Thứ bảy 08/10/2022 05:02 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Kon Tum: Xảy ra nhiều sai phạm trong quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tại  thành phố Kon Tum

20:37 | 18/04/2022

(Xây dựng) - Thanh tra Chính phủ kết luận, thành phố Kon Tum để xảy ra nhiều sai phạm, vi phạm quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị diễn ra từ nhiều năm trở lại đây.

kon tum xay ra nhieu sai pham trong quy hoach xay dung quy hoach do thi tai thanh pho kon tum
Khu vực Dự án Trung tâm Thể dục thể thao và các công trình phụ trợ, được UBND tỉnh Kon Tum điều chỉnh một phần đất văn hoá, thể thao sang đất ở (để tổ chức đấu giá) không đúng quy định, không phù hợp với Đồ án quy hoạch chung thành phố Kon Tum.

Thanh tra Chính phủ kết luận: Việc UBND tỉnh có Văn bản số 2973/UBND-HTKT ngày 11/11/2019 giao và UBND thành phố Kon Tum phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ đối với một số quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh là không đúng quy định tại Điều 5 Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh là vi phạm điểm 3 khoản 10 Điều 29 Luật số 35/2018/QH14, mặt khác UBND thành phố Kon Tum ban hành Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 25/03/2020 điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với Đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực trung tâm phường Duy Tân, thành phố Kon Tum (tỷ lệ 1/2.000) khi không có báo cáo về nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị là vi phạm khoản 10 Điều 29 Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Việc UBND tỉnh ban hành các Quyết định (số 1234/QĐ-UBND ngày 07/11/2018; số 737/QĐ-UBND ngày 06/7/2016; số 1389/QĐ-UBND ngày 13/12/2018; số 207/QĐ-UBND ngày 01/3/2019; số 358/QĐ-UBND ngày 16/4/2019) về điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với một số đồ án trong khi chưa có kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, không lấy đầy đủ ý kiến cộng đồng dân cư là vi phạm khoản 1 Điều 51 Luật Quy hoạch đô thị 2009, điểm 1 khoản 10 Điểu 29 Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Năm 2019, UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết dự án Trung tâm Thể dục thể thao và các công trình phụ trợ, trong đó điều chỉnh một phần đất văn hoá, thể thao sang đất ở (để tổ chức đấu giá) trong khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là đất thể dục thể thao là không đúng quy định, không phù hợp với Đồ án quy hoạch chung thành phố Kon Tum (được phê duyệt tại Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 01/11/2016), thể hiện sự tùy tiện trong việc lập, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng. Mặt khác, trong quy hoạch Nhà công vụ Công an tỉnh Kon Tum còn có vi phạm: UBND tỉnh điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng nhà công vụ Công an chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 51 Luật Quy hoạch đô thị 2009 (chưa có kế hoạch điều chỉnh, chưa lấy đầy đủ ý kiến dân cư, chưa công khai theo quy định), UBND thành phố Kon Tum giới thiệu địa điểm xây dựng công trình trong khi quy hoạch xây dựng là đất ở đô thị và đất giao thông, vi phạm khoản 2 Điều 70 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009. Khi thông báo giới thiệu địa điểm hết thời hạn và diện tích thực hiện dự án khác nhau, khi chưa có thông báo giới thiệu địa điểm thay thế nhưng thời điểm thanh tra, Chủ đầu tư đang hoàn thiện tòa nhà 09 tầng là thể hiện sự buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng, vi phạm Điều 70 Luật Quy hoạch đô thị 2009.

Như vậy, qua Thanh tra thấy việc phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Kon Tum còn tùy tiện, chưa được công khai theo quy định, vi phạm trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch cục bộ theo Điều 51 Luật Quy hoạch đô thị 2009, vi phạm điểm 1 và điểm 4 khoản 10 Điều 29 Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Phi Long

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load