Thứ năm 20/06/2024 03:31 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh: Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Trung ương với 8 dự án

22:48 | 19/03/2024

(Xây dựng) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Văn bản số 1337/ UBND-TH gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương (NSTW) năm 2023 sang năm 2024 với 8 dự án.

Hà Tĩnh: Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Trung ương với 8 dự án
Hà Tĩnh đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSTW với 8 dự án.

Qua rà soát, đối chiếu với các quy định về thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm tại khoản 2 Điều 68 Luật Đầu tư công, Điều 44, Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1108/BKHĐT-TH ngày 15/02/2024, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất xử lý kế hoạch vốn NSTW năm 2023 còn lại của các dự án: Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2023 sang năm 2024 đối với 08 dự án, với tổng số vốn 213,0 triệu đồng.

Đề xuất hủy dự toán kế hoạch vốn năm 2023, nhưng không cắt giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 của 5 dự án không giải ngân hết do gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư… với tổng số vốn 25.170,653 triệu đồng, bao gồm: Vốn NSTW trong nước 2.338,054 triệu đồng của 2 dự án; Vốn nước ngoài (ODA) 22.832,599 triệu đồng của 3 dự án.

Quá trình triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, do gặp khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành thủ tục đầu tư, vướng mắc trong triển khai các dự án ODA theo quy định của nhà tài trợ... dẫn đến có một số dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn và không thuộc các trường hợp bất khả kháng, được phép kéo dài theo quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.

Trong điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn, để đảm bảo khả năng cân đối nguồn vốn hoàn thành dự án, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép hủy dự toán năm 2023, nhưng không cắt giảm kế hoạch trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 đối với các dự án này.

Trong trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân và bảo lưu kế hoạch đầu tư trung hạn, nguồn vốn năm 2023 của các dự án theo đề xuất nêu trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh cam kết giải ngân hết số vốn NSTW năm 2023 được kéo dài trước ngày 31/12/2024, đồng thời bố trí đủ kế hoạch vốn theo tiến độ đối với các dự án đã được hủy dự toán kế hoạch 2023.

Phương Dung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load