Thứ ba 24/11/2020 11:31 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hưng Yên phấn đấu phát triển nhanh, toàn diện

10:50 | 23/10/2020

(Xây dựng) - Nhiệm kỳ 2015 – 2020, tỉnh Hưng Yên đã quan tâm và dành nhiều nguồn lực hiện đại hóa hạ tầng đô thị. Nhờ đó, hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị của tỉnh từng bước được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại, góp phần phát triển nhanh, toàn diện, bền vững kinh tế - xã hội.

hung yen phan dau phat trien nhanh toan dien 291372
Hạ tầng đô thị Hưng Yên được tập trung đầu tư tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Phát triển hạ tầng đạt kết quả tích cực, đột phá

Trong giai đoạn 2016 - 2020, kinh tế của Hưng Yên phát triển nhanh, đạt kết quả khá toàn diện. Kinh tế tăng trưởng cao (bình quân 8,38%/năm). Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển đạt trên 157 nghìn tỷ đồng (mục tiêu 150 nghìn tỷ đồng), gấp gần 2 lần giai đoạn 2011 - 2015. Kết quả đầu tư hoàn thành hơn 1.000km đường giao thông, cải tạo, xây dựng 27 trạm bơm, nâng cấp, sửa chữa trên 400km kênh mương; hạ tầng lưới điện được quan tâm đầu tư phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp và đời sống nhân dân. Hạ tầng công nghệ thông tin phát triển nhanh. Hạ tầng đô thị phát triển về chiều sâu, cơ bản hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hạ tầng dịch vụ của các đô thị, thị trấn trung tâm; có thêm 13 xã được công nhận đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 41%.

Hưng Yên là một trong 16 tỉnh thành tự cân đối thu chi, tổng sản phẩm bình quân đầu người ở mức cao (năm 2019) đứng thứ 13 so với các tỉnh thành trong cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, xây dựng (chiếm 61,5%). Trong ba khâu đột phá chiến lược đã thu được kết quả nổi bật (thu hút 816 dự án, tăng 34,4% so với giai đoạn 2011 - 2015), các khu công nghiệp lớn, thân thiện với môi trường được xây dựng và phát triển; khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Lý Thường Kiệt với quy mô gần 3.000ha đã được hình thành; xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông được đầu tư lớn. Năm 2019 đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp xã, đến nay đã đạt nông thôn mới cấp huyện, cấp tỉnh.

Hưng Yên luôn quan tâm tới những vấn đề xã hội, người dân được xác định là trung tâm của quá trình phát triển. Đời sống tinh thần và vật chất của người dân được nâng lên. Ứng phó kịp thời và giải quyết có hiệu quả những tình huống khó, mới, phức tạp như dịch tả lợn Châu Phi và đại dịch Covid-19. Chính trị xã hội ổn định, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

15/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra đạt và vượt, có chỉ tiêu vượt sớm, vượt cao hơn so với kế hoạch; 01/16 chỉ tiêu cơ bản đạt.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Hưng Yên còn một số hạn chế cần khắc phục: Phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động còn hạn chế. Công tác giải phóng mặt bằng còn khó khăn. Xử lý các vi phạm về đất đai, tài nguyên, giao thông, thủy lợi ở một số nơi kết quả chưa cao; ô nhiễm môi trường còn xảy ra ở nhiều nơi. Công tác đào tạo nghề chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển. Thành phố Hưng Yên chưa đạt đô thị loại II.

Tập trung phát triển đô thị thông minh, hiện đại

Trong 5 năm tới, Hưng Yên tiếp tục tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là giao thông; thu hút đầu tư phát triển mạnh công nghiệp. Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư, phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân tăng 10 - 12%/năm. Tập trung phát triển mạnh hạ tầng giao thông đồng bộ, đô thị thông minh, hiện đại.

Phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao, an toàn và bền vững, nông dân khá giả, nông thôn văn minh. Tiếp tục triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển hàng hóa quy mô lớn, sản xuất sạch, an toàn, chất lượng, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Quan tâm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Phát triển đồng bộ thương mại, dịch vụ và du lịch thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Chú trọng phát triển kinh tế số, thương mại điện tử và xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa. Chú trọng hợp tác xây dựng các tuyến, tour du lịch liên kết vùng; xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, truyền thống. Phấn đấu tăng trưởng khách du lịch 15 - 20%/năm.

Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai, đặc biệt là các vụ việc phức tạp, đông người, vượt cấp, kéo dài. Tăng cường kiểm soát các hoạt động khai thác tài nguyên, nhất là khai thác cát và sử dụng tài nguyên nước. Chú trọng tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chủ động phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đối khí hậu.

Phát triển toàn diện văn hóa gắn với cải thiện điều kiện hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Quan tâm bảo tồn, gìn giữ tài nguyên văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc của tỉnh, nhất là văn hóa Phố Hiến xưa. Khôi phục, phát huy giá trị các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh… gắn với phát triển du lịch. Đẩy mạnh phát triển phong trào thể thao quần chúng cả về bề rộng và chiều sâu; chú trọng thể thao thành tích cao, phát triển các môn thể thao mũi nhọn.

Quan tâm đầu tư đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động báo chí. Chú trọng quản lý thông tin trên mạng internet. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện chuyển đổi số.

Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phấn đấu các chỉ số về an sinh xã hội đạt tích cực hơn mức bình quân chung cả nước. Phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Có chính sách phù hợp để hỗ trợ đào tạo lại lao động chuyển đổi nghề do quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tác động của cách mạng công nghiệp lần 4.

Tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.

Khánh Hòa

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load