Thứ sáu 27/01/2023 18:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Đôn đốc công tác quyết toán các dự án hoàn thành

16:44 | 11/10/2021

(Xây dựng) - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3396/UBND-KT về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành.

ha noi don doc cong tac quyet toan cac du an hoan thanh
UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc thu hồi công nợ phải thu của các dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (Ảnh minh họa).

Theo đó, để đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước, xử lý công nợ phải thu của các dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và xử lý các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, dự án dở dang dừng thực hiện, các Sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ đạo tại các văn bản của UBND thành phố về: tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành; khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển của thành phố được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và thúc đẩy kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021.

Về quyết toán dự án hoàn thành, các chủ đầu tư kịp thời tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; hoàn chỉnh và gửi báo cáo quyết toán dự án hoàn thành tới cơ quan thẩm tra bảo đảm chất lượng, thời hạn theo đúng quy định.

Đối với các dự án chậm quyết toán, Giám đốc Ban quản lý dự án trực tiếp chỉ đạo để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư đối với từng dự án, từng gói thầu để giải quyết dứt điểm theo đúng thẩm quyền; chủ động đề xuất, kiến nghị UBND thành phố và các Sở, ban, ngành để được hướng dẫn xử lý, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc vượt thẩm quyền của chủ đầu tư.

Đối với các gói thầu, dự án chưa tập hợp đầy đủ hồ sơ, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để tập hợp các hồ sơ có liên quan; lập biên bản xác nhận tình trạng hồ sơ làm cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán đảm bảo theo đúng quy định.

Đối với các nhà thầu chậm lập, không hợp tác lập hồ sơ quyết toán, căn cứ các điều khoản của hợp đồng đã ký, các quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, các kiến nghị, kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán (nếu có) để đôn đốc, yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng quy định.

Các chủ đầu tư nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, kế thừa quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư (đối với các dự án được bàn giao từ các chủ đầu tư khác) và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng chậm quyết toán dự án hoàn thành.

UBND Thành phố cũng chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc thu hồi công nợ phải thu của các dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, 6 tháng đầu năm 2021, toàn Thành phố Hà Nội đã phê duyệt quyết toán được 892 dự án, giá trị quyết toán được duyệt là 8.139 tỷ đồng, giảm trừ 202 tỷ đồng so với giá trị đề nghị của chủ đầu tư. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quyết toán dự án hoàn thành vẫn còn những khó khăn, hạn chế, số dự án hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán vẫn còn tồn đọng nhiều.

Đến thời điểm hiện nay, còn 81 dự án cấp thành phố đã hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán và 632 dự án cấp huyện đã hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán. Việc nộp hồ sơ quyết toán chậm trễ là không thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Tài chính, của UBND Thành phố về quyết toán dự án hoàn thành, ảnh hưởng chung đến công tác đầu tư của thành phố.

Yến Mai

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load