Thứ tư 28/02/2024 22:22 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Dương: Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

09:18 | 16/03/2023

(Xây dựng) - Chiều 15/3, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Hải Dương: Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 cho lãnh đạo tỉnh Hải Dương.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái đất nước.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi tham dự Lễ công bố Quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kết hợp triển lãm thành tựu xây dựng nông thôn mới và trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hải Dương, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, cùng toàn thể quý vị đại biểu lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn nhất quán quan điểm và đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế của nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong tiến trình phát triển đất nước.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những thành tích, kết quả đáng tự hào trong xây dựng nông thôn mới mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đã đạt được. Thủ tướng nêu rõ, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục khẳng định “nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò, vị trí chiến lược trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và đặt ra mục tiêu “phát triển nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Để góp phần cùng cả nước thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Hải Dương tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến 2030, tầm nhìn 2045; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm cũng như các Nghị quyết chuyên đề của Quốc hội, Chính phủ…

Tiếp tục phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, bảo đảm kết nối nông thôn - thành thị, Trung ương với địa phương, kết nối liên xã, liên huyện; nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng cơ bản phục vụ sản xuất và dân sinh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chú trọng công tác quy hoạch, tận dụng mọi tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, phát hiện những hạn chế, yếu kém, mâu thuẫn thách thức để có biện pháp hóa giải; đẩy mạnh đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực đầu tư của xã hội; Đổi mới tư duy, chuyển đổi “tư duy sản xuất nông nghiệp” sang “tư duy kinh tế nông nghiệp”, từ “tìm kiếm thị trường” sang “nghiên cứu thị trường” để hướng tới “nông nghiệp đặt hàng”.

Hải Dương: Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu tham quan gian hàng các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Hải Dương.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Hải Dương chú trọng nghiên cứu thị trường để tham mưu, hướng dẫn nông dân phát triển cây trồng, vật nuôi đúng hướng, tránh “được mùa, mất giá”; chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, lấy “ngắn nuôi dài”; quy hoạch vùng nguyên liệu để bảo đảm chuỗi cung ứng.

Chú trọng công tác bảo vệ môi trường và cải tạo cảnh quan nông thôn, nhất là quản lý rác thải, nước thải sinh hoạt, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón vô cơ; tập trung xử lý ô nhiễm ở làng nghề, bãi tập trung chôn lấp.

Phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế du lịch nông thôn; bảo đảm an ninh và trật tự xã hội. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, dịch vụ hỗ trợ; tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao trình độ, trách nhiệm của người đứng đầu.

Hải Dương: Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo.

Theo đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của cấp ủy, chính quyền các cấp, của toàn xã hội cùng với sức sáng tạo, tinh thần cộng đồng của toàn thể nhân dân, diện mạo nông thôn Hải Dương đã thực sự đổi mới.

Chương trình đã làm thay đổi nhận thức sâu sắc của toàn bộ cán bộ, đảng viên và người dân về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong phát triển kinh tế - xã hội, là tiềm năng, thế mạnh của đất nước.

Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là sự đồng lòng, hưởng ứng của người dân nông thôn; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần quan trọng thay đổi diện mạo khu vực nông thôn Hải Dương. Hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng được hoàn thiện; môi trường, cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp hơn; giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy; an ninh, chính trị được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, khoảng cách phát triển giữa nông thôn - đô thị từng bước được thu hẹp.

Cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn có sự chuyển dịch tích cực, công nghiệp và dịch vụ nông thôn tăng trưởng nhanh. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm, thu nhập bình quân từ hoạt động phi nông nghiệp ngày càng tăng. Nông nghiệp ngày càng trở thành khu vực hấp dẫn thu hút được nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn vào đầu tư, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã thu hút, huy động nguồn lực của toàn xã hội với tổng kinh phí đạt trên 52.000 tỷ đồng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của người dân nông thôn. Trong 10 năm thực hiện chương trình, người dân nông thôn đã tự nguyện hiến hàng triệu m2 đất để làm đường và các công trình phúc lợi. Nhờ đó, hàng nghìn km đường giao thông nông thôn được xây dựng mà không phải giải phóng mặt bằng, giúp tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Đến nay, 100% số xã (178/178 xã) của tỉnh Hải Dương đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm 24,2%); 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (chiếm 2,2%); 12/12 huyện, thành phố, thị xã đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020. Năm 2020, tỉnh Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn tới, tỉnh Hải Dương nêu rõ mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới là chú trọng phát triển về chất nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa nông thôn, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tập trung xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hoá truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Hải Dương: Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương trao cờ thi đua cho các địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016-2020 tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Phấn đấu đến hết năm 2025 có ít nhất 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (107 xã), ít nhất 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (36 xã); các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020 tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí bảo đảm sau khi rà soát 100% số xã (4 xã) đạt các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 và hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh.

Đối với những xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu có đủ điều kiện nâng cấp lên đô thị, đồng thời nằm trong chương trình phát triển đô thị, tiếp tục triển khai, thực hiện xây dựng xã gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa theo quy định, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 27/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Các huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí bảo đảm sau khi rà soát 100% số huyện đạt các chỉ tiêu, tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; phấn đấu hết năm 2025 có ít nhất 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đến năm 2025, thu nhập bình quân của người dân nông thôn Hải Dương đạt ít nhất từ 76 - 80 triệu đồng/người/năm.

Vị Thủy

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load