Thứ hai 02/10/2023 02:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đông Anh (Hà Nội): Các tiêu chí Nông thôn mới làm thay đổi cuộc sống người dân

16:07 | 06/12/2022

(Xây dựng) - Thành công trong xây dựng Nông thôn mới đã mang lại niềm tin yêu của nhân dân vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp. Bằng sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, bức tranh nông nghiệp, nông thôn và đời sống người dân khu vực nông thôn huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội có sự thay đổi toàn diện.

Đông Anh (Hà Nội): Các tiêu chí Nông thôn mới làm thay đổi cuộc sống người dân
Hệ thống hạ tầng cơ sở của huyện được đầu tư, xây dựng khang trang (Nguồn: Internet).

Bắt tay triển khai thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới từ năm 2011, đến nay bức tranh nông nghiệp, nông thôn và đời sống người dân khu vực nông thôn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội có sự thay đổi toàn diện.

Trong đó giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt bình quân 2.061 tỷ đồng/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 – 2020 đạt 0,6%, cơ cấu kinh tế nội ngành nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng chăn nuôi, giảm tỷ trọng trồng trọt. Giá trị trên 1ha đất canh tác đạt 267 triệu đồng, vượt 117 triệu đồng so với chỉ tiêu Đại hội XXVIII (150 triệu đồng/ha).

Huyện đã dần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung và nhiều mô hình sản xuất theo quy trình VietGAP cho năng suất, hiệu quả cao; một số sản phẩm đã được xây dựng thương hiệu đặc sản; chăn nuôi tiếp tục được duy trì phát triển, chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình sang chăn nuôi tập trung với trên 200 mô hình trang trại cho hiệu quả kinh tế cao.

Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức cao, năm sau cao hơn năm trước với tốc độ tăng trưởng trung bình 5 năm đạt 10,2%, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của Thành phố: 7,37% và cao hơn so với chỉ tiêu Đại hội khóa XXVIII đề ra (Nghị quyết Đại hội: 8,5%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng định hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ, duy trì tỷ trọng chủ lực ngành công nghiệp – xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Đặc biệt, trong xây dựng Nông thôn mới đạt được kết quả toàn diện, về đích trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội XXVIII. Quyết liệt xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng huyện Đông Anh thành quận đạt được kết quả bước đầu quan trọng, tạo diện mạo mới về đô thị văn minh.

Huyện đã tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác xây dựng Nông thôn mới; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa số 02 – CTr/HU của Huyện ủy về Phát triển nông nghiệp chất lượng cao, xây dựng Nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020, đồng thời đã huy động được cả hệ thống chính trị và các lực lượng xã hội tham gia…

Huyện đã tập trung huy động từ các nguồn lực trên 4.480 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội thiết yếu theo hướng đồng bộ, hiện đại, đạt chuẩn, nâng cấp, cải tạo và đầu tư xây mới theo quy hoạch, chuẩn hóa các công trình, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất các trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng.

Kinh tế – xã hội nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện nâng cao, đến hết năm 2019, huyện không còn hộ nghèo. 23/23 xã đạt 100% xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, hiện tại các xã đang tập trung thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng xã thành phường, diện mạo nông thôn đang từng bước thay đổi theo hướng đô thị.

Căn cứ Quyết định số 259-QĐ/HU ngày 11/11/2020 của Huyện ủy về việc ban hành Quyết định thống nhất áp dụng bộ tiêu chí hợp nhất xây dựng huyện thành quận, huyện Nông thôn mới nâng cao và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Anh khoá XXIX, giai đoạn 2020 - 2025. Bộ tiêu chí hợp nhất gồm 12 nhóm tiêu chí 36 chỉ tiêu, trong đó có 2 nhóm với 4 tiêu chí về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, 10 nhóm 32 tiêu chí về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Huyện cũng hoàn thành 17/32 tiêu chí về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đồng thời chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí chưa đạt và nâng cao chất lượng đối với tiêu chí đã đạt. Huyện uỷ quyết định lấy việc hoàn thành tiêu chí chưa đạt là nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và đây là kết quả đánh giá đối với từng đơn vị.

Có thể nói, sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ở huyện Đông Anh thay đổi nhanh chóng, rõ rệt, khang trang, văn minh hơn; Kết cấu hạ tầng thiết yếu được đầu tư mạnh; Hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; an ninh trật tự được giữ vững.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được nâng cao, công tác kiểm tra giám sát được coi trọng đã kịp thời chấn chỉnh những vi phạm, sai lệch trong quá trình triển khai thực hiện. Kết quả xây dựng Nông thôn mới là tiền đề quan trọng để huyện phấn đấu xây dựng các xã, thị trấn thành phường, đưa huyện sớm trở thành quận từ nay đến năm 2025.

Thảo Phương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load