Thứ hai 20/05/2024 23:13 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hưng Yên: Phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

08:46 | 03/03/2024

(Xây dựng) – Đây là mục tiêu của UBND tỉnh Hưng Yên trong thực hiện nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Hưng Yên: Phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Năm 2024 tỉnh Hưng Yên phấn đấu 100% số xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Năm 2024, tỉnh Hưng Yên phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, từ 1 - 2 huyện được công nhận huyện nông thôn mới nâng cao.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh Hưng Yên tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Bám sát các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, các Bộ, ngành để triển khai thực hiện; rà soát, nghiên cứu, tham mưu các cơ chế chính sách dành riêng cho địa phương. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng gương điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất tiêu biểu. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại. Huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí sự nghiệp môi trường cho các huyện, thị xã, thành phố; các giải pháp thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo…

Ông Nguyễn Hùng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, tích cực tham gia; các ngành thành viên Ban Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện nội dung các tiêu chí còn thiếu, chưa hoàn thiện. Các huyện, thành phố, thị xã tập trung đi vào thực chất nội dung các tiêu chí; huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn kiểu mẫu; rà soát hạ tầng kinh tế kỹ thuật để lập kế hoạch đầu tư xây dựng bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như duy trì, nâng cao các tiêu chí; thường xuyên quan tâm công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh – sạch – đẹp; bảo đảm công tác an sinh xã hội, an ninh trật tự, quốc phòng địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các huyện Văn Giang và Phù Cừ rà soát, tự đánh giá kết quả thực hiện nội dung các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, có kế hoạch cụ thể hoàn thiện tiêu chí, thực hiện các bước đề nghị thẩm tra, thẩm định xét, công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Đối với các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cần rà soát, đánh giá các tiêu chí còn thiếu, còn khó khăn để có giải pháp khắc phục cụ thể; nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp để hoàn thành các nội dung tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Năm 2023, tỉnh Hưng Yên huy động được trên 11,4 nghìn tỷ đồng trong xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có thêm 19 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao lên 102/139 xã, 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Vị Thủy

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load