Thứ tư 07/06/2023 23:38 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Kinh tế xây dựng thực hiện

17:18 | 22/02/2023

(Xây dựng) - Ngày 21/2, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng định mức cho công tác xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng phù hợp với loại hình công nghệ”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kinh tế xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Quang Minh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Kinh tế xây dựng thực hiện
Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Quang Minh kết luận cuộc họp.

Bảo vệ kết quả thực hiện Nhiệm vụ trước Hội đồng, đại diện nhóm nghiên cứu nêu lên lý do, sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ, đồng thời cho biết mục tiêu của Nhiệm vụ nhằm đề xuất các công cụ (định mức dự toán các hao phí xử lý chất thải rắn xây dựng) phù hợp với các công nghệ xử lý chất thải rắn xây dựng đang được sử dụng hiện nay để phục vụ công tác quản lý dịch vụ xử lý chất thải rắn xây dựng.

Theo đại diện nhóm nghiên cứu, kết quả nghiên cứu của Nhiệm vụ sẽ góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận về việc xác định một số công cụ, chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật có đặc thù của công tác xử lý chất thải rắn xây dựng so với công tác xử lý chất thải rắn nói riêng và lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình nói chung. Bên cạnh đó, kết quả của Nhiệm vụ còn là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước tham khảo, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý của đối với lĩnh vực quản lý chất thải rắn xây dựng.

Để thực hiện Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã tích cực sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu liên quan, đồng thời áp dụng các phương pháp khoa học bao gồm: phương pháp thống kê; phương pháp khảo sát thực tế; phương pháp phân tích, tổng hợp và kinh nghiệm chuyên gia. Từ đó, nhóm xây dựng, hoàn thành Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng; Dự thảo văn bản của Bộ Xây dựng hướng dẫn áp dụng định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng.

Đối với Báo cáo tổng kết Nhiệm vụ, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, sản phẩm này gồm các phần: Mở đầu; Chương 1: Cơ sở lý luận liên quan đến việc xác định định mức xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng; Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng ở nước ta giai đoạn vừa qua; Chương 3: Đề xuất định mức xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng và bổ sung một số cơ chế chính sách quản lý xử lý chất thải rắn xây dựng; Kết luận và kiến nghị.

Kết thúc quá trình thực hiện, Nhiệm vụ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung quy định quản lý giá, chi phí xử lý chất thải rắn xây dựng trong văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung cơ chế quản lý chi phí khi sử dụng vốn ngân sách từ kinh phí chi thường xuyên và quy định của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP; quy định cơ chế quản lý giá dịch vụ xử lý chất thải rắn xây dựng (trên cơ sở phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt của Bộ Xây dựng) để lập dự án, để quản lý chi phí hàng năm có sử dụng từ kinh phí ngân sách chi thường xuyên của địa phương và để quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn xây dựng sử dụng kinh phí này; hướng dẫn phương pháp xác định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn xây dựng bằng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng (tương tự như văn bản hướng dẫn xác định giá dịch vụ thoát nước; dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và dịch vụ nghĩa trang, hỏa táng); ban hành hoặc công bố một số công cụ phục vụ xác định giá, chi phí xử lý chất thải rắn xây dựng như: định mức dự toán xử lý chất thải rắn xây dựng; suất vốn đầu tư, mức chi phí xử lý chất thải rắn xây dựng; hướng dẫn mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn xây dựng và hướng dẫn cơ chế xác định giá thị trường cho các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho việc sử dụng các nguồn kinh phí khác ngoài ngân sách để chi cho các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng.

Tại cuộc họp, các chuyên gia thành viên Hội đồng đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nội dung, yêu cầu theo đề cương đã được phê duyệt và đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm Nhiệm vụ theo đúng thời hạn được giao, đảm bảo chất lượng. Trong đó, Báo cáo tổng kết được thực hiện công phu, đưa ra các đề xuất mang tính khả thi cao, tạo cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp vận dụng trong quá trình tính toán, xác định định mức cho công tác xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng phù hợp với loại hình công nghệ được lựa chọn. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng Báo cáo tổng kết và các sản phẩm của Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu cần rà soát, bổ sung một số cơ chế, chính sách quản lý chất thải rắn xây dựng; xem xét phân loại chất thải rắn xây dựng; rà soát, sử dụng thống nhất thuật ngữ chuyên ngành; biên tập các lỗi trình bày, chế bản.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Quang Minh tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đồng thời bổ sung một số ý và đề nghị nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm Nhiệm vụ, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét theo quy định.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu đề tài, với kết quả đạt loại Khá.

Hạ Ly (Ảnh: Trần Đình Hà)

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load