Thứ sáu 19/07/2024 21:44 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nam Định: Sửa đổi, bổ sung các quyết định về tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

16:05 | 13/06/2024

(Xây dựng) - Vừa qua, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND, ngày 11/6/2024, về sửa đổi, bổ sung các quyết định về tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), tiêu chí xã NTM nâng cao, tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, tiêu chí huyện NTM nâng cao thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Nam Định: Sửa đổi, bổ sung các quyết định về tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung các quyết định về tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025.

Theo nội dung quyết định của UBND tỉnh Nam Định về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 1 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 8/8/2022 của UBND tỉnh ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025, cụ thể về tiêu chí thu nhập: "Thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2021-2025: Năm 2021 ≥ 66 triệu đồng; năm 2022 ≥ 72 triệu đồng; năm 2023 ≥ 80 triệu đồng; năm 2024 ≥ 87 triệu đồng; năm 2025 ≥ 94 triệu đồng”.

Bổ sung mục 10 tiêu chí số 13 "Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn", mục 12 tiêu chí số 17 "Môi trường", mục 13 tiêu chí số 18 "Chất lượng môi trường sống" tại Phụ lục II các tiêu chí xã NTM nâng cao thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giai đoạn 2021-2025 kèm theo Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 9/8/2022 của UBND tỉnh, mục 13.4 ứng dụng công nghệ số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã với chỉ tiêu đạt, mục 17.10 chỉ tiêu tỷ lệ sử dụng hình thức hoả táng là ≥ 12%; tiêu chí chất lượng môi trường sống (mục 18.2 cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm với chỉ tiêu ≥ 60 lít; mục 18.3 tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững với chỉ tiêu ≥ 45%).

Bãi bỏ mục 9 tiêu chí số 12 "Lao động", cụ thể “12.3. Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn tăng từ 2%/năm/số lao động có việc làm trở lên so với năm trước liền kề” tại Phụ lục II các tiêu chí xã NTM nâng cao thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 9/8/2022 của UBND tỉnh.

Sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí xã NTM, tiêu chí xã NTM nâng cao kèm theo Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 9/8/2022 của UBND tỉnh ban hành các tiêu chí xã NTM và xã NTM nâng cao thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giai đoạn 2021-2025: Bổ sung mục 8, tiêu chí số 17 Môi trường và An toàn thực phẩm tại Phụ lục I các tiêu chí xã NTM thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giai đoạn 2021-2025 kèm theo Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh, mục 17.1 tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung (nếu có), xã không thuộc khu vực III chỉ tiêu ≥ 40%.

Bổ sung mục 2, tiêu chí số 5 Y tế - Văn hoá - Giáo dục tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 9/8/2022 của UBND tỉnh, cụ thể mục 5.5. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, hoặc đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục thông qua các thiết chế giáo dục khác được giao chức năng, nhiệm vụ giáo dục thường xuyên trên địa bàn với chỉ tiêu đạt.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2024.

Văn Đạt

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load