Thứ năm 23/05/2024 15:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hưng Yên: Phấn đấu hết năm 2024 có trên 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

09:31 | 08/04/2024

(Xây dựng) – Đây là mục tiêu quan trọng được đề ra trong Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên năm 2024 vừa được UBND tỉnh Hưng Yên ban hành ngày 4/4/2024.

Hưng Yên: Phấn đấu hết năm 2024 có trên 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
Tỉnh Hưng Yên phấn đấu hết năm 2024 có trên 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Kế hoạch nhằm tạo sự chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; triển khai hiệu quả các nội dung xây dựng nông thôn mới, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 theo đúng lộ trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý; đưa chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu vào chương trình công tác, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh giao; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình xây dựng nông thôn mới trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Trong kế hoạch, UBND tỉnh Hưng Yên đề ra mục tiêu là tiếp tục triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hoá truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Duy trì mức đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương đã được công nhận đạt chuẩn theo yêu cầu của bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; phấn đấu có thêm 37 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, toàn tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024; có thêm từ 10-15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đưa tỷ lệ các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu lên trên 30%; phấn đấu có từ 1 - 2 huyện hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao.

Kế hoạch của UBND tỉnh Hưng Yên đề ra một số nhiệm vụ như: Tập trung phấn đấu hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024; phấn đấu hết năm 2024 đưa tỷ lệ các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong toàn tỉnh lên trên 30%; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các huyện đã đăng ký phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 vào cuối năm 2024.

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các nội dung, các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn của các huyện, thành phố, thị xã và các xã.

Vị Thủy

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load