Thứ bảy 24/02/2024 07:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lập đánh giá tác động môi trường theo loại đất được lấy mẫu

07:53 | 09/12/2023

(Xây dựng) - Theo phản ánh của ông Phạm Đào Luyện (Hà Nội), QCVN 03:2023/BTNMT quy chuẩn phù hợp với mục đích sử dụng được phân loại theo quy định của Luật Đất đai có 3 cột giá trị giới hạn tối đa hàm lượng của một số thông số trong đất là loại 1, loại 2, loại 3.

Lập đánh giá tác động môi trường theo loại đất được lấy mẫu
Lập đánh giá tác động môi trường theo loại đất được lấy mẫu.

Dự án đơn vị ông Luyện dự kiến xây dựng trên đất lúa và đất trồng cây xanh. Ông Luyện hỏi, khi ông lấy mẫu đất phục vụ việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì so sánh với giới hạn loại 1 hay loại 3? Vì nếu theo mục đích sử dụng đất khi chưa xây dựng là đất nông nghiệp (theo giới hạn loại 1), sau khi xây dựng là đất công nghiệp (theo giới hạn loại 3).

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn ông đã nghiên cứu các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 để áp dụng triển khai thực hiện.

Đối với trường hợp của ông, đề nghị ông nghiên cứu, áp dụng cột giá trị giới hạn tại QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất theo quy hoạch sử dụng đất đối với loại đất được lấy mẫu.

Đỗ Quang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load