Thứ bảy 21/05/2022 13:23 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lập dự toán xây dựng, áp dụng bộ đơn giá nào?

10:43 | 20/10/2020

(Xây dựng) – Ông Lê Xuân Bảo (Thành phố Hồ Chí Minh) có thắc mắc liên quan đến việc lập dự toán xây dựng thì sẽ áp dụng bộ đơn giá nào, gửi tới Bộ Xây dựng nhờ hướng dẫn giải đáp.

lap du toan xay dung ap dung bo don gia nao
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Nội dung thắc mắc như sau: Theo phản ánh của ông Bảo, trước khi các thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực, công ty ông xây dựng dự toán lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật... theo bộ đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (ban hành theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 2/7/2016).

Sau khi các thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực, Thành phố Hồ Chí Minh chưa ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng mới.

Ông Bảo hỏi, vậy khi lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật... tại thời điểm hiện nay để lập dự toán, công ty ông tiếp tục sử dụng lại bộ đơn giá dựng công trình - phần xây dựng ban hành theo Quyết định 3384/QĐ-UBND ngày 2/7/2016 có được không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đối với các dự án đầu tư xây dựng việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định chuyển tiếp tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các thông tư hướng dẫn Nghị định này do Bộ Xây dựng ban hành.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 35 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, công bố đầy đủ, đúng định kỳ giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng; ban hành đơn giá xây dựng công trình phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại địa phương làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại Điểm a, b Mục 2 Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã hướng dẫn việc chuyển tiếp áp dụng định mức xây dựng cho các công việc chuyên ngành, đặc thù chưa ban hành (ngoài hệ thống định mức Bộ Xây dựng đã ban hành); đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công tại các địa phương chưa có hướng dẫn, công bố theo quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

Đồng thời, hướng dẫn việc cập nhật dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng theo định mức cho các công việc chuyên ngành, đặc thù sau khi được ban hành; đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công sau khi được hướng dẫn, công bố theo quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP tại Mục 3 Nghị quyết số 108/NQ-CP.

Do đó, trường hợp sau khi các thông tư do Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực nhưng UBND Thành phố Hồ Chí Minh chưa ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình mới như nêu tại nội dung văn bản hỏi thì căn cứ vào định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành, định mức xây dựng đặc thù của địa phương (nếu có), giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng do UBND Thành phố Hồ Chí Minh công bố để lập dự toán xây dựng theo các quy định nêu trên.

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load