Thứ tư 29/05/2024 12:43 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Liên đoàn Lao động quận Long Biên - 20 năm đồng hành cùng đoàn viên, người lao động

09:07 | 13/12/2023

(Xây dựng) - Trải qua 20 năm không ngừng vận động, đổi mới, đến nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên Hà Nội đã phát triển thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động. LĐLĐ quận Long Biên hiện đang quản lý và chỉ đạo trực tiếp là 349 công đoàn cơ sở (hành chính sự nghiệp: 24, trường học công lập: 85, doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước: với 13.761 đoàn viên công đoàn/14.548 người lao động, trong đó có 8.069 đoàn viên nữ/8.582 nữ lao động; đồng thời thường xuyên hoạt động cùng 42 đơn vị phối quản.

Liên đoàn Lao động quận Long Biên - 20 năm đồng hành cùng đoàn viên, người lao động
Trong giai đoạn dịch bệnh Covid, LĐLĐ quận Long Biên đã trao quà kịp thời động viên giáo viên, nhân viên các trường trên địa bàn quận.

Trong 5 năm gần đây, LĐLĐ quận Long Biên luôn quan tâm việc thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) theo phương thức người lao động thành lập, qua đó đã hướng dẫn người lao động của 34 doanh nghiệp thành lập CĐCS. Kết quả, từ năm 2018 - 2022, LĐLĐ quận Long Biên đã phát triển được 7.737 đoàn viên mới và thành lập được 139 CĐCS. Trong đó: Năm 2018 thành lập 28/28 CĐCS, phát triển 1.210/800 đoàn viên; năm 2019 thành lập 31/28 CĐCS, phát triển 1.549/1.000 đoàn viên; năm 2020 thành lập 24/24 CĐCS, phát triển 1.433/1.200 đoàn viên; năm 2021 thành lập 23/23 CĐCS, phát triển 1.380/1.200 đoàn viên; năm 2022 thành lập 33/33 CĐCS, phát triển 2.165/1.915 đoàn viên.

Với vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên người lao động được LĐLĐ quận Long Biên phát huy mạnh mẽ. Thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, LĐLĐ quận tiếp tục tuyên truyền việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn.

Hà Nội: Liên đoàn Lao động quận Long Biên - 20 năm đồng hành cùng đoàn viên, người lao động
LĐLĐ quận Long Biên hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn tới đoàn viên Bùi Thế Hùng.

Thực hiện “Chương trình phúc lợi đoàn viên”, LĐLĐ quận Long Biên đã ký cam kết ưu đãi với 22 đơn vị, doanh nghiệp. Nhờ đó đã có 14.000 lượt đoàn viên công đoàn sử dụng thẻ ưu đãi, đem lại ưu đãi cho đoàn viên gần 5 tỷ đồng.

Thực hiện chủ đề “Tổ chức Công đoàn phục vụ đoàn viên”, LĐLĐ quận Long Biên triển khai viết về “Điều ước đoàn viên”, đã có 15 điều ước đoàn viên được CĐCS và 4 điều ước đoàn viên được LĐLĐ quận thực hiện trở thành hiện thực. LĐLĐ quận Long Biên là tổ chức mạnh dạn khai trương “Siêu thị công đoàn quận Long Biên”, bán hàng với giá ưu đãi cho đoàn viên công đoàn từ 10-70%. Với phương châm hoạt động “Hướng về cơ sở”, LĐLĐ quận Long Biên tích cực tìm hiểu, nắm bắt tình hình thực tiễn đời sống, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động, thông qua các Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động, các buổi đối thoại, thương lượng… Trên cơ sở đó, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, nội quy, quy chế thuộc địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là các chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động một cách phù hợp, thỏa đáng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Hà Nội: Liên đoàn Lao động quận Long Biên - 20 năm đồng hành cùng đoàn viên, người lao động
LĐLĐ quận Long Biên động viên con em CNVCLĐ vượt khó học giỏi.

Năm 2023, LĐLĐ quận Long Biên kêu gọi các cấp Công đoàn, toàn thể công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đoàn viên công đoàn trên địa bàn quận tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại hội công đoàn các cấp và 20 năm ngày thành lập quận Long Biên.

Năm 2023 là năm diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XVII Công đoàn Thành phố Hà Nội và Đại hội V - Công đoàn quận Long Biên; Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện chủ đề “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”; Thành phố thực hiện chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và quận Long Biên lấy chủ đề “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống nhân dân, chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên”; thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ quận Long Biên lấy chủ đề “Chăm lo phúc lợi tốt nhất cho đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và phát triển”.

Hà Nội: Liên đoàn Lao động quận Long Biên - 20 năm đồng hành cùng đoàn viên, người lao động
LĐLĐ quận Long Biên thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao động viên các đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ quận Long Biên đã phát động trong công nhân lao động các doanh nghiệp ra sức thi đua nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động. Trọng tâm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”… Tiếp tục vận động công nhân lao động tích cực tham gia, hưởng ứng giai đoạn 2 chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động; phấn đấu mỗi CĐCS ít nhất có 1 công trình, phần việc chào mừng Đại hội công đoàn các cấp và chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên.

Hà Nội: Liên đoàn Lao động quận Long Biên - 20 năm đồng hành cùng đoàn viên, người lao động
Trao tặng áo dài cho công nhân Công ty Cổ phần Công trình đô thị Phú Thành.

Năm 2023, công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được LĐLĐ quận Long Biên triển khai thực hiện hiệu quả. Trong đó: Đã ký mới 15/14 bản Thỏa ước lao động tập thể, đạt 107,14%.

LĐLĐ quận Long Biên cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ, hết mình vì sự tiến bộ của đoàn viên, người lao động. Với những đóng góp, cống hiến to lớn cho công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ của Thủ đô và đất nước. Từ năm 2004 đến nay, LĐLĐ quận Long Biên đã luôn được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND Thành phố Hà Nội, LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Quận ủy Long Biên và UBND quận Long Biên tặng cờ thi đua xuất sắc, bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ: UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua năm 2021.

Hà Nội: Liên đoàn Lao động quận Long Biên - 20 năm đồng hành cùng đoàn viên, người lao động
Xây dựng tủ sách thư viện - Nâng cao tri thức cho đoàn viên công đoàn.

Tổng kết Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" giai đoạn 2, LĐLĐ quận Long Biên được LĐLĐ Thành phố tặng Bằng khen. Năm 2022, LĐLĐ quận Long Biên cũng đã nhận được Cờ thi đua UBND Thành phố Hà Nội cho đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2022.

Nam Sơn - Thanh Thúy

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load