tiền sử dụng đất năm 2014
UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở, ban, ngành, đơn vị địa phương được giao làm chủ đầu tư dự án tạo quỹ đất, khẩn trương tổ chức đấu giá các dự án đã hoàn thành hạ tầng.

Theo Báo cáo số 196/QPTĐ-NV ngày 04/6/2024 của Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Bình, tình hình thu tiền sử dụng đất toàn tỉnh đạt tỷ lệ thấp so với tiến độ và kế hoạch đề ra. Cụ thể: Đến ngày 31/5/2024, thu tiền sử dụng đất toàn tỉnh mới được 753,7 tỷ đồng, chỉ đạt 28,9% dự toán HĐND tỉnh giao (2.600 tỷ đồng), 26,5% chỉ tiêu UBND tỉnh giao (2.840 tỷ đồng). Cá biệt, một số địa phương số thu đạt dưới 10% so với dự toán giao.

Do đó, nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất trong gần 7 tháng còn lại của năm hết sức cấp bách, quan trọng, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện đồng đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để tập trung, tăng cường thu tiền sử dụng đất, phấn đấu đạt chỉ tiêu dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2024. UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở, ban, ngành, đơn vị địa phương được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư dự án tạo quỹ đất, khẩn trương tổ chức đấu giá các dự án đã hoàn thành hạ tầng đủ điều kiện đưa ra đấu giá; phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, xác định giá đất... để sớm hoàn thành và tổ chức đấu giá, thu tiền sử dụng đất trong năm 2024.

Đối với các dự án đã đấu giá, giao đất không có người tham gia, khẩn trương thực hiện các thủ tục cần thiết, phù hợp với nhu cầu, đúng quy định pháp luật nhằm kích cầu thị trường, huy động kịp thời nguồn thu tiền sử dụng đất cho Ngân sách Nhà nước năm 2024.

Các dự án có hạ tầng cơ bản hoàn thành đạt trên 70%, khẩn trương hoàn thiện, đủ điều kiện sớm đưa ra đấu giá. Đối với các dự án có quy mô lớn, cần đầu tư hoàn thiện từng khu vực để đưa ra đấu giá theo dạng cuốn chiếu. Chỉ địa phương, đơn vị nào tổ chức đấu giá có nguồn thu và hoàn trả cho Quỹ Phát triển đất thì UBND tỉnh mới tiếp tục bố trí, giải ngân cho địa phương, đơn vị đó.

Đối với quỹ đất xen cư, xen kẹt và đất phân lô, chuyển mục đích: UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy mạnh công tác tăng thu tiền sử dụng đất cho Ngân sách Nhà nước. đấu giá nhằm tăng thu tiền sử dụng đất cho Ngân sách Nhà nước.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Quỹ Phát triển đất tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương liên quan kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, địa phương trong công tác định giá đất, giải phóng mặt bằng, quy hoạch... tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án tạo quỹ đất đưa ra đấu giá và các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị. Đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước theo tiến độ đã cam kết, hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2024.

Quỹ Phát triển đất tỉnh thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình thị trường đất nền, số thu tiền sử dụng đất theo từng tháng để tham mưu UBND tỉnh biện pháp xử lý kịp thời nhằm đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất năm 2024; đảm bảo cân đối nguồn vốn để ưu tiên bố trí, giải ngân cho các dự án sắp hoàn thành, phấn đấu sớm đưa ra đấu giá thu tiền sử dụng đất trong năm 2024.

Đào Hồng Thiệu

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load